Returning Customer

If you are already a customer, please login:

New Customer

or please fill in the following details:

Betingelser / Terms & conditions

Betalingsvilkår:

Betalingsplattform for kredittkort er under utarbeiding og klar til bruk i løpet av november, inntil da gjelder følgende kjøps- og betalingsvilkår:

Publikasjon kjøpes som normalt i webshop. 

Når betalingsplattformen er klar, vil vi varsle om dette per epost. Vennligst gå inn i webshop og kjøp den aktuelle publikasjonen / det aktuelle abonnementet på nytt innen 10 dager etter å ha mottatt varsel. Dette vil da telle som betaling for publikasjonen eller abonnementet dere allerede har mottatt.

Vi beklager ulemper den midlertidige løsningen måtte medfølge, og takker for forståelse.

©NMKL
Alle publikasjoner er opphavsrettsbeskyttet av NMKL. Verken publikasjonene eller utdrag fra dem skal reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller videreføres andre i noen form eller på noen måte, være seg elektronisk, gjennom fotokopiering, innspilling eller annet, uten at skriftlig samtykke har blitt gitt. Kopiering kan føre til royaltyavgifter. Overtredelse kan bli anmeldt.

Payment terms:

We are currently working on establishing a credit card payment solution in our webshop, this should be up and running by the end of November. Until then, the following terms apply:

Publications are purchased as normal in the webshop.

When the credit card solution is established, we will notify you by e-mail. You can then buy the publication or subscription again, thus paying for it. Please do this within 10 days of receiving our notification e-mail.

We apologize for the inconvenience of this temporary solution and thank you for your understanding.

©NMKL
The publications are copyright-protected by NMKL. Neither the publications nor any extract from them may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted to others in any form or by any means, electronic, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission being secured. Reproduction may be subjected to royalty payments. Violators may be prosecuted.

Info

NordVal International

NordVal International is an independent third party that evaluates the quality characteristics and applications of alternative chemical and microbiological methods in the analysis of food, water, feed and environmental samples.

Go to NordVal

Info

Subscriptions

NMKL offers different subscriptions; procedures and methods can be downloaded from this website or, upon request, be forwarded as PDF-files by email. NMKL subscriptions are paid by bank transfer on the basis of an invoice.

GO TO SUBSCRIPTIONS

Info

Webshop

The methods are in either Danish, Swedish or Norwegian combined with English. Most methods are also available in a Finnish/English version. All methods are in the PDF format and can be downloaded or forwarded by email. 

GO TO WEBSHOP

Online subscriptions

Do you have questions or need more information about our products?

Contact information

NMKL – NordVal International
c/o Institute of Marine Research
P.O. box 1870 Nordnes
5817 Bergen, Norway

Contact us
by telephone: +47 9026 3022
or by e-mail: post@NMKL.org