M - Metoder/Methods (Online)

DKK 4250.00

Pris på online metodeabonnement
er EUR 300 for 1 år 
(EUR 600 første året)
Gir tilgang til komplett metodesamling for opp til 3 brukere ved laboratorieenheten. De får besked pr. e-mail, når en ny metode er publisert.

Price for online method subscription
is EUR 300 for 1 year
 (EUR 600 for the first year only)
Gives access to the complete method collection f
or 
up to 3 users at the same laboratory division.
 You will be notified by e-mail when a new method is published. 

 

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. De mikrobiologiske metoder kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

GÅ TIL NORDVAL

info

Abonnement

NMKL tilbyr forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade prosedyrer og metoder.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk versjon. De fleste metoder finnes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørsmål eller bruk for mer informasjon?

Kontakt

NMKL - NordVal International
c/o Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
​5817 Bergen, Norge

Kontakt oss pr. telefon: +47 9026 3022
eller pr. e-post: post@NMKL.org