Nytt NordVal International-sertifikat august 2021

NordVal logo Aug 2021

NordVal International sertifikat 046 "Salmonella Velox” utstedt til DNA Diagnostic A/S har blitt utvidet og fornyet. Den alternative metoden ”Salmonella Velox spp.” hurtig qPCR-test ble utvidet med miljø- og primærproduksjonsprøver. Sensitivitetsstudie og selektivitetsstudier ble også gjennomført for ”Salmonella Velox SE+ST”, en hurtig qPCR-test for påvisning av S. Enteritidis og S. Typhimurium, og sammenlignet med referansemetoden. For påvisningsstudien ble ”Salmonella Velox SE+ST” sammenlignet med qPCR CT-kurvene til ”Salmonella Velox spp.” Metoden ”Salmonella Velox spp. and Salmonella Velox SE + ST” er validert for rått kjøtt, fjærkre og fiskeriprodukter, i tillegg til ready-to-cook-, ready-to-reheat- og ready-to-eat-kjøtt, på vattpinneprøver fra rå matprøver og i miljø- og primærproduksjonsprøver.

  • NordVal International sertifikat 046 for “Salmonella Velox spp. and Salmonella Velox SE + ST”

Utskrift