"NMKL 67, 7. utg., Bacillus cereus-gruppen" trekkes tilbake

17. des 2020

Beklageligvis har NMKL bestemt at metode «NMKL 67, 7. utg., 2020 Bacillus cereus-gruppen» må trekkes tilbake. Vi oppfordrer alle kunder til å bruke utg. 6 frem til utg. 7 har blitt revidert og publisert på nytt tidlig 2021. NMKL bekrefter at en oppklaring angående rapportering av resultatene som ‘Bacillus cereus-gruppe’ behøves, og at det er uoverensstemmelser mellom norsk/skandinavisk og engelsk tekst. Hvis utg. 7 allerede har blitt tatt i bruk skal resultatene uttrykkes som ‘presumptive Bacillus cereus’. Det er ingen kjente problemer knyttet til den tekniske delen av metoden.

Vi beklager på det sterkeste de ulemper dette medfører og takker våre observante kunder for konstruktiv tilbakemelding.

Utskrift