Kategorier som starter med N

Enheter som starter med N Filer

NMKL 107

  • Titrerbar syregrad. Bestemmelse i mælk og fløde (NMKL 107, 2. utg., 2006)
  • Titrattava happamuus. Määrittäminen maidosta ja kermasta. (NMKL 107, 2.painos, 2006)

NMKL 104

  • Måling av vandaktivitet med polyamidtrådshygrometer. (NMKL 104, 1984)
  • Water activity (NMKL 104)

NMKL 100

  • Nitrit og nitrat. Bestemmelse i fødevarer, saltlager og saltblandinger. (NMKL 100. 2. utg., 2006)
  • Nitriitti ja nitraatti. Määrittäminen elintarvikkeista, suolalaukoista ja suolaseoksista (NMKL 100, 2 painos, 2006)

NMKL 10

  • Vægtanalytisk bestemmelse af fedt i mælk, fløde og mælkepulver og mælkepulverprodukter. (NMKL 10, 4 Ed., 2010)
  • Rasvan määrittäminen gravimetrisesti maidosta, kermasta ja maitojauheesta sekä maitojauhevalmisteista (NMKL 10, 4. laitos, 2010)
<<  9 10 11 12 13 [14

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. De mikrobiologiske metoder kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

GÅ TIL NORDVAL

info

Abonnement

NMKL tilbyr forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade prosedyrer og metoder.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk versjon. De fleste metoder finnes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørsmål eller bruk for mer informasjon?

Kontakt

NMKL - NordVal International
c/o Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
​5817 Bergen, Norge

Kontakt oss pr. telefon: +47 9026 3022
eller pr. e-post: post@NMKL.org