Kategorier som starter med N

Enheter som starter med N Filer

NMKL 170

 • Kvikksølv. Bestemmelse i fisk og annen sjømat med "flow injection" kald damp AAS (FI- CVAAS) etter våtoppslutning i mikrobølgeovn. (NMKL 170, 2002)
 • Elohopea. Määrittäminen me-ren antimissa "Flow injection" -kylmähöyryatomiabsorptioteknii-kalla (FI-CVAAS) mikroaalto-digestion jälkeen.(NMKL 170, 2002))

NMKL 169

 • Tørstof i levnedsmidler. Vakuummetoden. (NMKL 169, 2002)
 • Kuiva-aine elintarvikkeissa. Vakuumimenetelmä. (NMKL 169, 2002)

NMKL 168

 • Vannaktivitet. Instrumentell bestemmelse med Novasina Elektronisk Hygrometer og Aqua-Lab Duggpunkt-instrument. (NMKL 168, 2001)
 • Vesiaktiivisuus. Instrumenttimääritys Novasina´n elektronisella hygrometrillä ja Aqua-Lab´in kastepiste-instrumentilla. (NMKL 168, 2001))

NMKL 167

 • Kolekalciferol (vitamin D3) och ergokalciferol (vitamin D2). Vätskekromatografisk bestämning i livsmedel. (NMKL 167, 2000)
 • Kolekalsiferoli (D3-vitamiini) ja ergokalsiferoli (D2-vitamiini). Nestekromatografinen määritys elintarvikkeista. (NMKL 167, 2000)

NMKL 166

 • Arsen. Bestemmelse i sjømat med elektrotermisk atomabsorpsjonsspektrometri etter våtoppslutning i mikrobølgeovn. (NMKL 166, 2000)
 • Arseeni. Määrittäminen kala- ja äryiäisruoista atomiabsorptiospektrofotometrillä (aas) mikroaaltouunihajotuksen jälkeen. (NMKL 166, 2000)

NMKL 165

 • Nitrit och nitrat. Jonkromatografisk bestämning av nitrit och/eller nitrat i livsmedel. (NMKL 165, 2000)
 • Nitriitti ja nitraatti. Nitriitin ja/tai nitraatin määrittäminen elintarvikkeista ionikromatografialla. (NMKL 165, 2000)

NMKL 164

 • Escherichia coli O157. Påvisning i levnedsmidler og foder. (NMKL 164, 3. utg., 2019)
 • Escherichia coli O157. Osoittaminen elintarvikkeista ja rehuista. (NMKL 164, 2. painos, 2005)

NMKL 163

 • Patogene Yersinia enterocolitica og Yersinia pseudotuberculosis - real-time PCR metode til påvisning i næringsmidler, dyrefôr og miljøprøver (NMKL 163, 2. utg., 2013)

NMKL 162

 • Kostfiber. Gaskromatografisk, kolorimetrisk och gravimetrisk bestämning i livsmedel, Uppsala-metoden. (NMKL 162, 1998)
 • Kokonaisravintokuitu. Kaasukromatografinen, kolorimetrinen ja gravimetrinen määrittäminen elintarvikkeista, Uppsala-menetelmä. (NMKL 162, 1998)

NMKL 161

 • Metaller. Bestämning i livsmedel med atomabsorptionsspektrofotometri after våtuppslutning i mikrovågsugn. (NMKL 161, 1998)
 • Metallit. Määrittäminen elintarvikkeista atomiabsorptiospektrome trisesti mikroaaltouunissa tapahtuvan märkäpolton jälkeen. (NMKL 161, 1998)

NMKL 160

 • Fett. Bestämning i livsmedel. (NMKL 160,1998)
 • Rasva. Määrittäminen elintarvikkeista. (NMKL 160, 1998)

NMKL 159

 • Glykoalkaloider. Vätskekromatografisk bestämning i potatis. (NMKL 159, 2. utg., 2008)
 • Glykoalkaloidit. Nestekromatografinen määrittäminen perunasta. (NMKL 159, 2. painos, 2008)

NMKL 158

 • Peroxidvärde. Bestämning i fett och olja. (NMKL 158, 1997)
 • Peroksidiluku. Määrittäminen rasvasta ja öljystä. (NMKL 158, 1997)

NMKL 157

 • Karmin. Vätskekromatografisk bestämning i livsmedel. (NMKL 157, 1997, Amd. 2007)
 • Karmiini (NMKL 157)

NMKL 156

 • Sygdomsfremkaldende Vibrio arter. Påvisning og bestemmelse i levnedsmidler. (NMKL 156, 2. utg., 1997)
 • Patogeeniset Vibrio-lajit. Osoittaminen ja lukumäärän määrittäminen elintarvikkeista. (NMKL 156, 2- painos, 1997))
<<  6 7 8 9 10 [1112 13 14  >>  

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. De mikrobiologiske metoder kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

GÅ TIL NORDVAL

info

Abonnement

NMKL tilbyr forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade prosedyrer og metoder.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk versjon. De fleste metoder finnes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørsmål eller bruk for mer informasjon?

Kontakt

NMKL - NordVal International
c/o Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
​5817 Bergen, Norge

Kontakt oss pr. telefon: +47 9026 3022
eller pr. e-post: post@NMKL.org