• Hjem

Nye NordVal International-sertifikater juni 2021

NordVal logo Jun 2021

To NordVal International sertifikater utstedt til HyServe er blitt fornyet: NordVal International Certificate 042 "Compact Dry X-SA Method for the Enumeration of Staphylococcus aureus in Foods" og NordVal International Certificate 043 ”Compact Dry YM Method for the Enumeration of Yeasts and Moulds in foods”. Compact Dry er klar til bruk tørre medium-ark og omfatter dyrkningsmedium og et kaldtoppløselig geleringsmiddel, som rehydreres ved inokulering av 1 ml fortynnet prøve i midten av mediet. Metodene inneholder kromogent medium og selektive midler til påvisning og opptelling av Staphylococcus aureus (X-SA) og gjær og mugg (YM).

NordVal International Certificate 017 " Campylobacter real-time PCR” utstedt til Eurofins Milk Testing, er blitt fornyet fra juni 2021. Denne sanntids-PCR-metoden er anvennelig til påvisning av de humant patogene termotolerante Campylobacter (C. jejuni, C. coli and C. lari) i rått kyllingkjøtt, kloakkswabs og avføringsprøver oppsamlet på engangsskotrekk i oppdrettshus.

  • NordVal International Certificate 017 for ”Campylobacter real-time PCR”

Utskrift

NMKL 67: Presumptive Bacillus cereus. Bestemmelse i næringsmidler. 8. utgave, 2021

April 2021

Vi har gleden av å meddele at den 8. utgaven av NMKL-metode nr. 67 nå er publisert. I den 8. utgaven er tittelen på metoden endret tilbake til «Presumptive Bacillus cereus. Bestemmelse i næringsmidler.», og feil fra 7. utgave er rettet opp. I den 8. utgaven er det fremdeles mulig å bruke blodagar parallelt med selektiv agar, spesielt når det forventes lave antall.

Utskrift

"NMKL 67, 7. utg., Bacillus cereus-gruppen" trekkes tilbake

17. des 2020

Beklageligvis har NMKL bestemt at metode «NMKL 67, 7. utg., 2020 Bacillus cereus-gruppen» må trekkes tilbake. Vi oppfordrer alle kunder til å bruke utg. 6 frem til utg. 7 har blitt revidert og publisert på nytt tidlig 2021. NMKL bekrefter at en oppklaring angående rapportering av resultatene som ‘Bacillus cereus-gruppe’ behøves, og at det er uoverensstemmelser mellom norsk/skandinavisk og engelsk tekst. Hvis utg. 7 allerede har blitt tatt i bruk skal resultatene uttrykkes som ‘presumptive Bacillus cereus’. Det er ingen kjente problemer knyttet til den tekniske delen av metoden.

Vi beklager på det sterkeste de ulemper dette medfører og takker våre observante kunder for konstruktiv tilbakemelding.

Utskrift

NMKL på CCMAS-webinar

Nov 2020

NMKL deltok på "Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling" (CCMAS) -webinarserien 23.- 25. november, og presentasjonen vår er nå tilgjengelig.

ThumbnailCCMASwithPLAY

Utskrift

Ny NMKL-metode: Total folat i fødevarer ved LC-ESI-MS / MS. Kvantificering af 6 folatvitamere.

Den standardiserede analysemetode for folat i fødevarer har traditionelt anvendt kvantificering ved et mikrobiologisk assay - en metode, der ikke kan skelne mellem de forskellige folatvitamere. Denne nye NMKL-metode muliggør kvantificering af totalt folat baseret på kvantificering af seks folatvitamere, som bidrager til den vigtigste folataktivitet. Udover at give information om indholdet af de specifikke folatvitamerer inkluderer metoden en hurtig ekstraktion af folater fra fødevarer, som kan udføres inden for otte timer. 

Den essentielle del af metoden er brug af en ren γ-glutamylhydrolase, som muliggør effektiv og hurtig nedbrydning af polyglutamaterne til monoglutamater. LC-ESI-MS/MS kvantificerer monoglutamater ved anvendelse af 13C5-mærkede interne standarder.

Et kollaborativt studie blev gennemført sommeren 2019 med deltagelse af otte laboratorier fra syv europæiske lande. Metoden er med succes valideret til total folatbestemmelse i jordbær, spinat, linser, yoghurt, lever og modermælkserstatning, hvilket giver acceptable Horwitz-forholdsværdier (0,60-1,94). Resultaterne er offentliggjort i Food Chemistry (Ložnjak Švarc, P; Oveland, E; Strandler, HS; Kariluoto, S; Campos-Giménez, E; Ivarsen, E; Malaviole, I; Motta, C; Rychlik, M; Striegel, L; Jakobsen, J (2020): Collaborative study: Quantification of total folate in food using an efficient single-enzyme extaction combined with LC-MS/MS. Food Chemistry, 333, 127447).

Utskrift

Nyhetsbrevet vårt har fått nytt format

Mai 2021

NMKL nyhetsbrev nr. 104 fra mai 2021 er endelig utgitt. Nyhetsbrevet i nytt og moderne format åpnes i nettleseren ved å klikke på følgende lenke:

NMKL-Nytt nr. 104

Utskrift

Nordisk tolkning av Kontroll-forordningen

Feb 2021

Kontrollforordningen (EF) nr. 882/2004 har blitt erstattet av (EU) 2017/625. NMKL har revidert nordisk standard-dokumentet fra 2009 for en nordisk tolkning av Kontrollforordningen med tanke på nasjonale referanselaboratorier og offisielle laboratorier. Vennligst siter NMKL ved referering til det reviderte dokumentet som er fritt tilgjengelig her:

Nordic interpretation of OCR on laboratory aspects NMKL Feb 2021

Utskrift

Ny betalingsløsning for kjøp av publikasjoner

Des 2020

Kjøp av publikasjoner fra NMKL er nå blitt enklere og mer effektivt:

  • velg publikasjon(er)
  • gå til webshop og fullfør bestillingen ved å betale med kredittkort
  • last ned publikasjonen(e) direkte fra nettsiden

Vennligst se prisliste for priser og betalingsvilkår.

Utskrift

General-sekretariatet i NMKL har flyttet til Norge

2. november 2020

Fra og med 1. november 2020 har generalsekretariatet i NMKL flyttet fra Danmarks Tekniske Universitet til Havforskningsinstituttet i Norge. Vi vil gjerne takke den tidligere generalsekretæren Nina Skall Nielsen og den tidligere sekretæren Kirsten Becker Hansen for en utmerket innsats de siste fire årene. Den nye generalsekretæren er Eystein Oveland og den nye sekretæren er Susanna Marie Petrova. Vi holder for tiden på med å oppdatere all kontaktinformasjon på websiden vår, og takker for deres tålmodighet om dette tar litt tid å få i orden. 

Vennligst merk ny e-postadresse og nytt tlf.nr.: 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. , +47 9026 3022

Vi gjør oppmerksom på at prisene oppgitt i "kr" på hjemmesiden refererer til DKK og at vi jobber med å rette opp i uklarheter rundt valuta. Vi refererer til den oppdaterte prislisten for priser og betalingsvilkår.

Utskrift

NMKL-procedure nr. 19 er opdateret

Retningslinjerne i NMKL-procedure nr. 19, "Riktlinjer för sensorisk bedömning av livsmedelsförpackningar", angiver forskellige procedurer, der kan anvendes i den sensoriske evaluering af fødevareemballage, og påpeger kritiske aspekter og potentielle faldgruber ved dette arbejde. Proceduren fokuserer hovedsageligt på de sensoriske aspekter af emballerede fødevarer, der vedrører evaluering af lugt og smag, og behandler følgelig ikke spørgsmål som design og praktisk anvendelighed af emballagen. Anvendelsesområdet er bredt og dækker emner såsom kontinuerlig produktionskontrol af indgående materialer, evaluering af opbevaringsbetingelser for emballerede varer og kontroller for at sikre overholdelse af gældende regler og forskrifter. Den vigtigste ændring i denne nye version af proceduren er en opdatering af listen over referencer. Derudover er der foretaget mindre redaktionelle korrektioner af indholdet.

Utskrift

  • 1
  • 2
info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. De mikrobiologiske metoder kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

GÅ TIL NORDVAL

info

Abonnement

NMKL tilbyr forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade prosedyrer og metoder.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk versjon. De fleste metoder finnes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørsmål eller bruk for mer informasjon?

Kontakt

NMKL - NordVal International
c/o Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
​5817 Bergen, Norge

Kontakt oss pr. telefon: +47 9026 3022
eller pr. e-post: post@NMKL.org