Utarbeidelse av NMKL-metode

NMKL-protokoll nr. 2: NMKL metodemal (norsk)

NMKL-metoder utarbeides i samsvar med referentveiledningene:

For kjemi:
NMKL-protokoll Nr. 1: Referentvejledning for det kemiske område - Udarbejdelse af analysemetoder indenfor NMKL. (dansk)
NMKL-protokoll Nr. 6: Krav til validering av kjemiske metoder NMKL-metoder som ikke avprøves kollaborativt (norsk)

For vurdering av metode og avprøvningsrapport, kan følgende skjema benyttes (link her

For mikrobiologi:
NMKL-protokoll Nr. 3: Guide for referees within microbiology. Elaboration of analytical methods in NMKL. (finnes kun på engelsk)
NMKL Protocol No. 7: Requirement to internal (inhouse/single laboratory) validation of presumptive NMKL microbiological methods (finnes kun på engelsk)

For vurdering av metode og valideringsgsrapport, kan følgende skjema benyttes (link her)  

Utskrift