Liste over NMKL-procedurer

No. 1, 2005, 2nd Ed. Kalibrering och kontroll av vågar på laboratorier. Calibration and performance checking of laboratory balances

No. 3, 1996 Kontrollkort och kontrollprov i den interna kvalitetskontrollen på kemiska livsmedelslaboratorier. Control charts and control materials in internal quality control in food chemical laboratories

No. 4, 2009, 3rd Ed. Validering av kjemiske analysemetoder. Validation of chemical analytical methods

No. 5, 2003, 2nd Ed. Skattning och angivande av mätosäkerhet vid kemiska analyser. Estimation and expression of measurement uncertainty in chemical analysis (3rd Ed. 2019)

No. 6, 2016, 2nd Ed.Generelle retningslinier for kvalitetssikring af sensoriske laboratorier. (Yleiset ohjeet aistinvaraisten laboratorioiden laadunvarmistukseen)

No. 7, 1998 Kontrol af UV/VIS spektrofotometre. Checking of UV/VIS spectrophotometers

No. 8, 2008, 4th Ed. Måleusikkerhet ved kvantitativ mikrobiologisk undersøkelse av næringsmidler. Measurement of uncertainty in quantitative microbiological examination of foods

No. 9, 2007, 2nd Ed. Utvärdering av det systematiska felet med användning av certifierade referensmaterial. Evaluation of method bias using certified reference materials

No. 10, 2017, 2nd Ed. Kvalitetskontroll av mikrobiologiske dyrkningsmedier. Control of microbiological media 

No. 11, 2010, 2nd Ed. Sensorisk bedømmelse av drikkevann. Procedure for sensory analysis of drinking water
Juomaveden aistinvarainen arviointi.

No. 12, 2014, 2nd Ed. Håndbok i prøvetaking av næringsmidler. Guide on sampling for analysis of foods

No. 13, 2003 Volumentrisk kontrol. Volumetric control

No. 16, 2005 (2007) Sensorisk Kvalitetskontroll. Sensory quality control. Aistinvarainen laadunvalvonta

No. 17, 2006 Kravspesifikasjoner ved kjøp av analysetjenester. Guidelines for requirement specifications for food analyses.

No. 18, 2006 Bruk av referansematerialer, referansestammer og kontrollkort i mikrobiologiske næringsmiddellaboratorier. The use of reference materials, reference strains and control charts in a food microbiological laboratory

No. 19, 2020, 4th Ed. Riktlinjer för sensorisk bedömning av livsmedelsförpackningar. Guidelines for sensory analysis of food packaging

No. 20, 2007 Evaluering av resultater fra kvalitative metoder. Evaluation of results from qualitative methods

No. 21, 2016, 2nd Ed. Guide for sensory analysis of fish and shellfish (Available in English and Finnish)

No. 22, 2008 Anvisnigar för värdering av immunokemiska testkit för livsmedelsanalys. Considerations regarding evaluation of immunochemical test kits for food analysis
 
No. 23, 2008 Handledning i kvalitetssäkring för mikrobiologiska laboratorier. Guide on quality assurance in microbiological laboratories   

No. 24,  2010 Veiledning i kvalitetssikring for kemiske levnedsmiddellaboratorier. Guidelines for quality assurance for food chemical laboratories  (also available in Finnish)   

No. 25, 2014  Utbyte (Recovery) vid kemiska analytiska mätningar. Recovery information in analytical measurement

No. 26, 2015, 2nd Ed. Kontroll och intern kalibrering av termometrar och temperaturkontroll på mikrobiologiska laboratorier. Control and internal calibration of thermometers and temperature control on microbiological laboratories

No. 27, 2013  Måleusikkerhet i sensoriske analyser. Measurement uncertainty in sensory analysis

No. 28, 2014 Guidelines for reporting sensory data

No. 29, 2014 Guidelines for sensory analysis of meat and meat products (English and Finnish)

No. 30, 2014 Statistical Evaluation of Results from Quantitative Microbiological Methods (English)

No. 31, 2015 Guidelines for sensory evaluation of bread 

No. 32, 2017 Verifikation af mikrobiologiske metoder. Verification of microbiological methods

 

Utskrift