Eurachem og NMKL signerer omforent memorandum

Aug 2021

MoU_NMKL_Eurachem_for_publication.png

Eurachem og NMKL er glade for å kunngjøre at 16. august 2021 undertegnet Vicki Barwick (Eurachem leder) og Eystein Oveland (NMKL generalsekretær) et omforent memorandum (MoU), med sikte på å fremme tettere forbindelser og gi muligheter for samarbeid mellom de to organisasjonene.

NMKL, etablert i 1947, er et nettverk av eksperter innen næringsmiddelanalyse fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Nettverket tilbyr pålitelige metoder og utvikler retningslinjer for laboratorier og brukere av analytiske resultater, organiserer workshops og fremmer nordiske matmetodiske interesser internasjonalt. Siden 2007 har NMKL også tilbudt NordVal International sertifisering av alternative mikrobiologiske og kjemiske metoder.

Eurachem, etablert i 1989, fokuserer på analytisk kjemi og kvalitetsrelaterte problemstillinger i Europa. Nettverket tilrettelegger et forum for europeiske laboratorier og andre organisasjoner for å fremme vedtakelse av felles prinsipper for gyldige analytiske målinger, og for å samarbeide om utvikling av retningslinjer som støtter god kvalitet praktisering.

Dette MoU gir rammeverk for fremtidig samarbeid, med sikte på å optimalisere ressurser for å sikre maksimal nytte for begge organisasjoners medlemmer og det bredere analysemiljøet.

Vicki Barwick, leder, Eurachem, sa (oversatt): “Gitt de felles målene for Eurachem og NMKL, er jeg glad for å formalisere samarbeidet mellom de to nettverkene, som jeg er sikker på vil gi store fordeler innen analytisk kvalitetssikring. På vegne av Eurachem-nettverket ser jeg frem til et tett samarbeid i fremtiden. ”

Eystein Oveland, generalsekretær, NMKL, sa: "Jeg kan forutse en gjensidig fordel med denne avtalen med hensyn til arbeidet som pågår i NMKL’s kjemiekspertkomité og pågående valideringsprosesser for analytiske metoder og prosedyrer. På vegne av NMKL er jeg takknemlig for dette samarbeidet med Eurachem og håper det vil gi merverdi for det analytiske kjemimiljøet.”

Utskrift