Om NMKL

Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler (Svensk: Livsmedel, Dansk: Levnedsmidler), NMKL, ble etablert i 1947, og består av kjemikere, mikrobiologer, sensorikere og statistikere fra de fem nordiske landene, Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. NordVal International, som vurderer og sertifiserer proprietære metoder, ble innlemmet i NMKL i 2007.

Det er en nasjonalkomité, med oppnevnte eksperter, i hvert av de nordiske landene. Generalsekretariatet er lokalisert på Havforskningsinstituttet i Norge. Organisatorisk er NMKL knyttet til Livsavdelingen under Nordisk Ministerråd.

NMKL's målsetning er å

• være et nordisk ekspertnettverk innenfor næringsmiddelanalyser
• tilby metoder av høy kvalitet innen næringsmiddel- og fôrområdet
• tilby NordVal-sertifiserte metoder for fôr, næringsmidler og miljøprøver
• utarbeide veiledninger for laboratorier og brukere av analyseresultater
• arrangere aktuelle kurs, workshops og seminarer, nasjonalt, nordisk og internasjonalt
• fremme nordiske interesser internasjonalt innenfor emner som vedrører næringsmiddelmetodikk

NMKL's formann
Dag Grønningen, Veterinærinstituttet, Norge

NMKL's generalsekretær
Eystein Oveland, M.Sc., Ph.D., Havforskningsinstituttet, Norge, e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  

NMKL's sekretær
Susanna Marie Petrova, M.Sc., Havforskningsinstituttet, Norge, e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Nasjonalkomiteer
Danmark: Formann og sekretær: Grethe Hyldig, DTU Fødevareinstituttet 
Finland: Formann: Janne Nieminen, Finnish Food Authority. Sekretær: Saija Hallanvuo, Finnish Food Authority 
Island: Formann: Hrólfur Sigurðsson, Matís. Sekretær: Vala Friðriksdóttir, Institute for Experimental Pathology at Keldur
Norge: Formann og sekretær: Dag Grønningen, Veterinærinstituttet 
Sverige: Formann og sekretær: Annica Tevell Åberg, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

Fagkomiteer

Subkomité 1, Administrative saker
Formann: M.Sc. Dag Grønningen, Veterinærinstituttet

Subkomité 2, Mikrobiologi
Formann: Dr. Gro Johannessen, Veterinærinstituttet, Norge
Sekretær: M.Sc.Eng. Jógvan Pall Fjallsbak, Faroese Food and Veterinary Authority

Subkomité 3, Kjemi
Formann: Dr. Tuija Pihlström, Livsmedeslverket, Sverige

Subkomité 4, Sensorikk
Formann: Dr. Grethe Hyldig, DTU Fødevareinstituttet, Danmark

Subkomité 5, NordVal International
Formann: M.Sc. Hilde Skår Norli, Mattilsynet, Norge

NMKL's samarbeidspartnere
• EK-FJLS’ Livs og dets arbeidsgrupper
• Codex Alimentarius
• AOAC INTERNATIONAL
• Nordiske akkrediteringsorganisasjoner
• IDF (International Dairy Federation)
• ISO (International Organization for Standardization) TC 34 (næringsmidler) SC9 (mikrobiologi) og SC 12 (sensorikk)
• Internasjonale organisasjoner som er medlemmer av InterAgencyMeeting (IAM)
• MicroVal
• AOAC Research Institute 

Utskrift

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. De mikrobiologiske metoder kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

GÅ TIL NORDVAL

info

Abonnement

NMKL tilbyr forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade prosedyrer og metoder.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk versjon. De fleste metoder finnes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørsmål eller bruk for mer informasjon?

Kontakt

NMKL - NordVal International
c/o Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
​5817 Bergen, Norge

Kontakt oss pr. telefon: +47 9026 3022
eller pr. e-post: post@NMKL.org