Ny NMKL-metode: Total folat i fødevarer ved LC-ESI-MS / MS. Kvantificering af 6 folatvitamere.

Den standardiserede analysemetode for folat i fødevarer har traditionelt anvendt kvantificering ved et mikrobiologisk assay - en metode, der ikke kan skelne mellem de forskellige folatvitamere. Denne nye NMKL-metode muliggør kvantificering af totalt folat baseret på kvantificering af seks folatvitamere, som bidrager til den vigtigste folataktivitet. Udover at give information om indholdet af de specifikke folatvitamerer inkluderer metoden en hurtig ekstraktion af folater fra fødevarer, som kan udføres inden for otte timer. 

Den essentielle del af metoden er brug af en ren γ-glutamylhydrolase, som muliggør effektiv og hurtig nedbrydning af polyglutamaterne til monoglutamater. LC-ESI-MS/MS kvantificerer monoglutamater ved anvendelse af 13C5-mærkede interne standarder.

Et kollaborativt studie blev gennemført sommeren 2019 med deltagelse af otte laboratorier fra syv europæiske lande. Metoden er med succes valideret til total folatbestemmelse i jordbær, spinat, linser, yoghurt, lever og modermælkserstatning, hvilket giver acceptable Horwitz-forholdsværdier (0,60-1,94). Resultaterne er offentliggjort i Food Chemistry (Ložnjak Švarc, P; Oveland, E; Strandler, HS; Kariluoto, S; Campos-Giménez, E; Ivarsen, E; Malaviole, I; Motta, C; Rychlik, M; Striegel, L; Jakobsen, J (2020): Collaborative study: Quantification of total folate in food using an efficient single-enzyme extaction combined with LC-MS/MS. Food Chemistry, 333, 127447).

Utskrift