• Hjem

Nye certifikater fra NordVal International

Et nyt NordVal International-certifikat er udstedt til Compact Dry YM RAPID fra HyServe. Compact Dry er et klar til brug-tørmedieark, der indeholder et dyrkningsmedium og et koldopløseligt geleringsmiddel. Compact Dry YM Rapid-metoden indeholder et kromogent medium og selektive midler til påvisning og tælling af gær og mug efter 3 dages inkubation. Yderligere oplysninger findes i certifikatet. En validering af Compact Dry YM RAPID er blevet udført i henhold til NordVal validation protocol No. 1 og ISO16140-2. Ved sammenligning af Compact Dry YM RAPID med referencemetoden ISO 21527-1: 2008 blev det dokumenteret, at Compact Dry YM RAPID giver tilsvarende resultater til referencemetoden i en bred vifte af fødevarer med en aw på > 0,95. Ligesom referencemetoden er Compact Dry YM RAPID ikke beregnet til skimmelsporer eller til varmebestandige skimmelarter. Se certifikatet her.

 

NordVal International-certifikat nr. 037 udstedt til Bio-Rad for "iQ-Check® Listeria monocytogenes II" er blevet fornyet. Fremgangsmåden er prøvepræparation ifølge én af tre protokoller efterfulgt af realtids-PCR ved anvendelse af fluorescerende prober. Et udvidet studie er udført for at sikre, at ISO 16140-2:2016 og NordVal Validation Protocol 1 er overholdt. NordVal International har konkluderet, at "iQ-Check® Listeria monocytogenes II" til detektion af Listeria monocytogenes giver resultater, der svarer til referencemetoden, når den anvendes for bestemmelse i et bredt udvalg af fødevarer og miljøprøver. Se certifikatet her.

 

Nyt NordVal-certifikat, nr. 049, udstedt til Bio-Rad for RAPID´Staph. RAPID’Staph er baseret på en optimeret Baird-Parker-formel for enumerering af S. aureus på 24 timer ved 37° C. Nogle Staphylococcus coagulase- positive stammer kan give kolonier med en lille eller ingen halo efter 24 timers inkubation. Yderligere inkubation på 24 timer kan være nødvendig for at se haloen. RAPID'Staph er anvendelig på et bredt udvalg af fødevarer. Valideringen er udført i henhold til ISO 16140-2 og NordVal Validation Protocol 1. Se certifikatet her.

 

Utskrift

2. udgave af procedure om kvalitetskontrol af mikrobiologiske dyrkningsmedier foreligger nu på både skandinavisk og engelsk

NMKL-procedure nr. 10 angiver, hvilket kontrolprogram og hvilke kontrolmetoder, der bør anvendes ved tilberedning af mikrobiologiske dyrkningsmedier i et kvalitetssikret laboratorium. Proceduren omfatter både faste og flydende dyrkningsmedier indenfor følgende kategorier: Indkøbte brugsklare dyrkningsmedier, dyrkningsmedier tilberedt fra kommercielt tilgængelige dehydrerede dyrkningsmedier, dyrkningsmedier tilberedt fra enkeltkomponenter.

 

Utskrift

Opdateret sensorisk kvalitetskontrol-metode for drikkevand

En ny version af NMKL-metode nr. 183, som beskriver den sensoriske kvalitetskontrolmetode for drikkevand, er tilgængelig. Den finsk/engelske version af metoden er blevet opdateret, så den nu også inkluderer testopsætning og parametre for udseende af drikkevand. Endvidere er referencerne opdateret. Opdatering af den norsk/engelske version forventes klar i starten af 2018.

 

Utskrift

NordVal Internationals tekniske komitéer

NordVal International modtager mange certifikatansøgninger og søger derfor løbende medlemmer til den tekniske komité. Er du interesseret i at deltage i arbejdet, jf. nedenstående funktionsbeskrivelse, bedes du kontakte NMKL-sekretariatet.

Funktionsbeskrivelse for medlemmer af NordVal Internationals tekniske komité - se her 

Utskrift

Ny metode om bestemmelse af natrium med kapillær elektroforese i levnedsmidler

NMKL-metode nr. 203 omhandler kapillærelektroforese (CE), som er en enkel og velegnet metode til måling af natriumindhold i fødevarer. CE-metoden er hurtig og kræver kun meget lidt prøvehåndtering samt lille mængde opløsningsmidler. Den er anvendelig til adskillige matricer såsom brød, grøntsager og kødprodukter. Saltindholdet beregnes ud fra natriumindholdet med formlen: salt = 2,5 x natrium.

Natrium ekstraheres fra prøven og analyseres ved CE med diode array-detektor. Det laveste indhold af natrium, der kan blive detekteret og kvantificeret, er 0,03 g/100 g.

Utskrift

Ny metode om bestemmelse ved isotopfortynding GC-ICPMS i levnedsmidler

NMKL-metode nr. 202 beskriver kvantitativ bestemmelse af monomethylkviksølv (MMHg) (10-5000 µg/kg tørvægt) i primært marine biotaprøver. Princippet ved metoden er, at prøven spikes med en passende mængde Hg-isotopberiget MMHg og derefter ekstraheres. Efter derivatisering analyseres ved hjælp af GC-ICPMS. GC adskiller de forskellige kviksølvforbindelser, før MMHg bliver atomiseret og ioniseret i den høje ICP-temperatur. Ionerne bliver ekstraheret fra plasmaen i et massespektrometer, adskilt efter deres masse-/ladningsforhold.

Utskrift

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. Metodene kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

Gå til NordVal

info

Abonnement

NMKL tilbyder forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade procedurer og metoder eller få filerne tilsendt pr. e-mail. Du kan betale med kreditkort eller få tilsendt en faktura.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk version. De fleste metoder findes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format og kan sendes pr. e-mail.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information?

Kontakt

NMKL
Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler
c/o DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Kemitorvet, bygning 201
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Kontakt os pr. telefon: +45 4019 1472

eller pr. e-mail: nmkl@food.dtu.dk