Om NMKL

Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler (Svensk: Livsmedel, Dansk: Levnedsmidler), NMKL, ble etablert i 1947, og består av kjemikere, mikrobiologer, sensorikere og statistikere fra de fem nordiske landene, Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. NordVal International, som vurderer og sertifiserer proprietære metoder, ble innlemmet i NMKL i 2007.

Det er en nasjonalkomité, med oppnevnte eksperter, i hvert av de nordiske landene. Generalsekretariatet er lokalisert på Danmarks Tekniske Universitet. Organisatorisk er NMKL knyttet til Livsavdelingen under Nordisk Ministerråd.

NMKL's målsetning er å:

• være et nordisk ekspertnettverk innenfor næringsmiddelanalyser
• tilby metoder av høy kvalitet innen næringsmiddel- og fôrområdet
• tilby NordVal-sertifiserte metoder for fôr, næringsmidler og miljøprøver
• utarbeide veiledninger for laboratorier og brukere av analyseresultater
• arrangere aktuelle kurs, workshops og seminarer, nasjonalt, nordisk og internasjonalt
• fremme nordiske interesser internasjonalt innenfor emner som vedrører næringsmiddelmetodikk

NMKL's formann:
Dag Grønningen, Veterinærinstituttet, Norge, e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


NMKL's generalsekretær:
Nina Skall Nielsen, MSc., Ph.D., Danmarks Tekniske Universitet, København, e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sekretær:
Kirsten Becker Hansen, MSc., Danmarks Tekniske Universitet, e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Nasjonalkomiteer:
Danmark: Formann og sekretær: Grethe Hyldig, DTU Fødevareinstituttet (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)
Finland: Formann: Janne Nieminen, Finnish Food Authority (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.) og sekretær: Saija Hallanvuo, Finnish Food Authority (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)
Island: Formann: Franklin Georgsson, Matis (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.), sekretær: Dr. Margret Geirsdottir, Matis (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)
Norge: Formann og sekretær: Dag Grønningen, Veterinærinstituttet (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)
Sverige: Formann og sekretær: Joakim Engman, Livsmedelsverket, (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)


Fagkomiteer:
NMKL's arbeid organiseres i følgende komiteer:
Subkomité 1: Dr. Franklin Georgsson, Matis, Island, e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Subkomité 2: Mikrobiologi, Formann: Dr. Gro Johannessen, Veterinærinstituttet, Norge, e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Subkomité 3: Kjemi, Formann: Dr. Tuija Pihlström, Livsmedeslverket, Sverige, e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Subkomité 4: Sensorikk, Formann: Dr. Grethe Hyldig, DTU Fødevareinstituttet, Danmark, e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Subkomité 5: NordVal International, Formann: M.Sc. Hilde Skår Norli, Mattilsynet, Norge, e-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 


NMKL's samarbeidspartnere:
• EK-FJLS’ Livs og dets arbeidsgrupper
• Codex Alimentarius
• AOAC INTERNATIONAL
• Nordiske akkrediteringsorganisasjoner
• IDF (International Dairy Federation)
• ISO (International Organization for Standardization) TC 34 (næringsmidler) SC9 (mikrobiologi) og SC 12 (sensorikk)
• Internasjonale organisasjoner som er medlemmer av InterAgencyMeeting (IAM)
• MicroVal
• AOAC Research Institute

 

NMKL's vedtekter - se her

NMKL's arbeidsordning - se her

Langtidsplan 2016-2019 - se her

NordVal Internationals terms of reference - se her

Funktionsbeskrivelse for medlemmer af NordVal Internationals tekniske komité - se her (for English version of description of functions of members of NordVal International’s technical committees click here - please contact the NMKL secretariat if you want to join the committee)

NordVal International modtager mange certifikatansøgninger og søger derfor løbende medlemmer til den tekniske komité. Er du interesseret i at deltage i arbejdet, jf. ovenstående funktionsbeskrivelse, bedes du kontakte NMKL-sekretariatet.

Utskrift