Nye certifikater fra NordVal International

NordVal International har genberegnet data for en række metoder i henhold til ISO 16.140-2: 2016 og konkluderer, at metoderne giver resultater, som svarer til den tilsvarende ISO-metode. Dermed er følgende certifikater blevet fornyet:

  • HyServe Compact Dry TC Method for the Enumeration of Total Count (No. 033)
  • HyServe Compact Dry ETB Method for the Enumeration of Enterobacteriaceae (No. 034)
  • HyServe Compact Dry CF Method for the Enumeration of Total Coliforms (No. 035)
  • HyServe Compact Dry EC Method for the Enumeration of Escherichia coli and coliforms (No. 036)
  • HyServe Compact Dry ETC Method for the Enumeration of Enterococci in Water intended for Human Consumption (No. 047)

 

 

RAPID’Salmonella method, short protocol RAPID’Salmonella method, double enrichment protocol (NordVal 032)

NordVal-certifikatet for RAPID’ Salmonella method fra Bio-Rad Laboratories i Frankrig er fornyet. RAPID’ Salmonella method er en horisontal metode til påvisning af salmonella spp. Certifikatet er udvidet til også at omfatte tørmælk og infant formula. Se certifikatet her.

 

 

Salmonella Velox (NordVal 046)

Salmonella Velox har blitt omfattende validert av ekspertlaboratorium og i kollaborativ validering med 8 deltakende laboratorier. NordVal International har godkjent og sertifisert metoden. Salmonella Velox er en hurtig test som kan gjennomføres på kun 5,5 time. Metoden beskriver oppformering, DNA ekstraksjon, qPCR-analyse og tolkning av resultater. Se sertifikatet her. 

 

 

TRANSIA® PLATE Listeria (NordVal 002)

NordVal-sertifikatet for TRANSIA® PLATE Listeria fra BioControl er fornyet. TRANSIA® PLATE Listeria er en ELISA metode og anvendelig på for påvisning av Listeria i næringsmidler og miljøprøver. Se sertifikatet her.

 

PrintEmail

Opdateret procedure om kvalitetssikring af sensoriske laboratorier

En ny version af NMKL-procedure nr. 6, "Generelle retningslinjer for kvalitetssikring af sensoriske laboratorier", er tilgængelig; der er bl.a. tilføjet etiske retningslinjer. Proceduren bør anvendes i alle sensoriske analyselaboratorier. Den angiver generelle retningslinjer, som skal tilpasses det enkelte sensoriske analyselaboratorium, forklarer begreber og funktion, som er nødvendige elementer ved udførelsen af sensoriske analyser og giver generelle anvisninger på, hvordan sensoriske analyser kan dokumenteres. 

 

PrintEmail

NRL-workshop

Formålet med Workshopen er å diskutere organiseringen av NRL samt hvilke oppgaver og krav gjeldende og kommende  kontrollforordning stiller til laboratorier og næringsmiddelmyndigheter.  Videre skal workshopen være en arena for å utveksle erfaringer om hvordan NRL kan utføre oppgaver og oppfylle kravene på en effektiv måte. Siden antall laboratorier i Norden er redusert mens omfanget av NRL-oppgavene utvides, blir samarbeid stadig viktigere. Hvordan kan vi legge til rette for nordisk samarbeid og nettverksbygging innenfor ulike områder vedrørende NRL?

Dato:  8 november 2016

Sted:  Veterinærinstituttet / Mattilsynet, Oslo

 

Continue Reading

PrintEmail

Opdateret metode om bestämning av metaller i livsmedel

En ny version af NMKL-metode nr. 139, "Metaller. Bestämning med atomabsorptionsspektrofotometri i livsmedel", er tilgængelig. Förändringen från föregående version är införandet av matriserna som ingår i avprövningen och resultaten av denna. I den tidigare versionen var krom och nickel inkluderat. Resultaten av den kollaborativa valideringen för dessa element var inte tillfredsställande och därför dras slutsatsen att metoden inte verkar vara den bästa för dessa metaller.

 

PrintEmail

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. Metodene kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

Gå til NordVal

Online-abonnement

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information?

Kontakt

NMKL
Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler
c/o DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet, 
Mørkhøj Bygade 19,
2860 Søborg, Danmark

Kontakt os pr. telefon
RING +45 4019 1472

eller pr. e-mail: nmkl@food.dtu.dk