Nye NordVal International-sertifikater juni 2021

NordVal logo Jun 2021

To NordVal International sertifikater utstedt til HyServe er blitt fornyet: NordVal International Certificate 042 "Compact Dry X-SA Method for the Enumeration of Staphylococcus aureus in Foods" og NordVal International Certificate 043 ”Compact Dry YM Method for the Enumeration of Yeasts and Moulds in foods”. Compact Dry er klar til bruk tørre medium-ark og omfatter dyrkningsmedium og et kaldtoppløselig geleringsmiddel, som rehydreres ved inokulering av 1 ml fortynnet prøve i midten av mediet. Metodene inneholder kromogent medium og selektive midler til påvisning og opptelling av Staphylococcus aureus (X-SA) og gjær og mugg (YM).

NordVal International Certificate 017 " Campylobacter real-time PCR” utstedt til Eurofins Milk Testing, er blitt fornyet fra juni 2021. Denne sanntids-PCR-metoden er anvennelig til påvisning av de humant patogene termotolerante Campylobacter (C. jejuni, C. coli and C. lari) i rått kyllingkjøtt, kloakkswabs og avføringsprøver oppsamlet på engangsskotrekk i oppdrettshus.

  • NordVal International Certificate 017 for ”Campylobacter real-time PCR”

Utskrift