Nye certifikater fra NordVal International

NordVal-certifikat nr. 017, Campylobacter real-time PCR, er fornyet - se certifikatet her.

 

 

NordVal-certifikat nr. 018, Hygicult® TPC, er fornyet - se certifikatet her.

 

 

NordVal-certifikat nr. 047 over HyServe GmbH's metode til bestemmelse af Enterococcus i vandprodukter til humanforbrug er udvidet til også at dække fødevarer. Omfattende studier er gennemført på Compact Dry ETC-metoden for fødevarer i henhold til den nye ISO 16140-2:2016-standard. Og resultaterne fra Compact Dry ETC-metoden for vand er blevet genberegnet i henhold til denne nye ISO-standard. Certifikatet "HyServe Compact Dry ETC Method for the Enumeration of Enterococci in Food and Water intended for Human Consumption" kan ses her.

 

 

NordVal International har genberegnet data for en række metoder i henhold til ISO 16.140-2: 2016 og konkluderer, at metoderne giver resultater, som svarer til den tilsvarende ISO-metode. Dermed er følgende certifikater blevet fornyet:

  • HyServe Compact Dry TC Method for the Enumeration of Total Count (No. 033)
  • HyServe Compact Dry ETB Method for the Enumeration of Enterobacteriaceae (No. 034)
  • HyServe Compact Dry CF Method for the Enumeration of Total Coliforms (No. 035)
  • HyServe Compact Dry EC Method for the Enumeration of Escherichia coli and coliforms (No. 036)

 

 

RAPID’Salmonella method, short protocol RAPID’Salmonella method, double enrichment protocol (NordVal 032)

NordVal-certifikatet for RAPID’ Salmonella method fra Bio-Rad Laboratories i Frankrig er fornyet. RAPID’ Salmonella method er en horisontal metode til påvisning af salmonella spp. Certifikatet er udvidet til også at omfatte tørmælk og infant formula. Se certifikatet her.

 

 

Salmonella Velox (NordVal 046)

Salmonella Velox har blitt omfattende validert av ekspertlaboratorium og i kollaborativ validering med 8 deltakende laboratorier. NordVal International har godkjent og sertifisert metoden. Salmonella Velox er en hurtig test som kan gjennomføres på kun 5,5 time. Metoden beskriver oppformering, DNA ekstraksjon, qPCR-analyse og tolkning av resultater. Se sertifikatet her. 

 

 

TRANSIA® PLATE Listeria (NordVal 002)

NordVal-sertifikatet for TRANSIA® PLATE Listeria fra BioControl er fornyet. TRANSIA® PLATE Listeria er en ELISA metode og anvendelig på for påvisning av Listeria i næringsmidler og miljøprøver. Se sertifikatet her.

 

Utskrift E-post

Opdateret metode om aerobt eller anaerobt kimtal eller sporetal. Bestemmelse på blodagar.

Ny version af NMKL metode 189: "Aaerobt eller anaerobt kimtal eller sporetal. Bestemmelse på blodagar" er tilgængelig.

Denne metode beskriver en procedure for bestemmelse af bakterier og/eller deres sporer i produktionsprocessen og ved kontrol af alle typer af levnedsmidler, foder eller vand. Den er et nyttigt værktøj til bestemmelse af den nødvendige varmebehandling i produktionsprocessen eller holdbarheden af et produkt. Den kan også bruges som supplementær analyse ved undersøgelse af årsagerne til levnedsmiddelinfektioner og -forgiftninger. Metoden erstatter ikke Aerobic Plate Count (NMKL-metode nr. 86), men kan bruges som supplement. Eksempelvis kan overfladeudsæd på blodagar give værdifulde informationer om kolonimorfologi og hæmolytisk aktivitet.

Til denne opdaterede udgave af NMKL-metode nr. 189 er følgende ændringer blevet introduceret:

  • Kapitlet ”introduktion” er blevet tilføjet
  • Inkubationstiden for bestemmelse af sporer er blevet ændret fra 8 dage til 3 dage med mulighed for forlængelse af inkubations- perioden i op til 6 dage om nødvendigt
  • Referencerne er blevet opdateret

 

Utskrift E-post

Opdateret metode för påvisning af Shigella spp. i livsmedel

En ny version af NMKL-metode nr. 174, "Shigella spp. och Enteroinvasive Escherichia coli (EIEC). Realtids-PCR metod för påvisning i livsmedel", er tilgængelig. Metoden er ændret fra konventionel PCR til realtids-PCR for detektion af Shigella spp. Her er det også muligt at anvende en intern inhiberingskontrol (IAC) i PCR-analysen.

 

Utskrift E-post

Opdateret procedure om kvalitetssikring af sensoriske laboratorier

En ny version af NMKL-procedure nr. 6, "Generelle retningslinjer for kvalitetssikring af sensoriske laboratorier", er tilgængelig; der er bl.a. tilføjet etiske retningslinjer. Proceduren bør anvendes i alle sensoriske analyselaboratorier. Den angiver generelle retningslinjer, som skal tilpasses det enkelte sensoriske analyselaboratorium, forklarer begreber og funktion, som er nødvendige elementer ved udførelsen af sensoriske analyser og giver generelle anvisninger på, hvordan sensoriske analyser kan dokumenteres. 

 

Utskrift E-post

NRL-workshop

Formålet med Workshopen er å diskutere organiseringen av NRL samt hvilke oppgaver og krav gjeldende og kommende  kontrollforordning stiller til laboratorier og næringsmiddelmyndigheter.  Videre skal workshopen være en arena for å utveksle erfaringer om hvordan NRL kan utføre oppgaver og oppfylle kravene på en effektiv måte. Siden antall laboratorier i Norden er redusert mens omfanget av NRL-oppgavene utvides, blir samarbeid stadig viktigere. Hvordan kan vi legge til rette for nordisk samarbeid og nettverksbygging innenfor ulike områder vedrørende NRL?

Dato:  8 november 2016

Sted:  Veterinærinstituttet / Mattilsynet, Oslo

 

Les mer …

Utskrift E-post

Ny metode om sensorisk kvalitets-kontrolltest av marine oljer

NMKL-metode nr. 201 beskriver sensorisk kvalitetskontrolltest af marine olier, som en samlebetegnelse for olier udvundet fra fisk, skaldyr eller havpattedyr, der er rige på sunde flerumettede fedtsyrer. Metoden er generel og kræver at brugere af metoden opsætter deres egne sensoriske produktspesifikationer for de olier, de skal teste, eller bruger en referenceolie.

Utskrift E-post

Procedure om verificering af mikrobiologiske metoder

Før en analysemetode anvendes, f.eks. til rutinemæssig analyse, skal laboratoriepersonalet bevise, at de er i stand til at udføre metoden. Dette omfatter evaluering af relevante metodeparametre for at sikre, at fremgangsmåden er egnet til formålet i laboratoriet.

Denne procedure giver vejledning om følgende:

  • kontrol af, at laboratoriet er i stand til at udføre en analysemetode der tidligere er valideret eksternt
  • kontrol af, at en metode kan være velegnet til flere matricer, end der er omfattet af den primære validering, eller inkludere nye matricer i en allerede verificeret metode
  • planlægning af en verifikation og udarbejde en kontrolrapport

Proceduren gælder verificering af metoder der allerede er valideret kollaborativt og verifikation af anerkendte standarder/metoder, som ikke er valideret, eller hvor information om valideringsresultater ikke eksisterer.

Proceduren beskriver også, hvordan måleusikkerhed kan etableres samtidig med at man verificerer en metode, da verificering dataanalyse kan anvendes til at estimere måleusikkerheden. Proceduren findes på engelsk.

 

Utskrift E-post

Opdateret procedure om sensorisk analyse af fisk og skalddyr

En ny version af NMKL-procedure nr. 21, "Guide for sensory analysis of fish and shellfish", er tilgængelig; referencelisten er opdateret. Proceduren findes på engelsk og finsk.

 

Utskrift E-post

Opdateret metode om bestämning av metaller i livsmedel

En ny version af NMKL-metode nr. 139, "Metaller. Bestämning med atomabsorptionsspektrofotometri i livsmedel", er tilgængelig. Förändringen från föregående version är införandet av matriserna som ingår i avprövningen och resultaten av denna. I den tidigare versionen var krom och nickel inkluderat. Resultaten av den kollaborativa valideringen för dessa element var inte tillfredsställande och därför dras slutsatsen att metoden inte verkar vara den bästa för dessa metaller.

 

Utskrift E-post

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. Metodene kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

Gå til NordVal

info

Abonnement

NMKL tilbyder forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade procedurer og metoder eller få filerne tilsendt pr. e-mail. Du kan betale med kreditkort eller få tilsendt en faktura.

Gå til abonnement

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk version. De fleste metoder findes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format og kan sendes pr. e-mail.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information?

Kontakt

NMKL
Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler
c/o DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet, 
Mørkhøj Bygade 19,
2860 Søborg, Danmark

Kontakt os pr. telefon
RING +45 4019 1472

eller pr. e-mail: nmkl@food.dtu.dk