Nordisk tolkning av Kontroll-forordningen

Feb 2021

Kontrollforordningen (EF) nr. 882/2004 har blitt erstattet av (EU) 2017/625. NMKL har revidert nordisk standard-dokumentet fra 2009 for en nordisk tolkning av Kontrollforordningen med tanke på nasjonale referanselaboratorier og offisielle laboratorier. Vennligst siter NMKL ved referering til det reviderte dokumentet som er fritt tilgjengelig her:

Nordic interpretation of OCR on laboratory aspects NMKL Feb 2021

Utskrift