• Hjem
  • Referencelaboratorier

Nordic reference laboratories

I følge Kontrollforordningen (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt dyrs helse og velferd overholdes, artikkel 33, skal medlemsstatene utpeke nasjonale referanselaboratorier på ulike områder.

Det er utarbeidet en nordisk standard, som beskriver kravene til nasjonale referanselaboratorier og mulig nordisk samarbeid på området. Standarden er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Næringsmiddelavdelingen under Nordisk Ministerråd, og er tilgjengelig nedenfor som en pdf-fil.

En liste over kontaktpersoner ved nasjonale referanselaboratorier i de nordiske landene samt informasjon om de spesifikke europeiske referanselaboratorier oppdateres med jevne mellomrom. Følgende personer er ansvarlig for å holde listen oppdatert.

Danmark: Carsten Haugsted, Fødevarestyrelsen

Finland: Nina Kaario, Ministry of Agriculture and Forestry

Island: Ingibjörg Jónsdóttir, Mast

Norge: Hilde Skår Norli, Mattilsynet

Sverige: Anna Törnkvist, Livsmedelsverket

Se pdf-filene nedenfor.

Utskrift

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. De mikrobiologiske metoder kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

GÅ TIL NORDVAL

info

Abonnement

NMKL tilbyder forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade procedurer og metoder eller få filerne tilsendt pr. e-mail. Der betales via bankoverførsel på baggrund af en faktura.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk version. De fleste metoder findes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format og kan sendes pr. e-mail.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information?

Kontakt

NMKL
Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler
c/o DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Kemitorvet, bygning 201
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Kontakt os pr. telefon: +45 4019 1472

eller pr. e-mail: nmkl@food.dtu.dk