Seminar and course on validation and verification of microbiological methods

NMKL is arranging a combined half-day seminar on validation and half-day practical course on verification of microbiological methods (NMKL Procedure 32 from 2017). The seminar/workshop will be held at the Finnish Food Safety Authority EVIRA on 21 November 2017. The language is Finnish (material partly in English), and participation fee is 200 euro.

To see the programme please click here.

If you wish to sign up for these two events or have questions in this regard please contact Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. by Thursday 16 November.

 

 

 

Utskrift E-post

Ny metode om sensorisk kvalitets-kontrolltest av marine oljer

NMKL-metode nr. 201 beskriver sensorisk kvalitetskontrolltest af marine olier, som en samlebetegnelse for olier udvundet fra fisk, skaldyr eller havpattedyr, der er rige på sunde flerumettede fedtsyrer. Metoden er generel og kræver at brugere af metoden opsætter deres egne sensoriske produktspesifikationer for de olier, de skal teste, eller bruger en referenceolie.

Utskrift E-post

Procedure om verificering af mikrobiologiske metoder

Før en analysemetode anvendes, f.eks. til rutinemæssig analyse, skal laboratoriepersonalet bevise, at de er i stand til at udføre metoden. Dette omfatter evaluering af relevante metodeparametre for at sikre, at fremgangsmåden er egnet til formålet i laboratoriet.

Denne procedure giver vejledning om følgende:

  • kontrol af, at laboratoriet er i stand til at udføre en analysemetode der tidligere er valideret eksternt
  • kontrol af, at en metode kan være velegnet til flere matricer, end der er omfattet af den primære validering, eller inkludere nye matricer i en allerede verificeret metode
  • planlægning af en verifikation og udarbejde en kontrolrapport

Proceduren gælder verificering af metoder der allerede er valideret kollaborativt og verifikation af anerkendte standarder/metoder, som ikke er valideret, eller hvor information om valideringsresultater ikke eksisterer.

Proceduren beskriver også, hvordan måleusikkerhed kan etableres samtidig med at man verificerer en metode, da verificering dataanalyse kan anvendes til at estimere måleusikkerheden. Proceduren findes på engelsk.

 

Utskrift E-post

Opdateret procedure om sensorisk analyse af fisk og skalddyr

En ny version af NMKL-procedure nr. 21, "Guide for sensory analysis of fish and shellfish", er tilgængelig; referencelisten er opdateret. Proceduren findes på engelsk og finsk.

 

Utskrift E-post

Opdateret metode om bestämning av metaller i livsmedel

En ny version af NMKL-metode nr. 139, "Metaller. Bestämning med atomabsorptionsspektrofotometri i livsmedel", er tilgængelig. Förändringen från föregående version är införandet av matriserna som ingår i avprövningen och resultaten av denna. I den tidigare versionen var krom och nickel inkluderat. Resultaten av den kollaborativa valideringen för dessa element var inte tillfredsställande och därför dras slutsatsen att metoden inte verkar vara den bästa för dessa metaller.

 

Utskrift E-post

Nye certifikater fra NordVal International

NordVal International-certifikat 039 "BAX® System Real-Time PCR Assay for Campylobacter jejuni / coli and lari" fra Qualicon er fornyet. NordVal International har genberegnet dataene for metoderne i henhold til ISO 16140-2:2016 og konkluderer, at metodernes resultater for kyllinge-swabs svarer overens med resultaterne fra referencemetoderne. Se certifikatet her

 

NordVal International-certifikat 020 "RAPID’E.coli 2 Agar" fra Bio-Rad er fornyet. Nye studier er udført i henhold til ISO 16140-2:2016. Resultaterne viser, at metoden giver resultater svarende til resultaterne fra referencemetoden for bestemmelse af både E. coli og total coliform i en bred vifte af fødevarer. Se certifikatet her

 

NordVal International certifikat 001 ” TRANSIA® PLATE Salmonella Gold” af BioControl er blevet fornyet. Studier for udvidelse og sensitivitet blev udført i 2016 og følger NordVal-protokollen og ISO 16140-2:2016. TRANSIA® PLATE Salmonella Gold er baseret på en tre-trins, sandwich-type ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay) med anvendelse af en microtiterplade med delbare strips coated med antistoffer specifikke for salmonella og ready-to-use-reagenser. Certifikatet kan ses her

 

NordVal-certifikat nr. 046 for DNA Diagnostics hurtigmetode Salmonella Velox er udvidet til nu også at dække ready-to-eat- og ready-to-reheat-produkter. Certifikatet for bestemmelse af salmonella kan ses her

 

Utskrift E-post

Opdateret metode om aerobt eller anaerobt kimtal eller sporetal. Bestemmelse på blodagar.

Ny version af NMKL metode 189: "Aaerobt eller anaerobt kimtal eller sporetal. Bestemmelse på blodagar" er tilgængelig.

Denne metode beskriver en procedure for bestemmelse af bakterier og/eller deres sporer i produktionsprocessen og ved kontrol af alle typer af levnedsmidler, foder eller vand. Den er et nyttigt værktøj til bestemmelse af den nødvendige varmebehandling i produktionsprocessen eller holdbarheden af et produkt. Den kan også bruges som supplementær analyse ved undersøgelse af årsagerne til levnedsmiddelinfektioner og -forgiftninger. Metoden erstatter ikke Aerobic Plate Count (NMKL-metode nr. 86), men kan bruges som supplement. Eksempelvis kan overfladeudsæd på blodagar give værdifulde informationer om kolonimorfologi og hæmolytisk aktivitet.

Til denne opdaterede udgave af NMKL-metode nr. 189 er følgende ændringer blevet introduceret:

  • Kapitlet ”introduktion” er blevet tilføjet
  • Inkubationstiden for bestemmelse af sporer er blevet ændret fra 8 dage til 3 dage med mulighed for forlængelse af inkubations- perioden i op til 6 dage om nødvendigt
  • Referencerne er blevet opdateret

 

Utskrift E-post

Opdateret metode för påvisning af Shigella spp. i livsmedel

En ny version af NMKL-metode nr. 174, "Shigella spp. och Enteroinvasive Escherichia coli (EIEC). Realtids-PCR metod för påvisning i livsmedel", er tilgængelig. Metoden er ændret fra konventionel PCR til realtids-PCR for detektion af Shigella spp. Her er det også muligt at anvende en intern inhiberingskontrol (IAC) i PCR-analysen.

 

Utskrift E-post

Opdateret procedure om kvalitetssikring af sensoriske laboratorier

En ny version af NMKL-procedure nr. 6, "Generelle retningslinjer for kvalitetssikring af sensoriske laboratorier", er tilgængelig; der er bl.a. tilføjet etiske retningslinjer. Proceduren bør anvendes i alle sensoriske analyselaboratorier. Den angiver generelle retningslinjer, som skal tilpasses det enkelte sensoriske analyselaboratorium, forklarer begreber og funktion, som er nødvendige elementer ved udførelsen af sensoriske analyser og giver generelle anvisninger på, hvordan sensoriske analyser kan dokumenteres. 

 

Utskrift E-post

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. Metodene kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

Gå til NordVal

info

Abonnement

NMKL tilbyder forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade procedurer og metoder eller få filerne tilsendt pr. e-mail. Du kan betale med kreditkort eller få tilsendt en faktura.

Gå til abonnement

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk version. De fleste metoder findes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format og kan sendes pr. e-mail.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information?

Kontakt

NMKL
Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler
c/o DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Kemitorvet, bygning 201
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Kontakt os pr. telefon: +45 4019 1472

eller pr. e-mail: nmkl@food.dtu.dk