• Hjem

Eurachem og NMKL signerer omforent memorandum

Aug 2021

MoU_NMKL_Eurachem_for_publication.png

Eurachem og NMKL er glade for å kunngjøre at 16. august 2021 undertegnet Vicki Barwick (Eurachem leder) og Eystein Oveland (NMKL generalsekretær) et omforent memorandum (MoU), med sikte på å fremme tettere forbindelser og gi muligheter for samarbeid mellom de to organisasjonene.

NMKL, etablert i 1947, er et nettverk av eksperter innen næringsmiddelanalyse fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Nettverket tilbyr pålitelige metoder og utvikler retningslinjer for laboratorier og brukere av analytiske resultater, organiserer workshops og fremmer nordiske matmetodiske interesser internasjonalt. Siden 2007 har NMKL også tilbudt NordVal International sertifisering av alternative mikrobiologiske og kjemiske metoder.

Eurachem, etablert i 1989, fokuserer på analytisk kjemi og kvalitetsrelaterte problemstillinger i Europa. Nettverket tilrettelegger et forum for europeiske laboratorier og andre organisasjoner for å fremme vedtakelse av felles prinsipper for gyldige analytiske målinger, og for å samarbeide om utvikling av retningslinjer som støtter god kvalitet praktisering.

Dette MoU gir rammeverk for fremtidig samarbeid, med sikte på å optimalisere ressurser for å sikre maksimal nytte for begge organisasjoners medlemmer og det bredere analysemiljøet.

Vicki Barwick, leder, Eurachem, sa (oversatt): “Gitt de felles målene for Eurachem og NMKL, er jeg glad for å formalisere samarbeidet mellom de to nettverkene, som jeg er sikker på vil gi store fordeler innen analytisk kvalitetssikring. På vegne av Eurachem-nettverket ser jeg frem til et tett samarbeid i fremtiden. ”

Eystein Oveland, generalsekretær, NMKL, sa: "Jeg kan forutse en gjensidig fordel med denne avtalen med hensyn til arbeidet som pågår i NMKL’s kjemiekspertkomité og pågående valideringsprosesser for analytiske metoder og prosedyrer. På vegne av NMKL er jeg takknemlig for dette samarbeidet med Eurachem og håper det vil gi merverdi for det analytiske kjemimiljøet.”

Utskrift

Nye NordVal International-sertifikater juni 2021

NordVal logo Jun 2021

To NordVal International sertifikater utstedt til HyServe er blitt fornyet: NordVal International Certificate 042 "Compact Dry X-SA Method for the Enumeration of Staphylococcus aureus in Foods" og NordVal International Certificate 043 ”Compact Dry YM Method for the Enumeration of Yeasts and Moulds in foods”. Compact Dry er klar til bruk tørre medium-ark og omfatter dyrkningsmedium og et kaldtoppløselig geleringsmiddel, som rehydreres ved inokulering av 1 ml fortynnet prøve i midten av mediet. Metodene inneholder kromogent medium og selektive midler til påvisning og opptelling av Staphylococcus aureus (X-SA) og gjær og mugg (YM).

NordVal International Certificate 017 " Campylobacter real-time PCR” utstedt til Eurofins Milk Testing, er blitt fornyet fra juni 2021. Denne sanntids-PCR-metoden er anvennelig til påvisning av de humant patogene termotolerante Campylobacter (C. jejuni, C. coli and C. lari) i rått kyllingkjøtt, kloakkswabs og avføringsprøver oppsamlet på engangsskotrekk i oppdrettshus.

  • NordVal International Certificate 017 for ”Campylobacter real-time PCR”

Utskrift

NMKL 67: Presumptive Bacillus cereus. Bestemmelse i næringsmidler. 8. utgave, 2021

April 2021

Vi har gleden av å meddele at den 8. utgaven av NMKL-metode nr. 67 nå er publisert. I den 8. utgaven er tittelen på metoden endret tilbake til «Presumptive Bacillus cereus. Bestemmelse i næringsmidler.», og feil fra 7. utgave er rettet opp. I den 8. utgaven er det fremdeles mulig å bruke blodagar parallelt med selektiv agar, spesielt når det forventes lave antall.

Utskrift

"NMKL 67, 7. utg., Bacillus cereus-gruppen" trekkes tilbake

17. des 2020

Beklageligvis har NMKL bestemt at metode «NMKL 67, 7. utg., 2020 Bacillus cereus-gruppen» må trekkes tilbake. Vi oppfordrer alle kunder til å bruke utg. 6 frem til utg. 7 har blitt revidert og publisert på nytt tidlig 2021. NMKL bekrefter at en oppklaring angående rapportering av resultatene som ‘Bacillus cereus-gruppe’ behøves, og at det er uoverensstemmelser mellom norsk/skandinavisk og engelsk tekst. Hvis utg. 7 allerede har blitt tatt i bruk skal resultatene uttrykkes som ‘presumptive Bacillus cereus’. Det er ingen kjente problemer knyttet til den tekniske delen av metoden.

Vi beklager på det sterkeste de ulemper dette medfører og takker våre observante kunder for konstruktiv tilbakemelding.

Utskrift

NMKL på CCMAS-webinar

Nov 2020

NMKL deltok på "Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling" (CCMAS) -webinarserien 23.- 25. november, og presentasjonen vår er nå tilgjengelig.

ThumbnailCCMASwithPLAY

Utskrift

Nytt NordVal International-sertifikat august 2021

NordVal logo Aug 2021

NordVal International sertifikat 046 "Salmonella Velox” utstedt til DNA Diagnostic A/S har blitt utvidet og fornyet. Den alternative metoden ”Salmonella Velox spp.” hurtig qPCR-test ble utvidet med miljø- og primærproduksjonsprøver. Sensitivitetsstudie og selektivitetsstudier ble også gjennomført for ”Salmonella Velox SE+ST”, en hurtig qPCR-test for påvisning av S. Enteritidis og S. Typhimurium, og sammenlignet med referansemetoden. For påvisningsstudien ble ”Salmonella Velox SE+ST” sammenlignet med qPCR CT-kurvene til ”Salmonella Velox spp.” Metoden ”Salmonella Velox spp. and Salmonella Velox SE + ST” er validert for rått kjøtt, fjærkre og fiskeriprodukter, i tillegg til ready-to-cook-, ready-to-reheat- og ready-to-eat-kjøtt, på vattpinneprøver fra rå matprøver og i miljø- og primærproduksjonsprøver.

  • NordVal International sertifikat 046 for “Salmonella Velox spp. and Salmonella Velox SE + ST”

Utskrift

Nyhetsbrevet vårt har fått nytt format

Mai 2021

NMKL nyhetsbrev nr. 104 fra mai 2021 er endelig utgitt. Nyhetsbrevet i nytt og moderne format åpnes i nettleseren ved å klikke på følgende lenke:

NMKL-Nytt nr. 104

Utskrift

Nordisk tolkning av Kontroll-forordningen

Feb 2021

Kontrollforordningen (EF) nr. 882/2004 har blitt erstattet av (EU) 2017/625. NMKL har revidert nordisk standard-dokumentet fra 2009 for en nordisk tolkning av Kontrollforordningen med tanke på nasjonale referanselaboratorier og offisielle laboratorier. Vennligst siter NMKL ved referering til det reviderte dokumentet som er fritt tilgjengelig her:

Nordic interpretation of OCR on laboratory aspects NMKL Feb 2021

Utskrift

Ny betalingsløsning for kjøp av publikasjoner

Des 2020

Kjøp av publikasjoner fra NMKL er nå blitt enklere og mer effektivt:

  • velg publikasjon(er)
  • gå til webshop og fullfør bestillingen ved å betale med kredittkort
  • last ned publikasjonen(e) direkte fra nettsiden

Vennligst se prisliste for priser og betalingsvilkår.

Utskrift

General-sekretariatet i NMKL har flyttet til Norge

2. november 2020

Fra og med 1. november 2020 har generalsekretariatet i NMKL flyttet fra Danmarks Tekniske Universitet til Havforskningsinstituttet i Norge. Vi vil gjerne takke den tidligere generalsekretæren Nina Skall Nielsen og den tidligere sekretæren Kirsten Becker Hansen for en utmerket innsats de siste fire årene. Den nye generalsekretæren er Eystein Oveland og den nye sekretæren er Susanna Marie Petrova. Vi holder for tiden på med å oppdatere all kontaktinformasjon på websiden vår, og takker for deres tålmodighet om dette tar litt tid å få i orden. 

Vennligst merk ny e-postadresse og nytt tlf.nr.: 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. , +47 9026 3022

Vi gjør oppmerksom på at prisene oppgitt i "kr" på hjemmesiden refererer til DKK og at vi jobber med å rette opp i uklarheter rundt valuta. Vi refererer til den oppdaterte prislisten for priser og betalingsvilkår.

Utskrift

  • 1
  • 2
info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. De mikrobiologiske metoder kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

GÅ TIL NORDVAL

info

Abonnement

NMKL tilbyr forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade prosedyrer og metoder.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk versjon. De fleste metoder finnes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørsmål eller bruk for mer informasjon?

Kontakt

NMKL - NordVal International
c/o Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
​5817 Bergen, Norge

Kontakt oss pr. telefon: +47 9026 3022
eller pr. e-post: post@NMKL.org