• Hjem
  • Referanselaboratorier

Nordiske Referanselaboratorier

Ifølge Kontrollforordningen (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt dyrs helse og velferd overholdes, artikkel 33, skal medlemsstatene utpeke nasjonale referanselaboratorier på ulike områder. Det ble utarbeidet en nordisk standard, som beskriver kravene til nasjonale referanselaboratorier og mulig nordisk samarbeid på området. Standarden ble utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Næringsmiddelavdelingen under Nordisk Ministerråd i 2009.

Kontrollforordningen (EF) nr. 882/2004 er nå blitt erstattet av (EU) 2017/625 og NMKL har derfor revidert nordisk standard-dokumentet fra 2009. Vennligst siter NMKL ved referering til det reviderte dokumentet utg. feb 2021 som er fritt tilgjengelig her:

Nordic interpretation of OCR on laboratory aspects NMKL Feb 2021

En liste over kontaktpersoner ved nasjonale referanselaboratorier i de nordiske landene, samt informasjon om de spesifikke europeiske referanselaboratorier, oppdateres med jevne mellomrom og er tilgjengelig her:

NRL contacts in Nordic countries, updated winter 20-21 

Følgende personer er ansvarlig for å holde listen oppdatert:

Danmark Anette Schnipper, DTU Fødevareinstituttet 
Finland Päivi Kähkönen, Finnish Food Authority
Island: Ingibjörg Jónsdóttir, Icelandic Food and Veterinary Authority
Norge:   Hilde Skår Norli, Mattilsynet 
Sverige:  

Utskrift

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. De mikrobiologiske metoder kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

GÅ TIL NORDVAL

info

Abonnement

NMKL tilbyr forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade prosedyrer og metoder.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk versjon. De fleste metoder finnes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørsmål eller bruk for mer informasjon?

Kontakt

NMKL - NordVal International
c/o Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
​5817 Bergen, Norge

Kontakt oss pr. telefon: +47 9026 3022
eller pr. e-post: post@NMKL.org