NMKL Nytt 105

NMKL2.png
Des 2021

NMKL nytt 105 har blitt forsinket og publiseres tidlig på nyåret 2022.

Godt Nyttår ønskes fra Generalsekretariatet!

Utskrift

Nye NordVal International-sertifikater des 2021

NordVal logo Dec 2021

NordVal International Certificate 033 issued issued to Nissui Pharmaceutical Co. Ltd for CompactDry TC has been renewed. The method is a ready-to-use dry chromogenic plate for enumeration of total count. The method has been tested on enumeration of total viable organisms in a broad range of foods, pet food and primary production samples.

NordVal International Certificate 039 issued to Qualicon Diagnostics for BAX® System Real-Time PCR Assay Campylobacter jejuni/coli/lari has been renewed. The method is a direct method without enrichment step and with ready to use tubes for the BAX instrument. The method is applicable for detection of Campylobacter jejuni, coli and lari in poultry faeces on cloacae swabs.

  • NordVal International Certificate 039 for "BAX® System Real-Time PCR Assay Campylobacter jejuni/coli/lari "

NordVal International Certificate 020 issued to Bio-Rad for RAPID’E.coli 2 Agar has been renewed. The method describes ready-to-use selective and chromogenic plates, which inhibits growth of Gram-positive bacteria and of the principal Gram-negative bacteria other than Enterobacteriacae. The method is applicable for detection of E. coli in a broad range of foods.

Utskrift

Eurachem og NMKL signerer omforent memorandum

Aug 2021

MoU_NMKL_Eurachem_for_publication.png

Eurachem og NMKL er glade for å kunngjøre at 16. august 2021 undertegnet Vicki Barwick (Eurachem leder) og Eystein Oveland (NMKL generalsekretær) et omforent memorandum (MoU), med sikte på å fremme tettere forbindelser og gi muligheter for samarbeid mellom de to organisasjonene.

NMKL, etablert i 1947, er et nettverk av eksperter innen næringsmiddelanalyse fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Nettverket tilbyr pålitelige metoder og utvikler retningslinjer for laboratorier og brukere av analytiske resultater, organiserer workshops og fremmer nordiske matmetodiske interesser internasjonalt. Siden 2007 har NMKL også tilbudt NordVal International sertifisering av alternative mikrobiologiske og kjemiske metoder.

Eurachem, etablert i 1989, fokuserer på analytisk kjemi og kvalitetsrelaterte problemstillinger i Europa. Nettverket tilrettelegger et forum for europeiske laboratorier og andre organisasjoner for å fremme vedtakelse av felles prinsipper for gyldige analytiske målinger, og for å samarbeide om utvikling av retningslinjer som støtter god kvalitet praktisering.

Dette MoU gir rammeverk for fremtidig samarbeid, med sikte på å optimalisere ressurser for å sikre maksimal nytte for begge organisasjoners medlemmer og det bredere analysemiljøet.

Vicki Barwick, leder, Eurachem, sa (oversatt): “Gitt de felles målene for Eurachem og NMKL, er jeg glad for å formalisere samarbeidet mellom de to nettverkene, som jeg er sikker på vil gi store fordeler innen analytisk kvalitetssikring. På vegne av Eurachem-nettverket ser jeg frem til et tett samarbeid i fremtiden. ”

Eystein Oveland, generalsekretær, NMKL, sa: "Jeg kan forutse en gjensidig fordel med denne avtalen med hensyn til arbeidet som pågår i NMKL’s kjemiekspertkomité og pågående valideringsprosesser for analytiske metoder og prosedyrer. På vegne av NMKL er jeg takknemlig for dette samarbeidet med Eurachem og håper det vil gi merverdi for det analytiske kjemimiljøet.”

Utskrift

Nye NordVal International-sertifikater juni 2021

NordVal logo Jun 2021

To NordVal International sertifikater utstedt til HyServe er blitt fornyet: NordVal International Certificate 042 "Compact Dry X-SA Method for the Enumeration of Staphylococcus aureus in Foods" og NordVal International Certificate 043 ”Compact Dry YM Method for the Enumeration of Yeasts and Moulds in foods”. Compact Dry er klar til bruk tørre medium-ark og omfatter dyrkningsmedium og et kaldtoppløselig geleringsmiddel, som rehydreres ved inokulering av 1 ml fortynnet prøve i midten av mediet. Metodene inneholder kromogent medium og selektive midler til påvisning og opptelling av Staphylococcus aureus (X-SA) og gjær og mugg (YM).

NordVal International Certificate 017 " Campylobacter real-time PCR” utstedt til Eurofins Milk Testing, er blitt fornyet fra juni 2021. Denne sanntids-PCR-metoden er anvennelig til påvisning av de humant patogene termotolerante Campylobacter (C. jejuni, C. coli and C. lari) i rått kyllingkjøtt, kloakkswabs og avføringsprøver oppsamlet på engangsskotrekk i oppdrettshus.

  • NordVal International Certificate 017 for ”Campylobacter real-time PCR”

Utskrift

NMKL 67: Presumptive Bacillus cereus. Bestemmelse i næringsmidler. 8. utgave, 2021

April 2021

Vi har gleden av å meddele at den 8. utgaven av NMKL-metode nr. 67 nå er publisert. I den 8. utgaven er tittelen på metoden endret tilbake til «Presumptive Bacillus cereus. Bestemmelse i næringsmidler.», og feil fra 7. utgave er rettet opp. I den 8. utgaven er det fremdeles mulig å bruke blodagar parallelt med selektiv agar, spesielt når det forventes lave antall.

Utskrift

Nytt NordVal International sertifikat des 2021

NordVal logo Des 2021

A new NordVal International Certificate issued to BIOTECON Diagnostics GmbH for 055 "foodproof® Salmonella Genus plus Enteritidis and Typhimurium Detection LyoKit" has been published.

The foodproof® Salmonella Genus plus Enteritidis and Typhimurium Detection LyoKit is a polymerase chain reaction (PCR) based assay that targets DNA specific to Salmonella spp. and two specific serotypes - Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium. The method is applicable for the detection of Salmonella spp., Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium in raw and ready to cook meat and poultry products and environmental samples.

The certificate was updated Jan 2022 to include LOD50 for different matrices and a correction about selectivity.

 

Utskrift

Nye NordVal International sertifikater OKT-NOV 2021

NordVal logo Nov 2021

NordVal International Certificate 048 "LactoSens®R and LactoSens®R for NOLA™ Fit” issued to DirectSens GmbH, has been extended and renewed. The certificate was extended to include determination of the lactose levels in bifido bacterial lactase (e.g. NOLA™ Fit) treated milk, cream and yoghurt samples using the LactoSens®R for NOLA™ Fit Biosensor Assay Kit.

  • NordVal International Certificate 048 for “LactoSens®R and LactoSens®R for NOLA™ Fit"

NordVal International Certificate 025 "foodproof® Listeria monocytogenes Detection LyoKit - 5’Nuclease” issued to BIOTECON Diagnostics GmbH has been extended and renewed. The method was expanded to choosing between three different enrichment/ DNA extraction protocols. The new protocols were 1) lyophilized version of the PCR kit foodproof®Listeria monocytogenes Detection LyoKit and 2) the enrichment in Actero Listeria Enrichment Media.

  • NordVal International Certificate 025 for “foodproof® Listeria monocytogenes Detection LyoKit - 5’Nuclease”

A new NordVal International Certificate 054 " foodproof® Listeria plus L. monocytogenes Detection LyoKit - 5’Nuclease” issued to BIOTECON Diagnostics GmbH has been published. It has been satisfactorily demonstrated that the results of the validations document that the alternative method performs equivalently to the reference method for the detection of Listeria spp. and Listeria monocytogenes in food products and production environmental samples. Three enrichment / DNA extraction protocols were approved: foodproof® StarPrep Two Kit Standard, foodproof® StarPrep Two Kit Rapid and the foodproof® StarPrep Two 8-Strip Kit.

  • NordVal International Certificate 054 "foodproof® Listeria plus L. monocytogenes Detection LyoKit - 5’Nuclease”

Utskrift

Nytt NordVal International-sertifikat august 2021

NordVal logo Aug 2021

NordVal International sertifikat 046 "Salmonella Velox” utstedt til DNA Diagnostic A/S har blitt utvidet og fornyet. Den alternative metoden ”Salmonella Velox spp.” hurtig qPCR-test ble utvidet med miljø- og primærproduksjonsprøver. Sensitivitetsstudie og selektivitetsstudier ble også gjennomført for ”Salmonella Velox SE+ST”, en hurtig qPCR-test for påvisning av S. Enteritidis og S. Typhimurium, og sammenlignet med referansemetoden. For påvisningsstudien ble ”Salmonella Velox SE+ST” sammenlignet med qPCR CT-kurvene til ”Salmonella Velox spp.” Metoden ”Salmonella Velox spp. and Salmonella Velox SE + ST” er validert for rått kjøtt, fjærkre og fiskeriprodukter, i tillegg til ready-to-cook-, ready-to-reheat- og ready-to-eat-kjøtt, på vattpinneprøver fra rå matprøver og i miljø- og primærproduksjonsprøver.

  • NordVal International sertifikat 046 for “Salmonella Velox spp. and Salmonella Velox SE + ST”

Utskrift

Nyhetsbrevet vårt har fått nytt format

Mai 2021

NMKL nyhetsbrev nr. 104 fra mai 2021 er endelig utgitt. Nyhetsbrevet i nytt og moderne format åpnes i nettleseren ved å klikke på følgende lenke:

NMKL-Nytt nr. 104

Utskrift

Nordisk tolkning av Kontroll-forordningen

Feb 2021

Kontrollforordningen (EF) nr. 882/2004 har blitt erstattet av (EU) 2017/625. NMKL har revidert nordisk standard-dokumentet fra 2009 for en nordisk tolkning av Kontrollforordningen med tanke på nasjonale referanselaboratorier og offisielle laboratorier. Vennligst siter NMKL ved referering til det reviderte dokumentet som er fritt tilgjengelig her:

Nordic interpretation of OCR on laboratory aspects NMKL Feb 2021

Utskrift

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. De mikrobiologiske metoder kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

GÅ TIL NORDVAL

info

Abonnement

NMKL tilbyr forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade prosedyrer og metoder.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk versjon. De fleste metoder finnes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørsmål eller bruk for mer informasjon?

Kontakt

NMKL - NordVal International
c/o Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
​5817 Bergen, Norge

Kontakt oss pr. telefon: +47 9026 3022
eller pr. e-post: post@NMKL.org