Kategorier som starter med N

Enheter som starter med N Filer

NMKL 185

 • Akrylamid. Bestemmelse i næringsmidler ved væskekromotografi kombinert med tandem massespektrometri (LC-MS MS).(NMKL 185, 2007)
 • Akryyliamidi. Määrittäminen leipomo- ja perunavalmisteista nes-tekromatografisesti tandem-massa-spektrometrialla (LC-MS-MS). (NMKL 187, 2007) (NMKL 185)

NMKL 184

 • Kimtal og specifikke fordærvelsesbakterier i fisk og fiskevarer (NMKL184, 2006)

NMKL 183

 • Kvalitetskontrolltest av drikkevann. (NMKL183, 2005, 3. udgave 2020) - Juomaveden aistinvarainen laadunarviointi

NMKL 182

 • PSP-toksiner. Bestemmelse av paralyserende algetoksiner i skjell ved HPLC/fluorescens. (NMKL 182, 2005)
 • PSP-myrkyt. Halvaannuttavien simpukkamyrkkyjen määrittäminen simpukasta HPLC/ fluoresenssi tekniikalla. (NMKL 182, 2005)

NMKL 181

 • Fett. Bestemmelse i kjøtt og kjøttvarer med butyrometer etter Gerber. (NMKL 181, 2005)
 • Rasva. Määrittäminen lihasta ja lihavalmisteista butyrometrisesti Gerberin menetelmällä. (NMKL 181, 2005)

NMKL 180

 • Natrium. Bestemmelse i næringsmidler med atomabsorpsjonspektrometri etter våtoppslutning i mikrobølgeov (NMKL180, 2005)

NMKL 179

 • pH. Bestemmelse i næringsmidler (NMKL 179, 2005)
 • pH NMKL 179 Finnish

NMKL 178

 • Klorid (salt). Bestämning i livsmedel med potentiometrisk titrering. (NMKL 178, 2004)

NMKL 177

 • Aspergillus flavus och A. parasiticus. Bestämning i livsmedel och foder. (NMKL 177, 2004)

NMKL 176

 • Proteiner. Kvalitativ metod för att påvisa vissa proteiner (allergener) i livsmedel med immunodiffusion.(NMKL 176, 2003)

NMKL 175

 • Aflatoxin M1 i mjølk och torrmjølk. Bestämning med HPLC efter upprening på immunoaffinitetskolonn. (NMKL 175, 2003)
 • Aflatoksiini M1 maidossa ja mai-tojauheessa. Määrittäminen HPLC-tekniikalla immuno-affiniteettikolonnissa tehtävän puhdistuksen jälkeen. (NMKL 175, 2003)

NMKL 174

 • Shigella spp. PCR-metod för påvisning i livsmedel. (NMKL 174, 3. utg., 2016))
 • Shigella spp. PCR method (NMKL 174)

NMKL 173

 • Aske, gravimetrisk bestemmelse i levnedsmidler. (NMKL 173, 2. utg., 2005)
 • Tuhka. gravimetrinen määrittäminen elintarvikkeista (NMKL 173, 2. painos, 2005))

NMKL 172

 • Ergosterol. Vätskekromatografisk bestämning i spannmål (korn). (NMKL 172, 2002)
 • Ergosteroli. Nestekromatografinen (HPLC) määrättäminen viljasta. (NMKL 172, 2002)

NMKL 171

 • Halofile og osmofile mikrober (rødmidd og brunmidd). Bestemmelse i fullsaltede fiskeprodukter. (NMKL 171, 3. utg., 2015)
<<  5 6 7 8 9 [1011 12 13 14  >>  

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. De mikrobiologiske metoder kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

GÅ TIL NORDVAL

info

Abonnement

NMKL tilbyr forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade prosedyrer og metoder.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk versjon. De fleste metoder finnes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørsmål eller bruk for mer informasjon?

Kontakt

NMKL - NordVal International
c/o Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
​5817 Bergen, Norge

Kontakt oss pr. telefon: +47 9026 3022
eller pr. e-post: post@NMKL.org