Kurs i verifisering av mikrobiologiske metoder

NMKL arrangerer et kurs i verifisering av mikrobiologiske metoder.

Kurset blir afholdt på Veterinærinstituttet i Oslo den 5. juni 2018.

Språket er norsk (PowerPoint-præsentationer på engelsk).

For å se programmet, klikk her.

Hvis du ønsker å registrere deg for kurset eller har du spørsmål i denne forbindelse, vennligst kontakt Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Frist for påmelding er den 5. april 2018.

 

 

 

Utskrift E-post

Nye certifikater fra NordVal International

Nyt NordVal certifikat udstedt til LactoSens® 0,01%
DirectSens® har udviklet en biosensor til bestemmelse af resterende laktose i laktosefri mælkeprodukter. Ved anvendelse af et specifikt enzym og en elektrokemisk måling detekteres laktosekoncentrationen ved hjælp af LactoSens® Reader (LR01) med sensorer fra LactoSens® Test Kit (LK0225). Yderligere oplysninger findes i certifikatet. En validering af LactoSens er blevet udført i henhold til NordVal Validation Protocol 2. Resultaterne af LactoSens® 0,01% assayet blev sammenlignet med referencemetoden ISO 22662 IDF 198 Mælk og mejeriprodukter - Bestemmelse af laktoseindhold ved HPLC. De opnåede resultater er tilfredsstillende og dokumenterer, at der ikke er nogen statistisk forskel i præstationerne mellem metoderne for laktose i mælk (og mejeriprodukter) for niveauer på eller over 0,01%. LactoSens er valideret for komælk. Se certifikatet her.

 

NordVal International-certifikat 038 "iQ-Check® Salmonella II kit" fra Bio-Rad er blevet fornyet. NordVal International har genberegnet data for metoden i henhold til ISO 16140-2: 2016 og konkluderer, at metoden til påvisning af Salmonella spp. for en bred vifte af fødevarer giver resultater svarende til resultaterne fra referencemetoden. Se certifikatet her.

 

NordVal International-certifikat 039 "BAX® System Real-Time PCR Assay for Campylobacter jejuni / coli and lari" fra Qualicon er fornyet. NordVal International har genberegnet dataene for metoderne i henhold til ISO 16140-2:2016 og konkluderer, at metodernes resultater for kyllinge-swabs svarer overens med resultaterne fra referencemetoderne. Se certifikatet her

 

NordVal International-certifikat 020 "RAPID’E.coli 2 Agar" fra Bio-Rad er fornyet. Nye studier er udført i henhold til ISO 16140-2:2016. Resultaterne viser, at metoden giver resultater svarende til resultaterne fra referencemetoden for bestemmelse af både E. coli og total coliform i en bred vifte af fødevarer. Se certifikatet her

 

NordVal International certifikat 001 ” TRANSIA® PLATE Salmonella Gold” af BioControl er blevet fornyet. Studier for udvidelse og sensitivitet blev udført i 2016 og følger NordVal-protokollen og ISO 16140-2:2016. TRANSIA® PLATE Salmonella Gold er baseret på en tre-trins, sandwich-type ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay) med anvendelse af en microtiterplade med delbare strips coated med antistoffer specifikke for salmonella og ready-to-use-reagenser. Certifikatet kan ses her

 

NordVal-certifikat nr. 046 for DNA Diagnostics hurtigmetode Salmonella Velox er udvidet til nu også at dække ready-to-eat- og ready-to-reheat-produkter. Certifikatet for bestemmelse af salmonella kan ses her

 

Utskrift E-post

Ny metode om sensorisk kvalitets-kontrolltest av marine oljer

NMKL-metode nr. 201 beskriver sensorisk kvalitetskontrolltest af marine olier, som en samlebetegnelse for olier udvundet fra fisk, skaldyr eller havpattedyr, der er rige på sunde flerumettede fedtsyrer. Metoden er generel og kræver at brugere af metoden opsætter deres egne sensoriske produktspesifikationer for de olier, de skal teste, eller bruger en referenceolie.

Utskrift E-post

Opdateret procedure om sensorisk analyse af fisk og skalddyr

En ny version af NMKL-procedure nr. 21, "Guide for sensory analysis of fish and shellfish", er tilgængelig; referencelisten er opdateret. Proceduren findes på engelsk og finsk.

 

Utskrift E-post

Procedure om verificering af mikrobiologiske metoder

Før en analysemetode anvendes, f.eks. til rutinemæssig analyse, skal laboratoriepersonalet bevise, at de er i stand til at udføre metoden. Dette omfatter evaluering af relevante metodeparametre for at sikre, at fremgangsmåden er egnet til formålet i laboratoriet.

Denne procedure giver vejledning om følgende:

  • kontrol af, at laboratoriet er i stand til at udføre en analysemetode der tidligere er valideret eksternt
  • kontrol af, at en metode kan være velegnet til flere matricer, end der er omfattet af den primære validering, eller inkludere nye matricer i en allerede verificeret metode
  • planlægning af en verifikation og udarbejde en kontrolrapport

Proceduren gælder verificering af metoder der allerede er valideret kollaborativt og verifikation af anerkendte standarder/metoder, som ikke er valideret, eller hvor information om valideringsresultater ikke eksisterer.

Proceduren beskriver også, hvordan måleusikkerhed kan etableres samtidig med at man verificerer en metode, da verificering dataanalyse kan anvendes til at estimere måleusikkerheden. Proceduren findes på engelsk.

 

Utskrift E-post

NordVal Internationals tekniske komitéer

NordVal International modtager mange certifikatansøgninger og søger derfor løbende medlemmer til den tekniske komité. Er du interesseret i at deltage i arbejdet, jf. nedenstående funktionsbeskrivelse, bedes du kontakte NMKL-sekretariatet.

Funktionsbeskrivelse for medlemmer af NordVal Internationals tekniske komité - se her 

 

 

Utskrift E-post

Opdateret procedure om kontrol af mikrobiologiske dyrkningsmedier

En ny version af den engelske udgave af NMKL-procedure nr. 10, "Quality control of microbiological culture media", er tilgængelig; den indeholder en del præciseringer. Opdatering af skandinavisk version er på vej.

 

Utskrift E-post

Opdateret metode om aerobt eller anaerobt kimtal eller sporetal. Bestemmelse på blodagar.

Ny version af NMKL metode 189: "Aaerobt eller anaerobt kimtal eller sporetal. Bestemmelse på blodagar" er tilgængelig.

Denne metode beskriver en procedure for bestemmelse af bakterier og/eller deres sporer i produktionsprocessen og ved kontrol af alle typer af levnedsmidler, foder eller vand. Den er et nyttigt værktøj til bestemmelse af den nødvendige varmebehandling i produktionsprocessen eller holdbarheden af et produkt. Den kan også bruges som supplementær analyse ved undersøgelse af årsagerne til levnedsmiddelinfektioner og -forgiftninger. Metoden erstatter ikke Aerobic Plate Count (NMKL-metode nr. 86), men kan bruges som supplement. Eksempelvis kan overfladeudsæd på blodagar give værdifulde informationer om kolonimorfologi og hæmolytisk aktivitet.

Til denne opdaterede udgave af NMKL-metode nr. 189 er følgende ændringer blevet introduceret:

  • Kapitlet ”introduktion” er blevet tilføjet
  • Inkubationstiden for bestemmelse af sporer er blevet ændret fra 8 dage til 3 dage med mulighed for forlængelse af inkubations- perioden i op til 6 dage om nødvendigt
  • Referencerne er blevet opdateret

 

Utskrift E-post

Opdateret metode för påvisning af Shigella spp. i livsmedel

En ny version af NMKL-metode nr. 174, "Shigella spp. och Enteroinvasive Escherichia coli (EIEC). Realtids-PCR metod för påvisning i livsmedel", er tilgængelig. Metoden er ændret fra konventionel PCR til realtids-PCR for detektion af Shigella spp. Her er det også muligt at anvende en intern inhiberingskontrol (IAC) i PCR-analysen.

 

Utskrift E-post

Opdateret sensorisk kvalitetskontrol-metode for drikkevand

En ny version af NMKL-metode nr. 183, som beskriver den sensoriske kvalitetskontrolmetode for drikkevand, er tilgængelig. Den finsk/engelske version af metoden er blevet opdateret, så den nu også inkluderer testopsætning og parametre for udseende af drikkevand. Endvidere er referencerne opdateret. Opdatering af den norsk/engelske version forventes klar i starten af 2018.

 

Utskrift E-post

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. Metodene kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

Gå til NordVal

info

Abonnement

NMKL tilbyder forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade procedurer og metoder eller få filerne tilsendt pr. e-mail. Du kan betale med kreditkort eller få tilsendt en faktura.

Gå til abonnement

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk version. De fleste metoder findes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format og kan sendes pr. e-mail.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information?

Kontakt

NMKL
Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler
c/o DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Kemitorvet, bygning 201
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Kontakt os pr. telefon: +45 4019 1472

eller pr. e-mail: nmkl@food.dtu.dk