• Hjem

Nye NordVal International-sertifikater feb/mar 2021

NordVal logo Feb 2021

Sertifikatet utstedt til DirectSens GmbH for LactoSens®R har blitt fornyet fra 7. mars 2021. Metoden beskriver bruk av en biosensor for bestemmelse av gjenværende laktose i laktosefri melk og laktosefrie melkeprodukter.

Tre sertifikater utstedt til Analytik i Milch Produktions- og Vertriebs GmbH, Tyskland har blitt fornyet fra mars 2021. Metodene beskriver Brilliant Black Reduction-tester i mikrotiterplater til påvisning av antimikrobielle stoffer i kumelk.

Sertifikatet utstedt til HyServe for Compact Dry ETC har blitt fornyet fra 15. februar 2021. Metoden beskriver klar-til-bruk-mediumark for betemmelse av Enterococcus i et bredt spekter av matprodukter og i vannprodukter.

  • NordVal International sertifikat 047 for “Compact Dry ETC Method for the Enumeration of Enterococci in Food and Water intended for Human Consumption”

Sertifikatet utstedt til Aidian for Hygicult® TPC har blitt fornyet fra feb 2021. Hygicult® TPC slides er beregnet til hurtig undersøkelse av mikrobiologisk hygiene på forskellige typer materialer - kontaktplater og swabs.

Utskrift

"NMKL 67, 7. utg., Bacillus cereus-gruppen" trekkes tilbake

17. des 2020

Beklageligvis har NMKL bestemt at metode «NMKL 67, 7. utg., 2020 Bacillus cereus-gruppen» må trekkes tilbake. Vi oppfordrer alle kunder til å bruke utg. 6 frem til utg. 7 har blitt revidert og publisert på nytt tidlig 2021. NMKL bekrefter at en oppklaring angående rapportering av resultatene som ‘Bacillus cereus-gruppe’ behøves, og at det er uoverensstemmelser mellom norsk/skandinavisk og engelsk tekst. Hvis utg. 7 allerede har blitt tatt i bruk skal resultatene uttrykkes som ‘presumptive Bacillus cereus’. Det er ingen kjente problemer knyttet til den tekniske delen av metoden.

Vi beklager på det sterkeste de ulemper dette medfører og takker våre observante kunder for konstruktiv tilbakemelding.

Utskrift

NMKL på CCMAS-webinar

Nov 2020

NMKL deltok på "Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling" (CCMAS) -webinarserien 23.- 25. november, og presentasjonen vår er nå tilgjengelig.

ThumbnailCCMASwithPLAY

Utskrift

Ny NMKL-metode: Total folat i fødevarer ved LC-ESI-MS / MS. Kvantificering af 6 folatvitamere.

Den standardiserede analysemetode for folat i fødevarer har traditionelt anvendt kvantificering ved et mikrobiologisk assay - en metode, der ikke kan skelne mellem de forskellige folatvitamere. Denne nye NMKL-metode muliggør kvantificering af totalt folat baseret på kvantificering af seks folatvitamere, som bidrager til den vigtigste folataktivitet. Udover at give information om indholdet af de specifikke folatvitamerer inkluderer metoden en hurtig ekstraktion af folater fra fødevarer, som kan udføres inden for otte timer. 

Den essentielle del af metoden er brug af en ren γ-glutamylhydrolase, som muliggør effektiv og hurtig nedbrydning af polyglutamaterne til monoglutamater. LC-ESI-MS/MS kvantificerer monoglutamater ved anvendelse af 13C5-mærkede interne standarder.

Et kollaborativt studie blev gennemført sommeren 2019 med deltagelse af otte laboratorier fra syv europæiske lande. Metoden er med succes valideret til total folatbestemmelse i jordbær, spinat, linser, yoghurt, lever og modermælkserstatning, hvilket giver acceptable Horwitz-forholdsværdier (0,60-1,94). Resultaterne er offentliggjort i Food Chemistry (Ložnjak Švarc, P; Oveland, E; Strandler, HS; Kariluoto, S; Campos-Giménez, E; Ivarsen, E; Malaviole, I; Motta, C; Rychlik, M; Striegel, L; Jakobsen, J (2020): Collaborative study: Quantification of total folate in food using an efficient single-enzyme extaction combined with LC-MS/MS. Food Chemistry, 333, 127447).

Utskrift

Opdateret metode: NMKL 183, Kvalitetskontroll-test av drikkevann

NMKL-metode 183 beskriver sensorisk kvalitetskontrol af drikke vand. Vandprøver testes op mod smagsneutralt reference vand. Hvis der er afvigelser, registreres det, og der gives en anmærkning efter nomenklaturlisten i metoden. Metoden er blevet opdateret, så den nu også inkluderer testopsætning og parametre for udseende af drikkevand. Endvidere er referencerne opdateret.

Utskrift

Nordisk tolkning av Kontroll-forordningen

Feb 2021

Kontrollforordningen (EF) nr. 882/2004 har blitt erstattet av (EU) 2017/625. NMKL har revidert nordisk standard-dokumentet fra 2009 for en nordisk tolkning av Kontrollforordningen med tanke på nasjonale referanselaboratorier og offisielle laboratorier. Vennligst siter NMKL ved referering til det reviderte dokumentet som er fritt tilgjengelig her:

Nordic interpretation of OCR on laboratory aspects NMKL Feb 2021

Utskrift

Ny betalingsløsning for kjøp av publikasjoner

Des 2020

Kjøp av publikasjoner fra NMKL er nå blitt enklere og mer effektivt:

  • velg publikasjon(er)
  • gå til webshop og fullfør bestillingen ved å betale med kredittkort
  • last ned publikasjonen(e) direkte fra nettsiden

Vennligst se prisliste for priser og betalingsvilkår.

Utskrift

General-sekretariatet i NMKL har flyttet til Norge

2. november 2020

Fra og med 1. november 2020 har generalsekretariatet i NMKL flyttet fra Danmarks Tekniske Universitet til Havforskningsinstituttet i Norge. Vi vil gjerne takke den tidligere generalsekretæren Nina Skall Nielsen og den tidligere sekretæren Kirsten Becker Hansen for en utmerket innsats de siste fire årene. Den nye generalsekretæren er Eystein Oveland og den nye sekretæren er Susanna Marie Petrova. Vi holder for tiden på med å oppdatere all kontaktinformasjon på websiden vår, og takker for deres tålmodighet om dette tar litt tid å få i orden. 

Vennligst merk ny e-postadresse og nytt tlf.nr.: 
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. , +47 9026 3022

Vi gjør oppmerksom på at prisene oppgitt i "kr" på hjemmesiden refererer til DKK og at vi jobber med å rette opp i uklarheter rundt valuta. Vi refererer til den oppdaterte prislisten for priser og betalingsvilkår.

Utskrift

NMKL-procedure nr. 19 er opdateret

Retningslinjerne i NMKL-procedure nr. 19, "Riktlinjer för sensorisk bedömning av livsmedelsförpackningar", angiver forskellige procedurer, der kan anvendes i den sensoriske evaluering af fødevareemballage, og påpeger kritiske aspekter og potentielle faldgruber ved dette arbejde. Proceduren fokuserer hovedsageligt på de sensoriske aspekter af emballerede fødevarer, der vedrører evaluering af lugt og smag, og behandler følgelig ikke spørgsmål som design og praktisk anvendelighed af emballagen. Anvendelsesområdet er bredt og dækker emner såsom kontinuerlig produktionskontrol af indgående materialer, evaluering af opbevaringsbetingelser for emballerede varer og kontroller for at sikre overholdelse af gældende regler og forskrifter. Den vigtigste ændring i denne nye version af proceduren er en opdatering af listen over referencer. Derudover er der foretaget mindre redaktionelle korrektioner af indholdet.

Utskrift

Ny metode: NMKL 151 Presumptive Shigella spp. Påvisning i næringsmidler

Presumptive Shigella spp. Påvisning i fødevarer - NMKL-metode nr. 151 er blevet genindført og opdateret.

Tilstedeværelsen af ​​Shigella i fødevarer og miljøer er normalt af menneskelig fækal oprindelse. Shigella er værtsspecifik for højere primater, inklusive mennesker. Shigella findes normalt i fødevarer i lavt antal på grund af deres dårlige konkurrenceevne. Derfor er de notorisk vanskelige at opdage i fødevarer. Den smitsomme dosis er lav, og kun 10-100 Shigella er nødvendige for at forårsage infektion. På grund af den lave smitsomme dosis kan krydskontaminering fra inficerede mennesker til fødevarer og videre til flere personer forekomme, f.eks. ved håndtering af fødevarer. Person-til-person-kontaminering kan også forekomme. Det er vist, at Shigella kan overleve i uger og måneder i eller på forskellige fødevarer.

I denne opdaterede metode er der introduceret et trin til at reducere baggrundsflora og lette isoleringen af ​​Shigella for nogle matricer. Derudover er der tilføjet en anbefaling til hvilke plader, der skal bruges. Denne metode kan anvendes til efterfølgende isolering af Shigella spp. efter anvendelse af NMKL 174, 2016, til påvisning af virulensfaktoren ipaH i berigelsesbouillon. NMKL 174 kan yderligere anvendes til påvisning af ipaH i presumptive kolonier.

Utskrift

  • 1
  • 2
info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. De mikrobiologiske metoder kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

GÅ TIL NORDVAL

info

Abonnement

NMKL tilbyr forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade prosedyrer og metoder.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk versjon. De fleste metoder finnes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørsmål eller bruk for mer informasjon?

Kontakt

NMKL - NordVal International
c/o Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
​5817 Bergen, Norge

Kontakt oss pr. telefon: +47 9026 3022
eller pr. e-post: post@NMKL.org