NMKL 67: Presumptive Bacillus cereus. Bestemmelse i næringsmidler. 8. utgave, 2021

April 2021

Vi har gleden av å meddele at den 8. utgaven av NMKL-metode nr. 67 nå er publisert. I den 8. utgaven er tittelen på metoden endret tilbake til «Presumptive Bacillus cereus. Bestemmelse i næringsmidler.», og feil fra 7. utgave er rettet opp. I den 8. utgaven er det fremdeles mulig å bruke blodagar parallelt med selektiv agar, spesielt når det forventes lave antall.

Utskrift