Tilbakevendende kunde

Hvis du allerede er en kund, vennligst logg inn:

Ny kunde

eller legg inn følgende data:

Hvis du har en rabattkode, legg inn denne under.

Betingelser / Terms & conditions

Betalingsvilkår og betingelser

Prisene oppgitt er inklusiv alle kostnader (MVA eller andre gebyrer pålegges ikke). Betalingsløsningen for kjøp av publikasjoner i NMKL Webshop med kredittkort er levert av Stripe. Havforskningsinstituttet er vertsorganisasjon og mottar innbetalingene på vegne av NMKL.

Betalingsløsningen med kredittkort fungerer foreløpig ikke for abonnementer.

NMKL – NordVal International
c/o Havforskningsinstituttet, org. nr. 971349077
Postboks 1870 Nordnes
NO-5817 Bergen
Norge

©NMKL
Alle publikasjoner er opphavsrettsbeskyttet av NMKL. Verken publikasjonene eller utdrag fra dem skal reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller videreføres andre i noen form eller på noen måte, være seg elektronisk, gjennom fotokopiering, innspilling eller annet, uten at skriftlig samtykke har blitt gitt. Kopiering kan føre til royaltyavgifter. Overtredelse kan bli anmeldt.

Spørsmål til betalingsvilkår og betingelser rettes til NMKL generalsekretariatet: post@NMKL.org. 

 

Payment terms and conditions

No VAT or other fees are added to the prices. The payment solution for purchase of publications in NMKL Webshop with credit card is supplied by Stripe. The Institute of Marine Research is the host organization and receive the payments on behalf of NMKL.

The credit card payment solution is currently not available for subscriptions.

NMKL – NordVal International
c/o Institute of Marine Research, org. nr. 971349077
P.O. box 1870 Nordnes
NO-5817 Bergen
Norway

©NMKL
The publications are copyright-protected by NMKL. Neither the publications nor any extract from them may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted to others in any form or by any means, electronic, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission being secured. Reproduction may be subjected to royalty payments. Violators may be prosecuted.

Questions about payment terms and conditions should be directed to the NMKL General Secretariat: post@NMKL.org.

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. De mikrobiologiske metoder kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

GÅ TIL NORDVAL

info

Abonnement

NMKL tilbyr forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade prosedyrer og metoder.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk versjon. De fleste metoder finnes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørsmål eller bruk for mer informasjon?

Kontakt

NMKL - NordVal International
c/o Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
​5817 Bergen, Norge

Kontakt oss pr. telefon: +47 9026 3022
eller pr. e-post: post@NMKL.org