Om NMKL

Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler (Svensk: Livsmedel, Dansk: Levnedsmidler), NMKL, ble etablert i 1947, og består av kjemikere, mikrobiologer, sensorikere og statistikere fra de fem nordiske landene, Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. NordVal International, som vurderer og sertifiserer proprietære metoder, ble innlemmet i NMKL i 2007.

Det er en nasjonalkomité, med oppnevnte eksperter, i hvert av de nordiske landene. Generalsekretariatet er lokalisert på Havforskningsinstituttet i Norge. Organisatorisk er NMKL knyttet til Livsavdelingen under Nordisk Ministerråd.

NMKL's målsetning er å

• være et nordisk ekspertnettverk innenfor næringsmiddelanalyser
• tilby metoder av høy kvalitet innen næringsmiddel- og fôrområdet
• tilby NordVal-sertifiserte metoder for fôr, næringsmidler og miljøprøver
• utarbeide veiledninger for laboratorier og brukere av analyseresultater
• arrangere aktuelle kurs, workshops og seminarer, nasjonalt, nordisk og internasjonalt
• fremme nordiske interesser internasjonalt innenfor emner som vedrører næringsmiddelmetodikk

NMKL's formann
Dag Grønningen, Veterinærinstituttet, Norge

NMKL's generalsekretær
Eystein Oveland, M.Sc., Ph.D., Havforskningsinstituttet, Norge, e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  

NMKL's sekretær
Susanna Marie Petrova, M.Sc., Havforskningsinstituttet, Norge, e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Nasjonalkomiteer
Danmark: Formann og sekretær: Grethe Hyldig, DTU Fødevareinstituttet 
Finland: Formann: Janne Nieminen, Finnish Food Authority. Sekretær: Saija Hallanvuo, Finnish Food Authority 
Island: Formann: Hrólfur Sigurðsson, Matís. Sekretær: Vala Friðriksdóttir, Institute for Experimental Pathology at Keldur
Norge: Formann og sekretær: Dag Grønningen, Veterinærinstituttet 
Sverige: Formann og sekretær: Annica Tevell Åberg, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)

Fagkomiteer

Subkomité 1, Administrative saker
Formann: M.Sc. Dag Grønningen, Veterinærinstituttet

Subkomité 2, Mikrobiologi
Formann: Dr. Gro Johannessen, Veterinærinstituttet, Norge
Sekretær: M.Sc.Eng. Jógvan Pall Fjallsbak, Faroese Food and Veterinary Authority

Subkomité 3, Kjemi
Formann: Dr. Tuija Pihlström, Livsmedeslverket, Sverige

Subkomité 4, Sensorikk
Formann: Dr. Grethe Hyldig, DTU Fødevareinstituttet, Danmark

Subkomité 5, NordVal International
Formann: M.Sc. Hilde Skår Norli, Mattilsynet, Norge

NMKL's samarbeidspartnere
• EK-FJLS’ Livs og dets arbeidsgrupper
• Codex Alimentarius
• AOAC INTERNATIONAL
• Nordiske akkrediteringsorganisasjoner
• IDF (International Dairy Federation)
• ISO (International Organization for Standardization) TC 34 (næringsmidler) SC9 (mikrobiologi) og SC 12 (sensorikk)
• Internasjonale organisasjoner som er medlemmer av InterAgencyMeeting (IAM)
• MicroVal
• AOAC Research Institute 

Utskrift