• Hjem

Opdateret metode: NMKL 164, Escherichia coli 0157. Påvisning i fødevarer og foder

Escherichia coli O157 (H7 eller H-) indeholdende stx-gener og eae-genet er en patogen E. coli, der hører til den Shigatoxin-producerende E. coli (STEC)-patogruppe og kan forårsage alvorlige infektioner hos mennesker.

Mennesker inficeres normalt gennem forurenet mad eller ved direkte kontakt med dyr eller miljøet, såsom forurenet vand. STEC O157 kan overleve i forskellige typer fødevarer, og den smitsomme dosis er lav.

Denne metode beskriver den kvalitative bestemmelse af E. coli O157 i fødevarer og foder. Den kan også anvendes til primærproduktionsprøver (dyre-fækale prøver og miljøprøver), skønt metodens ydelse på disse matricer ikke er valideret.

Denne opdaterede metode inkluderer nu information om sorbitolfermentering af E. coli O157 (SF E. coli O157). Derudover tilføjes obligatorisk bestemmelse af tilstedeværelse af de væsentligste virulensgener stx og eae af et referencelaboratorium. Det er obligatorisk at teste isolater af E. coli O157 for tilstedeværelsen af ​​stx- og eae-gener, da E. coli O157 uden virulensfaktorer lejlighedsvis isoleres fra prøver. En protokol til bestemmelse af generne er ikke inkluderet i den nuværende metode, da denne skal udføres af et referencelaboratorium. Der tilføjes et nyt bilag 2, der beskriver metoden til analyse af prøver fra primærproduktion (dvs. fækale prøver og miljøprøver fra primærproduktion).

Utskrift

NMKL / NordVal International and AOAC International collaboration

NMKL / NordVal International and AOAC International have signed an Agreement of Cooperation that will streamline the process for test kit companies seeking recognition from NordVal International and AOAC simultaneously.

The new agreement allows the two organizations and their respective certification programmes to jointly develop and use common evaluation protocols and select independent testing laboratories.

The goal of the cooperative agreement is to reduce the economic barrier imposed by requiring separate studies. Joint protocols mean method developers will be able to conduct testing once at one laboratory, and the data will be applicable to both AOAC and NMKL. Each organization will conduct reviews, render decisions on approvals of methods and issue certificates.

 

Utskrift

Nye NordVal International-certifikater

NordVal International-certifikat 038, "iQ-Check® Salmonella II kit", fra Bio-Rad er blevet fornyet. Det er en kvalitativ metode, der tillader påvisning af Salmonella spp-specifikke DNA-sekvenser efter berigelse i buffereret peptonvand. Metoden er baseret på polymerasekædereaktion og realtidsdetektion med anvendelse af fluorescerende prober. NordVal International har evalueret data for metoden i henhold til NordVal International protokol 1 og ISO 16140-2: 2016 og konkluderer, at metoden til påvisning af Salmonella spp. for en bred vifte af fødevarer, dyrefoder og primærproduktionsprøver giver resultater svarende til resultaterne fra referencemetoden. Se certifikatet her.

NordVal International Certificate 020 udstedt til Bio-Rad for RAPID’E.coli 2 Agar er blevet fornyet. Metoden beskriver klar-til-brug selektive og kromogene plader, der inhiberer vækst af gram-positive bakterier og af de vigtigste gram-negative bakterier, bortset fra Enterobacteriacae. Metoden er anvendelig til påvisning af E. coli i en bred vifte af fødevarer. Se certifikatet her.

NordVal International Certificate 033 udstedt til HyServe for Compact Dry TC Method for enumeration of total count er blevet udvidet. Metoden beskriver klar-til-brug kromogene plader. Et nyt studie er gennemført for at udvide metoden og for at sikre overholdelse af ISO 16140-2 og NordVal Validation Protocol 1. Ved gennemgang af resultaterne konkluderer NordVal International, at metoden giver resultater svarende til resultaterne fra referencemetoden, når den anvendes for påvisning i en bred vifte af fødevarer, dyrefoder og miljøprøver. Se certifikatet her.

NordVal International Certificate 039 udstedt til Qualicon Diagnostics d for BAX® System Real-Time PCR Assay Campylobacter jejuni/coli/lari er blevet fornyet. Metoden er en direkte metode uden opformerings trin og med klar-til-brug rør til BAX instrumentet. Metoden er anvendelig til påvisning af Campylobacter jejuni, coli og lari i fjerkræ faeces og i cloacae swabs. Se certifikatet her.

Utskrift

Ny metode om bestemmelse ved isotopfortynding GC-ICPMS i levnedsmidler

NMKL-metode nr. 202 beskriver kvantitativ bestemmelse af monomethylkviksølv (MMHg) (10-5000 µg/kg tørvægt) i primært marine biotaprøver. Princippet ved metoden er, at prøven spikes med en passende mængde Hg-isotopberiget MMHg og derefter ekstraheres. Efter derivatisering analyseres ved hjælp af GC-ICPMS. GC adskiller de forskellige kviksølvforbindelser, før MMHg bliver atomiseret og ioniseret i den høje ICP-temperatur. Ionerne bliver ekstraheret fra plasmaen i et massespektrometer, adskilt efter deres masse-/ladningsforhold.

Utskrift

Ny metode om bestemmelse af natrium med kapillær elektroforese i levnedsmidler

NMKL-metode nr. 203 omhandler kapillærelektroforese (CE), som er en enkel og velegnet metode til måling af natriumindhold i fødevarer. CE-metoden er hurtig og kræver kun meget lidt prøvehåndtering samt lille mængde opløsningsmidler. Den er anvendelig til adskillige matricer såsom brød, grøntsager og kødprodukter. Saltindholdet beregnes ud fra natriumindholdet med formlen: salt = 2,5 x natrium.

Natrium ekstraheres fra prøven og analyseres ved CE med diode array-detektor. Det laveste indhold af natrium, der kan blive detekteret og kvantificeret, er 0,03 g/100 g.

Utskrift

Ny metode: NMKL 151 Presumptive Shigella spp. Påvisning i næringsmidler

Presumptive Shigella spp. Påvisning i fødevarer - NMKL-metode nr. 151 er blevet genindført og opdateret.

Tilstedeværelsen af ​​Shigella i fødevarer og miljøer er normalt af menneskelig fækal oprindelse. Shigella er værtsspecifik for højere primater, inklusive mennesker. Shigella findes normalt i fødevarer i lavt antal på grund af deres dårlige konkurrenceevne. Derfor er de notorisk vanskelige at opdage i fødevarer. Den smitsomme dosis er lav, og kun 10-100 Shigella er nødvendige for at forårsage infektion. På grund af den lave smitsomme dosis kan krydskontaminering fra inficerede mennesker til fødevarer og videre til flere personer forekomme, f.eks. ved håndtering af fødevarer. Person-til-person-kontaminering kan også forekomme. Det er vist, at Shigella kan overleve i uger og måneder i eller på forskellige fødevarer.

I denne opdaterede metode er der introduceret et trin til at reducere baggrundsflora og lette isoleringen af ​​Shigella for nogle matricer. Derudover er der tilføjet en anbefaling til hvilke plader, der skal bruges. Denne metode kan anvendes til efterfølgende isolering af Shigella spp. efter anvendelse af NMKL 174, 2016, til påvisning af virulensfaktoren ipaH i berigelsesbouillon. NMKL 174 kan yderligere anvendes til påvisning af ipaH i presumptive kolonier.

Utskrift

NordVal Internationals tekniske komitéer

NordVal International modtager mange certifikatansøgninger og søger derfor løbende medlemmer til den tekniske komité. Er du interesseret i at deltage i arbejdet, jf. nedenstående funktionsbeskrivelse, bedes du kontakte NMKL-sekretariatet.

Funktionsbeskrivelse for medlemmer af NordVal Internationals tekniske komité - se her 

Utskrift

Verifikation af mikrobiologiske metoder

NMKL-procedure nr. 32 foreligger nu også på dansk, "Verifikation af mirkobiologiske metoder".

Utskrift

3. udgave af procedure om estimering og angivelse af måleusikkerhed ved kemiske analyser foreligger på engelsk

Når resultatet af en kemisk analyse præsenteres i en analytisk rapport, anbefales det altid at rapportere det som et numerisk resultat. For at resultatet er fuldstændigt, skal analysens måleusikkerhed også medtages. I mange tilfælde kan et resultat være meget svært at fortolke, medmindre det ledsages af dets usikkerhed.

I denne opdaterede version af procedure 5 har vi inkluderet, hvordan man håndterer bias / systematiske fejl i forhold til måling. Principperne, beskrevet i Nordtest TR 537 til miljøanalyser, er indført i NMKL-proceduren og eksempler på, hvordan disse beregninger skal udføres, er blevet tilføjet. Om man kan eller bør rette for systematiske fejl er et komplekst problem, og en ny sektion er blevet tilføjet for at forklare dette. Derudover er mindre omstrukturering og opdatering af referencer blevet udført. Skandinavisk 3. udgave af proceduren følger.

Utskrift

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. De mikrobiologiske metoder kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

GÅ TIL NORDVAL

info

Abonnement

NMKL tilbyder forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade procedurer og metoder eller få filerne tilsendt pr. e-mail. Du kan betale med kreditkort eller få tilsendt en faktura.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk version. De fleste metoder findes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format og kan sendes pr. e-mail.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information?

Kontakt

NMKL
Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler
c/o DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Kemitorvet, bygning 201
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Kontakt os pr. telefon: +45 4019 1472

eller pr. e-mail: nmkl@food.dtu.dk