• Hjem

General-sekretariatet i NMKL har flyttet til Norge

2. november 2020

Fra og med 1. november 2020 har generalsekretariatet i NMKL flyttet fra Danmarks Tekniske Universitet til Havforskningsinstituttet i Norge. Vi vil gjerne takke den tidligere generalsekretæren Nina Skall Nielsen og den tidligere sekretæren Kirsten Becker Hansen for en utmerket innsats de siste fire årene. Den nye generalsekretæren er Eystein Oveland og den nye sekretæren er Susanna Marie Petrova. Vi holder for tiden på med å oppdatere all kontaktinformasjon på websiden vår, og takker for deres tålmodighet om dette tar litt tid å få i orden. 

Vennligst merk ny e-postadresse og nytt tlf.nr.: 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. , +47 9026 3022

Vi gjør oppmerksom på at prisene oppgitt i "kr" på hjemmesiden refererer til DKK og at vi jobber med å rette opp i uklarheter rundt valuta. Vi refererer til den oppdaterte prislisten for priser og betalingsvilkår.

Utskrift

Opdateret metode: NMKL 67, Bacillus cereus – gruppen. Bestemmelse i næringsmidler.

Behovet for revision af NMKL 67 opstod fra laboratoriers ønske om at bruge den som en alternativ metode til ISO 7932: 2004 i henhold til mikrobiologiske kriterier (EF 2073/2005). I den reviderede metode er selektiv agar det primære dyrkningsmedium. Kolonier bekræftes derefter ved hæmolyse på blodagar. Det er stadig muligt at bruge blodagar parallelt med selektiv agar, især når der forventes lave tællinger. I titlen på metoden blev 'Presumptiv Bacillus cereus' erstattet af 'Bacillus cereus gruppen'. Denne gruppe af flere nært beslægtede Bacillus-arter viser lignende karakteristika, lecithinase-reaktion på æggeblommemedium og ingen syreproduktion fra mannitol under de betingelser, der er specificeret i metoden.

Utskrift

NMKL-procedure nr. 19 er opdateret

Retningslinjerne i NMKL-procedure nr. 19, "Riktlinjer för sensorisk bedömning av livsmedelsförpackningar", angiver forskellige procedurer, der kan anvendes i den sensoriske evaluering af fødevareemballage, og påpeger kritiske aspekter og potentielle faldgruber ved dette arbejde. Proceduren fokuserer hovedsageligt på de sensoriske aspekter af emballerede fødevarer, der vedrører evaluering af lugt og smag, og behandler følgelig ikke spørgsmål som design og praktisk anvendelighed af emballagen. Anvendelsesområdet er bredt og dækker emner såsom kontinuerlig produktionskontrol af indgående materialer, evaluering af opbevaringsbetingelser for emballerede varer og kontroller for at sikre overholdelse af gældende regler og forskrifter. Den vigtigste ændring i denne nye version af proceduren er en opdatering af listen over referencer. Derudover er der foretaget mindre redaktionelle korrektioner af indholdet.

Utskrift

Ny metode: NMKL 151 Presumptive Shigella spp. Påvisning i næringsmidler

Presumptive Shigella spp. Påvisning i fødevarer - NMKL-metode nr. 151 er blevet genindført og opdateret.

Tilstedeværelsen af ​​Shigella i fødevarer og miljøer er normalt af menneskelig fækal oprindelse. Shigella er værtsspecifik for højere primater, inklusive mennesker. Shigella findes normalt i fødevarer i lavt antal på grund af deres dårlige konkurrenceevne. Derfor er de notorisk vanskelige at opdage i fødevarer. Den smitsomme dosis er lav, og kun 10-100 Shigella er nødvendige for at forårsage infektion. På grund af den lave smitsomme dosis kan krydskontaminering fra inficerede mennesker til fødevarer og videre til flere personer forekomme, f.eks. ved håndtering af fødevarer. Person-til-person-kontaminering kan også forekomme. Det er vist, at Shigella kan overleve i uger og måneder i eller på forskellige fødevarer.

I denne opdaterede metode er der introduceret et trin til at reducere baggrundsflora og lette isoleringen af ​​Shigella for nogle matricer. Derudover er der tilføjet en anbefaling til hvilke plader, der skal bruges. Denne metode kan anvendes til efterfølgende isolering af Shigella spp. efter anvendelse af NMKL 174, 2016, til påvisning af virulensfaktoren ipaH i berigelsesbouillon. NMKL 174 kan yderligere anvendes til påvisning af ipaH i presumptive kolonier.

Utskrift

Verifikation af mikrobiologiske metoder

NMKL-procedure nr. 32 foreligger nu også på dansk, "Verifikation af mirkobiologiske metoder".

Utskrift

Ny NMKL-metode: Total folat i fødevarer ved LC-ESI-MS / MS. Kvantificering af 6 folatvitamere.

Den standardiserede analysemetode for folat i fødevarer har traditionelt anvendt kvantificering ved et mikrobiologisk assay - en metode, der ikke kan skelne mellem de forskellige folatvitamere. Denne nye NMKL-metode muliggør kvantificering af totalt folat baseret på kvantificering af seks folatvitamere, som bidrager til den vigtigste folataktivitet. Udover at give information om indholdet af de specifikke folatvitamerer inkluderer metoden en hurtig ekstraktion af folater fra fødevarer, som kan udføres inden for otte timer. 

Den essentielle del af metoden er brug af en ren γ-glutamylhydrolase, som muliggør effektiv og hurtig nedbrydning af polyglutamaterne til monoglutamater. LC-ESI-MS/MS kvantificerer monoglutamater ved anvendelse af 13C5-mærkede interne standarder.

Et kollaborativt studie blev gennemført sommeren 2019 med deltagelse af otte laboratorier fra syv europæiske lande. Metoden er med succes valideret til total folatbestemmelse i jordbær, spinat, linser, yoghurt, lever og modermælkserstatning, hvilket giver acceptable Horwitz-forholdsværdier (0,60-1,94). Resultaterne er offentliggjort i Food Chemistry (Ložnjak Švarc, P; Oveland, E; Strandler, HS; Kariluoto, S; Campos-Giménez, E; Ivarsen, E; Malaviole, I; Motta, C; Rychlik, M; Striegel, L; Jakobsen, J (2020): Collaborative study: Quantification of total folate in food using an efficient single-enzyme extaction combined with LC-MS/MS. Food Chemistry, 333, 127447).

Utskrift

Nye NordVal International-certifikater

NordVal International-certifikat 037 udstedt til Bio-Rad for "iQ-Check® Listeria monocytogenes II" er blevet udvidet. Fremgangsmåden er prøvepræparation ifølge en af tre mulige protokoller efterfulgt af realtids-PCR ved anvendelse af fluorescerende prober. Et udvidet studie er udført for protokoller for miljøprøver. Det gælder for Easy II-lyseringsprotokollen, en ny berigelsesprotokol og en protokol til brug af Free DNA Removal Solution (FDRS) samt en ny applikationsprotokol, APF Fast. NordVal International har konkluderet, at "iQ-Check® Listeria monocytogenes II" til detektion af Listeria monocytogenes giver resultater, der svarer til referencemetodens resultater, når den anvendes for bestemmelse i et bredt udvalg af fødevarer og miljøprøver. Se certifikatet her.

NordVal International-certifikat 050 udstedt til HyServe for CompactDry YM RAPID er blevet fornyet. Compact Dry er et klar-til-brug-tørmedieark, der indeholder et dyrkningsmedium og et koldopløseligt geleringsmiddel. Compact Dry YM RAPID-metoden indeholder et kromogent medium og selektive midler til påvisning og tælling af gær og mug efter 3 dages inkubation. Metoden er anvendelig til en bred vifte af fødevarer med en aw på > 0,95. Ligesom referencemetoden er CompactDry YM RAPID ikke beregnet til skimmelsporer eller til varmebestandige skimmelarter. Se certifikatet her

NordVal International-certifikat 049 udstedt til Bio-Rad for RAPID’Staph er blevet fornyet. RAPID’Staph er baseret på en optimeret Baird-Parker-formel for tælling af S. aureus. Nogle Staphylococcus coagulase-positive stammer kan give kolonier med en lille eller ingen halo efter 24 timers inkubation. Yderligere inkubation på 24 timer kan være nødvendig for at se en halo. Ved hjælp af RAPID’Staph producerer de typiske staphylococci grå til sorte kolonier, der er skinnende og dækker med en klar halo. Metoden er anvendelig til optælling af koagulasepositive Staphylococcus (Staphylococcus aureus og andre arter) i en bred vifte af fødevarer. Se certifikatet her.

Utskrift

Opdateret metode: NMKL 183, Kvalitetskontroll-test av drikkevann

NMKL-metode 183 beskriver sensorisk kvalitetskontrol af drikke vand. Vandprøver testes op mod smagsneutralt reference vand. Hvis der er afvigelser, registreres det, og der gives en anmærkning efter nomenklaturlisten i metoden. Metoden er blevet opdateret, så den nu også inkluderer testopsætning og parametre for udseende af drikkevand. Endvidere er referencerne opdateret.

Utskrift

NordVal Internationals tekniske komitéer

NordVal International modtager mange certifikatansøgninger og søger derfor løbende medlemmer til den tekniske komité. Er du interesseret i at deltage i arbejdet, jf. nedenstående funktionsbeskrivelse, bedes du kontakte NMKL-sekretariatet.

Funktionsbeskrivelse for medlemmer af NordVal Internationals tekniske komité - se her 

Utskrift

Ny metode om bestemmelse ved isotopfortynding GC-ICPMS i levnedsmidler

NMKL-metode nr. 202 beskriver kvantitativ bestemmelse af monomethylkviksølv (MMHg) (10-5000 µg/kg tørvægt) i primært marine biotaprøver. Princippet ved metoden er, at prøven spikes med en passende mængde Hg-isotopberiget MMHg og derefter ekstraheres. Efter derivatisering analyseres ved hjælp af GC-ICPMS. GC adskiller de forskellige kviksølvforbindelser, før MMHg bliver atomiseret og ioniseret i den høje ICP-temperatur. Ionerne bliver ekstraheret fra plasmaen i et massespektrometer, adskilt efter deres masse-/ladningsforhold.

Utskrift

  • 1
  • 2
info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. De mikrobiologiske metoder kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

GÅ TIL NORDVAL

info

Abonnement

NMKL tilbyder forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade procedurer og metoder eller få filerne tilsendt pr. e-mail. Der betales via bankoverførsel på baggrund af en faktura.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk version. De fleste metoder findes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format og kan sendes pr. e-mail.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørsmål eller bruk for mer informasjon?

Kontakt

NMKL - NordVal International
c/o Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
​5817 Bergen, Norge

Kontakt oss pr. telefon: +47 9026 3022
eller pr. e-post: post@NMKL.org