• Hjem
  • Sammenligning af NMKL- og ISO-metoder

Sammenlikning mellom NMKL og ISO metoder

En sammenlikning mellom NMKL og ISO metoder er utført basert på resultater fra sammenliknende prøvinger (ringtester) arrangert av Livsmedelsverket i Uppsala, Sverige. Se sammenlikningen her

Evalueringene illustrerer at resultatene for NMKL og ISO metodene på Listeria monocytogenes, Salmonella, Enterobacteriaceae, aerobe mikroorganismer, Bacillus cereus, E.coli og koagulase positive Staphylococcus gir ekvivalente resultater.

 

Fra tid til annen får NMKL spørsmål fra private og offentlige laboratorier om NMKL versus ISO. De lurer på om de kan fortsette å bruke NMKL-metoder, eller om de må innføre ISO-standarder på laboratoriet. Bakgrunnen for spørsmålene er at analysemetodene som det refereres til i EU-kommisjons-forordning (EF) 2073/2005 kun er ISO-standarder. Forordningen åpner likevel for å bruke andre analysemetoder. I artikkel 5,punkt 5, tredje og fjerde ledd heter det:

(III)  Bruk av alternative analysemetoder er tillatt når metodene er validert i forhold til referansemetoden i vedlegg I [dvs. ISO-standarder], og dersom det benyttes en opphavsrettslig metode som er sertifisert av en tredjepart i samsvar med protokollen i EN/ISO-standard 16140 eller andre lignende internasjonalt anerkjente protokoller.

(IV) Dersom den driftsansvarlige for et næringsmiddelforetak ønsker å benytte andre analysemetoder enn dem som er validert og sertifisert som beskrevet i tredje ledd, skal metodene valideres i samsvar med internasjonalt anerkjente protokoller, og vedkommende myndighet skal ha gitt tillatelse at de kan brukes.

Ifølge (III) kan metoder som er sertifisert av NordVal International eller andre sertifiseringsorganisasjoner benyttes.

Ifølge (IV)kan validertemetoder fra organisasjoner som NMKL og AOAC International brukes, hvis det godkjennes av vedkommende myndighet. NMKL, som organisatorisk er knyttet til Nordisk Ministerråd, anmodet derfor de nordiske landene om å gi en skriftlig tillatelse til at NMKL-metoder kan benyttes.  Følgende svar er mottatt:

Fra Finland: Evira upprätthåller en lista över rekommenderade metoder på sin webbplats. NMKL-metoder kan användas inom de gränser som anges i tabellen i studier enligt förordningen 2073/2005.  Se listen her.

Fra Island: Med henvisning til artikkel 5 punkt 5 fjerde ledd i Kommisjonsforordning (EF) 2073/2005 tillater Mattilsynet i Island (Matvælastofnun / Icelandic Food and Veterinary Authority) at NMKL-metoder kan anvendes på lik linje med ISO-metoder ved mikrobiologisk analyse av næringsmidler.

Fra Norge: Mattilsynet i Norge tillater at NMKL-metodene brukes som alternativ til ISO-metoder i samsvar med EU-forordning  2073/2005. Det er gjort en sammenligning mellom EN/ISO-metoder og NMKL-metoder. Denne sammenligningen har vi presentert for ESA ved flere anledninger, og den er blitt akseptert. Det kan generelt sies at NMKL-metodene er minst like godt utprøvd før de blir akseptert, som EN/ISO-metodene er.

Fra Sverige: Livsmedelsverket i Sverige tillåter att NMKL-metoderna används som alternativ till ISO-metoderna enligt förordning 2073/2005.

 

Utskrift E-post

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. Metodene kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

Gå til NordVal

info

Abonnement

NMKL tilbyder forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade procedurer og metoder eller få filerne tilsendt pr. e-mail. Du kan betale med kreditkort eller få tilsendt en faktura.

Gå til abonnement

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk version. De fleste metoder findes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format og kan sendes pr. e-mail.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information?

Kontakt

NMKL
Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler
c/o DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Kemitorvet, bygning 201
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Kontakt os pr. telefon: +45 4019 1472

eller pr. e-mail: nmkl@food.dtu.dk