Om NMKL

Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler (Svensk: Livsmedel, Dansk: Levnedsmidler), NMKL, ble etablert i 1947, og består av kjemikere, mikrobiologer, sensorikere og statistikere fra de fem nordiske landene, Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. NordVal International, som vurderer og sertifiserer proprietære metoder, ble innlemmet i NMKL i 2007.

Det er en nasjonalkomité, med oppnevnte eksperter, i hvert av de nordiske landene. Generalsekretariatet er lokalisert på Danmarks Tekniske Universitet. Organisatorisk er NMKL knyttet til Livsavdelingen under Nordisk Ministerråd.

NMKL's målsetning er å:

• være et nordisk ekspertnettverk innenfor næringsmiddelanalyser
• tilby metoder av høy kvalitet innen næringsmiddel- og fôrområdet
• tilby NordVal-sertifiserte metoder for fôr, næringsmidler og miljøprøver
• utarbeide veiledninger for laboratorier og brukere av analyseresultater
• arrangere aktuelle kurs, workshops og seminarer, nasjonalt, nordisk og internasjonalt
• fremme nordiske interesser internasjonalt innenfor emner som vedrører næringsmiddelmetodikk

NMKL's formann:
Dag Grønningen, Veterinærinstituttet, Norge, e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


NMKL's generalsekretær:
Nina Skall Nielsen, MSc., Ph.D., Danmarks Tekniske Universitet, København, e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sekretær:
Kirsten Becker Hansen, MSc., Danmarks Tekniske Universitet, e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Nasjonalkomiteer:
Danmark: Formann og sekretær: Grethe Hyldig, DTU Fødevareinstituttet (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)
Finland: Formann: Janne Nieminen, Finnish Food Authority (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.) og sekretær: Saija Hallanvuo, Finnish Food Authority (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)
Island: Formann: Franklin Georgsson, Matis (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.), sekretær: Dr. Margret Geirsdottir, Matis (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)
Norge: Formann og sekretær: Dag Grønningen, Veterinærinstituttet (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)
Sverige: Formann og sekretær: Joakim Engman, Livsmedelsverket, (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)


Fagkomiteer:
NMKL's arbeid organiseres i følgende komiteer:
Subkomité 1: Dr. Franklin Georgsson, Matis, Island, e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Subkomité 2: Mikrobiologi, Formann: Dr. Gro Johannessen, Veterinærinstituttet, Norge, e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Subkomité 3: Kjemi, Formann: Dr. Tuija Pihlström, Livsmedeslverket, Sverige, e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Subkomité 4: Sensorikk, Formann: Dr. Grethe Hyldig, DTU Fødevareinstituttet, Danmark, e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Subkomité 5: NordVal International, Formann: M.Sc. Hilde Skår Norli, Mattilsynet, Norge, e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 


NMKL's samarbeidspartnere:
• EK-FJLS’ Livs og dets arbeidsgrupper
• Codex Alimentarius
• AOAC INTERNATIONAL
• Nordiske akkrediteringsorganisasjoner
• IDF (International Dairy Federation)
• ISO (International Organization for Standardization) TC 34 (næringsmidler) SC9 (mikrobiologi) og SC 12 (sensorikk)
• Internasjonale organisasjoner som er medlemmer av InterAgencyMeeting (IAM)
• MicroVal
• AOAC Research Institute

 

NMKL's vedtekter - se her

NMKL's arbeidsordning - se her

Langtidsplan 2016-2019 - se her

NordVal Internationals terms of reference - se her

Funktionsbeskrivelse for medlemmer af NordVal Internationals tekniske komité - se her (for English version of description of functions of members of NordVal International’s technical committees click here - please contact the NMKL secretariat if you want to join the committee)

NordVal International modtager mange certifikatansøgninger og søger derfor løbende medlemmer til den tekniske komité. Er du interesseret i at deltage i arbejdet, jf. ovenstående funktionsbeskrivelse, bedes du kontakte NMKL-sekretariatet.

Utskrift

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. De mikrobiologiske metoder kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

GÅ TIL NORDVAL

info

Abonnement

NMKL tilbyder forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade procedurer og metoder eller få filerne tilsendt pr. e-mail. Der betales via bankoverførsel på baggrund af en faktura.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk version. De fleste metoder findes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format og kan sendes pr. e-mail.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information?

Kontakt

NMKL
Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler
c/o DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Kemitorvet, bygning 201
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Kontakt os pr. telefon: +45 4019 1472

eller pr. e-mail: nmkl@food.dtu.dk