• Home
  • List of NMKL methods

List of NMKL methods

MKL 2, 1979, 3rd Ed.  Benzoesyre, bestemmelse af. Benzoic acid. Determination in foods

NMKL 3, 1999, 3rd Ed.  Salisylsyre i næringsmidler. Kvalitativ og kvantitativ analyse. Salicylic acid in foods. Qualitative and quantitative analysis.

NMKL 5, 2001, 5th Ed. Aeroba mikroorganimser och presumtiva Enterobacteriaceae. Beräkning på ytor och tillbehör.Aerobic microorganisms and presumptive Enterobacteriaceae.  Enumeration on surfaces and utensils.

NMKL 6, 2003, 4th Ed. Nitrogen. Bestemmelse i levnedsmidler og goderstoffer efter Kjeldahl. Nitrogen. Determination in foods and feeds according to Kjeldahl (Codex endorsed method)

NMKL 10, 2010, 4th Ed.  Vægtanalytisk bestemmelse af fedt i mælk, fløde og mælkepulver og mælkepulverprodukter. Gravimetric determination of fat in milk, cream and milk powder and milk powder products

NMKL 14, 2012, 2nd Ed. Vanninnhold i brød. Gravimetrisk bestemmelse. Moisture in bread. Gravimetric determination.

NMKL 23, 1991, 3rd Ed. Vatten och aska. Gravimetrisk bestämning i kött och köttvaror. Moisture and ash. Gravimetric determination in meat and meat products

NMKL 26, 1998, 4th Ed.  Phosphataseaktivitet. Bestemmelse for kontrol af pasteuriseret mælk, fløde og valle. Phosphatase activity. Determination for pasteurisation control of milk, cream and whey.

NMKL 31, 1959  Isolering och identifiering av vattenlösliga syntetiska färgämnen. Colouring matters, water-soluble, synthetic. Isolation and identification.

NMKL 32, 1959   Isolering og identifisering av fettoppløselige kunstige fargestoffer. Colouring matters, oil-soluble, synthetic. Isolation and identification.

NMKL 38, 2001, 4th Ed.  Syretal/frie fettsyrer. Bestemmelse i fett. Acid value/free fatty acids. Determination in fats. (Codex endorsed method)

NMKL 39, 2003, 3rd Ed.Jodtall. Bestemmelse i fett og oljer (Wijs metode). Iodine value. Determination in fats and oils (Wij's method).  (Codex endorsed method)

NMKL 40, 2005, 2nd Ed. Fedt. Bestemmelse i mælk ved butyrometer-(Gerber)metoden. Fat content. Determination in milk using a butyrometer – the Gerber method.

NMKL 44, 2004, 6th Ed.  Koliforme bakterier. Bestemmelse i næringsmidler og fôr. Coliform bacteria. Detection in foods and feeds.

NMKL 47, 1994, 2nd Ed. Helkonserves. Metode til holdbarhedsprøvning. Canned foods. Method for the examination of keeping quality.

NMKL 49, 1963 Nitrit. I Uspecifik titrimetrisk rutinemetode til bestemmelse af nitrit i nitritsalt og nitritsalpeter. II Bestemmelse af nitrit i nitritsalt og nitritsalpeter samt i kød, fisk og saltlage. Nitrite. I Unspecific titrimetric routine method for the determination of nitrite in "nitrite salt" and "nitrite salpetre". II Determination of nitrite in "nitrite salt" and "nitrite salpetre", and in meat, fish and brine.

NMKL 54, 1964  Påvisning og bestemmelse af formaldehyd i levnedsmidler. Formaldehyde. Determination in foods.

NMKL 55, 2011, 3rd Ed.  Bestemmelse av nettovekt og drenet vekt i næringsmidler. Determination of net content and drained weight of food.

NMKL 56, 2015, 5th Ed. Sulfit-reducerende Clostridier. Bestemmelse i levnedsmidler. Sulphite-reducing Closteridia. Determination in foods.

NMKL 57, 1994, 2nd Ed. Fosfor. Spektrofotometrisk bestämning efter torraskning i livsmedel. Phosphorus. Spectophotometric determination after dry ashing in food.

NMKL 59, 2004, 5th Ed. Mikrobiologisk undersøkelse av helkonserver. Microbiological examination of fully preserved canned foods

NMKL 63, 2000, 2nd Ed. Oksalsyre.  Bestemmelse i næringsmidler. Oxalic acid. Determination in foods.

NMKL 66, 2009, 5th Ed. Koagulasepositive stafylokokker. Bestemmelse i næringsmidler. Coagulase positive staphylococci. Enumeration in foods.

NMKL 67, 2021, 8th Ed. Presumptiv Bacillus cereus. Bestemmelse i næringsmidler. Presumptive Bacillus cereus. Determination in foods.

NMKL 68, 2011, 5th Ed. Enterococcus. Bestemmelse i næringsmidler og fôr. Enterococcus. Determination in foods and feeds.

NMKL 70, 1969Tomatpuré og tomatpasta. Refraktometrisk bestemmelse af opløseligt tørstof. Soluble dry matter. Refractometric determination in tomato purée and tomato paste.

NMKL 71, 1999, 5th Ed. Salmonella. Påvisning i livsmedel. Salmonella. Detection in foods.

NMKL 76, 1988, 2nd Ed. Polyfosfater. Påvisning ved papirkromatografi i kjøttvarer m.m. Polyphosphates. Detection by paper chromatography in meat products etc.

NMKL 77, 1970 a -amylasaktivitet. Bestämning i spannmål och spannmålsprodukter. Alpha-amylase activity. Determination in cereals and cereal products.

NMKL 79, 2012, 3rd Ed. Botulinum neurotoksin. Påvisning i næringsmidler, fôr og prøver av dyremateriale. Botulinum neurotoxin. Detection in foods, feeds and animal sample materials.

NMKL 80, 1991, 2nd Ed.  Clostridium botulinum. Påvisning i næringsmidler og annet prøvemateriale. Clostridium botulinum. Detection in foods and other test materials.

NMKL 84, 1984, 2nd Ed. n-Dodecylgallat (DG), n-octylgallat (OG), n-propylgallat (PG) og nordihydroguajaretsyre (NDGA). Påvisning i fedt. TLC-metode. n-Dodecyl gallate (DG), n-octyl gallate (OG), n-propyl gallate (PG) and nordihydroguaiaretic acid (NDGA). Detection in fat. TLC method.

NMKL 86, 2013, 5th Ed.  Aerobe mikroorgansimer. Bestemmelse i levnedsmidler ved 37 °C, 30 °C, 25 °C, 20 °C, 17/7 °C eller 6,5 °C efter kolonitalsmetoden. Aerobic microorganisms. Determination in foods at 37 °C, 30 °C, 25 °C, 20 °C, 17/7 °C or 6.5 °C by the colony count method.

NMKL 91, 2010, 6th Ed. Prøveudtagning og forbehandling af levnedsmidler og foderstoffer til kvantitativ mikrobiologisk undersøgelse. Preparation of the test sample and initial supension of food and animal feeding stuffs for quantitative microbiological examination

NMKL 94, 2010, 3rd Ed. Bly och kadmium. Utlösning från keramiska föremål. Lead and cadmium. Release from ceramic articles

NMKL 95, 2009, 5th Ed. Clostridium perfringens. Bestemmelse i næringsmidler, fôr og miljøprøver. Clostridium perfringens. Determination in foods, feed and environmental samples.

NMKL 96, 2009, 4th Ed. Koliforme bakterier, termotoler-ante koliforme bakterier og E. coli, to MPN metoder til fersk og fryst sjømat.
Coliform bacteria, thermotolerant coliform bacteria and E. coli, two MPN methods for Fresh and Frozen Seafood.

NMKL 98, 2005, 4th Ed. Mögel och jäst. Bestämning i livsmedel och foder. Mould and yeasts. Determination in foods and feed. 

NMKL 99, 2013, 2nd Ed. Histamin. Fluorimetrisk bestemmelse i fisk. Histamine. Fluorimetric determination in fish. (Codex endorsed method)

NMKL 100, 2006, 2nd Ed.  Nitrit og nitrat. Bestemmelse i fødevarer, saltlager og saltblandinger. Nitrite and nitrate. Determination in foods, brines and salt mixtures. (Codex endorsed method)

NMKL 104, 1984 Måling av vandaktivitet med polyamidtrådshygrometer.  Water activity. Measuring with a polyamide filament hygrometer

NMKL 107, 2006, 2nd Ed. Titrerbar syregrad. Bestemmelse i mælk og fløde. Titratable acidity. Determination in Milk and Cream.

NMKL 110, 2005, 2nd Ed. Tørstof (vand). Gravimetrisk bestemmelse i mælk og mælkeprodukter. Total Solids (Water). Gravimetric determination in milk and milk Products.

NMKL 111, 1985 Folat, biologisk aktivt, i mælk og mælkeprodukter. Mikrobiologisk bestemmelse med Lactobacillus casei. Folate, biologically active. Microbiological determination in milk and milk products with Lactobacillus casei

NMKL 114, 1985 Isolering og identificering af vandopløselige, syntetiske farvestoffer. Colouring matters, water-soluble, synthetic. Isolation and identification

NMKL 116, 1985 Järn-fotometrisk bestämning i livsmedel. Iron. Photometric determination in food

NMKL 117, 1996, 3rd Ed. Yersinia enterocolitica. Påvisning i næringsmidler. Yersinia enterocolitica. Detection in foods

NMKL 118, 1988, 2nd Ed. Histamin. Kvalitativ tyndtlagskromatografisk screeningmetode for fisk. Histamine. Qualitative thin-layer chromatographic screening method for fish

NMKL 119, 2007, 3rd Ed. Termotolerante Campylobacter. Påvisning, semi-kvantitativ og kvantitativ bestemmelse i levnedsmidler og drikkevand. Thermotolerant Campylobacter. Detection, semi-quantitative and quantitative determination in foods and drinking water.

NMKL 121, 2004, 2nd Ed. Bakteriehæmmende stoffer. Mikrobiologisk undersøgelse til påvisning af restkoncentrationer af antibiotika og kemoterapeutika i nyre og muskel fra slagtedyr (4-plademetode). Antibacterial substances. Microbiological examination of residues of antibiotics and chemotherapeutics in kidney and muscle from carcasses (4 plate method).

NMKL 122, 1997, 2nd Ed. (2007: Amendment) Sackarin. Vätskekromatografisk bestämning i drycker och sötsaker. Saccharin. Liquid chromatographic determination in beverages and sweets. (Codex endorsed method)

NMKL 123, 1998, 2nd Ed. Cyklamat. Spektrofotometrisk bestämning i livsmedel. Cyclamate. Spectrophotometric determination in foods. (Codex endorsed method)

NMKL 124, 1997, 2nd Ed. (2007: Amendment)  Bensoesyra, sorbinsyra och p-hydroxi-bensoesyraestrar. Vätskekromatografisk bestämning. Benzoic acid, sorbic acid and p-hydroxybenzoic acid esters. Liquid chromatographic determination in foods. (Codex endorsed method)

NMKL 125, 2005, 4th Ed. Termotolerante koliforme bakterier og Escherichia coli. Bestemmelse i næringsmidler og fôr. Thermotolerant coliform bacteria and Escherichia coli. Enumeration in food and feed.

NMKL126, 1988  Tin. Bestemmelse ved atomabsorption i vegetabilske levnedsmidler. Tin. Determination by atomic absorption in fruits and vegetables.

NMKL 127, 2002, 2nd Ed. Hydroxyprolin. Kolorimetrisk bestemmelse til beregning af kollagenindholdet i kød og kødprodukter. Hydroxyproline. Colorimetric determination as a measure of collagen in meat and meat products.

NMKL 129, 2003, 2nd Ed. Kostfiber, total, løselig og uløselig. Gravimetrisk bestemmelse i næringsmidler etter enzymatisk nedbrytning med MES/TRIS buffer. Total, Soluble, and Insoluble Dietary Fibre in Foods. Enzymatic-Gravimetric Method, MES/TRIS Buffer. (Codex endorsed method)

NMKL 130, 1989 Färgämnen. Syntetiska, vattenlösliga. Vätskekromatografisk bestämning i livsmedel. Colours, synthetic, water-soluble. Liquid chromatographic determination in foods.

NMKL 131, 1989 Fett. Bestämning enligt SBR (Schmid-Bondzynski-Ratslaff) i kött och köttvaror. Fat. Determination according to SBR in meat and meat products.

NMKL 132, 1989 Sulfit. Spektrofotometrisk bestämning i livsmedel. Sulphite. Spectrophotometric determination in foods (Codex endorsed method)

NMKL 134, 1990  Färgämnen, syntetiska, vattenlösliga. Halvkvantitativ bestämning med kromatografi och spektrofotometri. Colours, synthetic, water-soluble, semi-quantitative. Determination by chromatography and spectrophotometry.

NMKL 135, 1990 Sulfit. Enzymatisk bestämning i livsmedel. Sulphite. Enzymatic determination in foods. (Codex endorsed method)
.
NMKL 136, 2010, 5th Ed. Listeria monocytogenes.  Påvisning i næringsmidler og fôr samt kvantifisering i næringsmidler. Listeria monocytogenes.  Detection in foods and feeding stuffs and enumeration in foods.

NMKL 137, 2002, 2nd Ed. Kimtal. Bestemmelse ved direkte epifluorescens filter teknik (DEFT) i råt, hakket kød. Bacterial count. Determination by direct epifluorescent filter technique (DEFT) in raw minced meat.

NMKL 138, 1991 L-glutaminsyra och mononatrium-glutamat. Enzymatisk bestämning i fisk- och köttvaror samt i soppor. L-Glutamic acid and monosodium glutamate. Enzymatic determination in meat and fish and in soups.

NMKL 139, 1991 Metaller, 2nd Ed. 2016. Bestämning med atom-absorptionsspektrofotometri i livsmedel. Metals. Determination by atomic absorption spectrophotometry in foodstuffs. (Codex endorsed method)

NMKL 140, 2007, 2nd Ed. Melkesyrebakterier. Bestemmelse i næringsmidler i forbindelse med bederving. Lactic acid bacteria. Determination in food in association with food spoilage.

NMKL 141, 2010, 3rd Ed. Brochothrix thermosphacta. Bestemmelse i kød og kødvarer. Brochothrix thermosphacta. Enumeration in meat and meat products.

NMKL 142, 1992  Aspartam og diketopiperazin. Bestemmelse ved HPLC. Aspartame and diketopiperazin. Determination by HPLC

NMKL 143, 3rd Ed. 2009 Ochratoxin A. HPLC bestemmelse i korn (spannmål) og kaffe. Ochratoxin A. HPLC determination in cereals and coffee.

NMKL 144, 3rd Ed. 2005 Enterobacteriaceae. Bestämning i livsmedel och foder. Enterobacteriaceae. Determination in foods and feeds.

NMKL 145, 2nd Ed. 1997 (2006/2007: Amendment) Stärkelse och glukos. Enzymatisk bestämning i livsmedel. Starch and glucose. Enzymatic determination in foods.

NMKL 148, 1993 Fruktos, glukos och sackaros. Vätskekromatografisk bestämning i frukt- och grönsaksprodukter. Fructose, glucose and saccharose. Liquid chromatographic determination in fruit and vegetable products. (Codex endorsed method)

NMKL 150, 3rd Ed. 2004 Aeromonas, mesofile arter. Bestemmelse i næringsmidler og fôr. Mesophilic Aeromonas species. Determination in foods and feeds. 

NMKL 151, 2019. Presumptive Shigella spp. Påvisning i levnedsmidler. Presumptive Shigella spp. Detection in foods.

NMKL 152, 2nd Ed. 2005 Penicillium verrucosum - Ochratoxin A dannende. Påvisning i fødevarer og foder. Penicillium verrucosum Ochratoxin A producing. Detection in food and feed.

NMKL 153, 1996 Magnesium og kalsium. Bestemmelse med atomabsorpsjonsspektrometri etter våtoppslutning i mikrobølgeovn. Magnesium and calcium. Determination by atomic absorption spectrometry after wet digestion in a microwave oven. (Codex endorsed method)

NMKL 154, 2006, 2nd Ed. Fusarium. Bestemmelse i levnedsmidler og foderstoffer. Fusarium. Determination in foods and feedstuffs.

NMKL 155, 2006, 2nd Ed. Laktos och galaktos. Enzymatisk bestämning i livsmedel. Lactos and galactose. Enzymatic determination in foods .

NMKL 156, 1997, 2nd Ed. Sygdomsfremkaldende Vibrio arter. Påvisning og bestemmelse i levnedsmidler. Pathogenic Vibrio species. Detection and enumeration in foods.

NMKL 157, 1997 (2007: Amendment) Karmin. Vätskekromatografisk bestämning i livsmedel. Carmine. Liquid chromatographic determination in foods.

NMKL 158, 1997 Peroxidvärde. Bestämning i fett och olja. Peroxide value. Determination in fat and oil. (Codex endorsed method)

NMKL 159, 2008, 2nd Ed. Glykoalkaloider. Vätskekromatografisk bestämning i potatis. Glycoalkaloids. Liquid chromatographic determination in potatoes.

NMKL 160, 1998 Fett. Bestämning i livsmedel. Fat. Determination in foods.

NMKL 161, 1998 Metaller. Bestämning i livsmedel med atomabsorptionsspektrofotometri efter våtuppslutning i mikrovågsugn. Metals. Determination by atomic absorption spectrophotometry after wet digestion in a microwave oven. (Codex endorsed method)

NMKL 162, 1998 Kostfiber. Gaskromatografisk, kolorimetrisk och gravimetrisk bestämning i livsmedel, Uppsala-metoden. Total dietary fibre. Gas chromatographic, colorimetric and gravimetric determination in foods - Uppsala method. (Codex endorsed method)

NMKL 163, 2013, 2nd Ed. Patogene Yersinia enterocolitica  og Yersinia pseudotuberculosis. Real-time PCR-metode til påvisning i næringsmidler, dyrefôr og miljøprøver. Pathogenic Yersinia enterocolitica  and Yersinia pseudotuberculosis. Real-time PCR methods for detection in foods, feeds and environmental samples.

NMKL 164, 2005, 2nd Ed. Escherichia coli  O157. Påvisning i levnedsmidler og foder. Escherichia coli  O157. Detection in food and feeding stuffs.

NMKL 165, 2000 Nitrit och nitrat. Jonkromatografisk bestämning av nitrit och/eller nitrat i livsmedel. Nitrite and Nitrate. Nitrite and/or nitrate in foodstuffs by ion chromatography. (Codex endorsed method)

NMKL 166, 2000  Arsen. Bestemmelse i sjømat med elektrotermisk atomabsorpsjonsspektrometri etter våtoppslutning i mikrobølgeovn. Arsenic.  Determination in seafood by electrothermal atomic absorption spectrometry (ET AAS) after microwave digestion.

NMKL 167, 2000 Kolekalciferol (vitamin D3) och ergokalciferol (vitamin D2).  Vätskekromatografisk bestämning i livsmedel. Cholecalciferol  (vitamin D3) and Ergocalciferol (vitamin D2).Determination by HPLC in foodstuffs. (Codex endorsed method)

NMKL 168, 2001 Vannaktivitet.  Instrumentell bestemmelse. Water activity.  Instrumental determinations. (Codex endorsed method)

NMKL 169, 2002  Tørstof i levnedsmidler. Vakuummetoden. Dry matter in foodstuffs. The vacuum method.

NMKL 170, 2002 Kvikksølv. Bestemmelse i fisk og annen sjømat med "flow injection" kald damp AAS (FI- CVAAS) etter våtoppslutning  i mikrobølgeovn. Mercury. Determination   in Seafood by Flow Injection Cold Vapour Atomic Absorption Spectrometry (FI-CVAAS) after Microwave Digestion.

NMKL 171, 2015, 3rd Ed. Halofile og osmofile mikrober (rødmidd og brunmidd).  Bestemmelse i fullsaltede fiskeprodukter. Halophilic and osmophilic microbes ('Pink' and 'Dun').  Determination in salt-cured fish products.

NMKL 172, 2002 Ergosterol. Vätskekromatografisk bestämning i spannmål (korn). Ergosterol. Determination by HPLC in cereals.

NMKL 173, 2005, 2nd Ed. Aske, gravimetrisk bestemmelse i levnedsmidler. Ash, gravimetric determination in foods. (Codex endorsed method)

NMKL 174, 2016, 3rd Ed. Shigella spp. och Enteroinvasive Escherichia coli (EIEC). Realtids-PCR metod för påvisning i livsmedel. Shigella spp. and Enteroinvasive Escherichia coli (EIEC). Detection with real-time PCR in food.

NMKL 175, 2003 Aflatoxin M1 i mjølk och torrmjølk. Bestämning med HPLC efter upprening på immunoaffinitetskolonn. Aflatoxin M1 in milk and milk powder. Determination by HPLC after cleaning on an immuno affinity column.

NMKL 176, 2003 Proteiner. Kvalitativ metod för att påvisa vissa proteiner (allergener) i livsmedel med immunodiffusion. Proteins. Qualitative method for detection of specific proteins (allergens) in food by immuno diffusion.

NMKL177, 2004 Aspergillus flavus och A. parasiticus. Bestämning i livsmedel och foder. Aspergillus flavus and A. parasiticus. Determination in foods and feeds.

NMKL 178, 2004 Klorid (salt). Bestämning i livsmedel med potentiometrisk titrering. Chloride (salt). Determination in foods by potentiometric titration.

NMKL 179, 2005 pH. Bestemmelse i næringsmidler. pH. Determination in foods. (Codex endorsed method)

NMKL 180, 2005 Natrium. Bestemmelse i næringsmidler med atomabsorpsjonspektrometri etter våtoppslutning i mikrobølgeovn. Sodium. Determination in Foodstuffs by Flame Atomic Absorption Spectrometry after Microwave Digestion.

NMKL 181, 2005 Fett. Bestemmelse i kjøtt og kjøttvarer med butyrometer etter Gerber. Fat. Determination in meat and meat products using a butyrometer according to Gerber.

NMKL 182, 2005 PSP-toksiner. Bestemmelse av paralyserende algetoksiner i skjell ved HPLC/ fluorescens. PSP-toxins. Determination of paralytic shellfish poisoning toxins in shellfish by HPLC/ fluorescence. (Codex endorsed method)

NMKL 183, Kvalitetskontrolltest av drikkevann, 3rd Ed. 2020. Juomaveden aistinvarainen laadunarviointi (2005/20172.painos). Quality control test for drinking water (2nd Ed. 2017)

NMKL 184, 2006 Kimtal og specifikke fordær-velsesbakterier i fisk og fiskevarer. Aerobic count and specific spoilage organisms in fish and fish products.

NMKL 185, 2007 Akrylamid. Bestemmelse i bakeri- og poptetprodukter ved væskekromotografi med tandem massespektrometri (LC-MS-MS). Acrylamide. Determination in bakery and potato products by liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS-MS).

NMKL186, 2007 Tungmetaller - As, Cd, Hg og Pb. Bestemmelse med ICP-MS etter syreoppslutning under trykk. Trace elements - As, Cd, Hg, Pb and other elements. Determination by ICP-MS after pressure digestion.

NMKL 187, 2016, 2nd Ed. Salmonella. Påvisning i næringsmidler, avføring fra dyr og miljøprøver fra animalsk primærproduksjon ved bruk av MSRV.  Salmonella. Detection in foods, faeces and materials from primary animal production using MSRV. Salmonella (2016). Osoittaminen elintarvikkeista, eläinten ulostenäytteistä sekä eläinten alkutuotannon ympäristömateriaaleista MSRV-menetelmällä (2018).

NMKL 188, 2007 Nitrat. Bestemmelse i melk og melkeprodukter med enzymatisk reduksjon og spektrometri etter Griess reaksjon.
IDF - NMKL metode. Nitrate. Determination in milk and milk products by enzymatic reduction and spectrometry after Griess reaction.
IDF - NMKL method.

NMKL 189, 2017, 2nd Ed. Aaerobt eller anaerobt kimtal eller sporetal. Bestemmelse på Blodagar. Aerobic or anaerobic microorganisms or bacterial spores. Enumeration on Blood Agar.

NMKL 190, 2009 Tinn (Sn). Bestemmelse i næringsmidler med flamme eller grafittovn atomabsorpsjonspektrometri (AAS). Tin (Sn). Determination in foods by flame or graphite furnace atomic absorption spectrometry (AAS). (Codex endorsed method)

NMKL191, 2009 Tinn (Sn). Bestemmelse i næringsmidler med induktiv koplet plasma massespektrometri (ICPMS). Tin (Sn). Determination in foods by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICPMS). (Codex endorsed method)

NMKL 192, 2011 Gramnegativa bakterier i pastöriserad mjölk och grädde. Påvisande av återkontamination. Gram-negative bacteria in pasteu­rized milk and cream. Detection of recontamination.

NMKL 194, 2013 Nitrat och nitrit. Spektrofotometrisk bestämning av nitrat och/eller nitrit i livsmedel och vatten efter reduktion med zink och Griess reaktion. Nitrate and nitrite. Determination of nitrate and/or nitrite in foodstuffs and water by spectrophotometry after zinc reduction and Griess reaction.

NMKL 195, 2013 Bekämpningsmedelsrester. Analys i livsmedel med etylacetatextraktion och gas- och vätskekromatografi med tandem-masspektrometribestämning. Pesticide residues. Analysis in foods with ethyl acetate extraction using gas and liquid chromatography with tandem mass spectrometric determination.

NMKL 196, 2013 Biogene aminer. HPLC bestemmelse i næringsmidler. Biogenic amines. HPLC determination in foods. (Codex endorsed method)

NMKL 197, 2013 Paralyserende algetoksiner. Bestemmelse i blåskjell, muslinger, østers og kamskjell ved post-kolonne- oksidering og HPLC/ fluorescens. Paralytic Shellfish Toxins. Determination in mussels, clams, oysters and scallops by post-column oxidation and HPLC/ fluorescence. (Codex endorsed method)

NMKL 198, 2014 Växtstanoler och växtsteroler. Bestämning av fytosterolberikade livsmedel med gaskromatografi (GC-FID). Plant stanols and plant sterols. Determination in phytosterol enriched foods with gas chromatograph  (GC-FID).

NMKL 199, 2014 Fett. Bestemmelse i fisk, fiskefôr og fiskemel med lavfelt (LF) NMR (Nuclear Magnetic Resonance). Fat. Determination in fish, fish feed and fish meal by low field nuclear magnetic resonance (LF-NMR).

NMKL 200, 2015 Histamin. HPLC bestemmelse med post-kolonne derivatisering og fluorescensdeteksjon i fisk og fiskeprodukter. Histamine. HPLC determination with post-column derivatization and fluorescence detectionin fish and fish products.

NMKL 201, 2017 Kvalitetskontrolltest - Sensorisk bedømmelse av marine oljer. Quality control test - Sensory evaluation of marine oils.

NMKL 202, 2018 Methylkviksølv: bestemmelse ved isotopfortynding GC-ICPMS i levnedsmidler. Methylmercury: determination by isotope dilution GC-ICPMS in foodstuffs

NMKL 203, 2018 Natrium (Na). Bestemmelse med kapillær elektroforese i levnedsmidler. Sodium (Na). Determination by capillary electrophoresis (CE) in foodstuffs

NMKL 204, 2020 Total folat i fødevarer ved LC-ESI-MS/MS. Kvantificering af 6 folatvitamere. Total folate in food by LC-ESI-MS/MS. Quantification of 6 folate vitamers.

Print

Info

NordVal International

NordVal International is an independent third party that evaluates the quality characteristics and applications of alternative chemical and microbiological methods in the analysis of food, water, feed and environmental samples.

Go to NordVal

Info

Subscriptions

NMKL offers different subscriptions; procedures and methods can be downloaded as PDF files from this website.

GO TO SUBSCRIPTIONS

Info

Webshop

The methods are in either Danish, Swedish or Norwegian combined with English. Most methods are also available in a Finnish/English version. All methods are in the PDF format. 

GO TO WEBSHOP

Online subscriptions

Do you have questions or need more information about our products?

Contact information

NMKL – NordVal International
c/o Institute of Marine Research
P.O. box 1870 Nordnes
5817 Bergen, Norway

Contact us
by telephone: +47 9026 3022
or by e-mail: post@NMKL.org