Kategorier som starter med N

Enheter som starter med N Filer

NMKL 99

 • Histamin.Fluorimetrisk bestemmelse i fisk./ Histamine. Fluorimetric determination in fish. (NMKL 99, 2. utg., 2013)
 • Histamiini. Fluorometrinen määrittäminen kalasta. (NMKL 99, 2. painos, 2013)

NMKL 98

 • Mögel och jäst. Bestämning i livsmedel och foder. (NMKL 98, 4. utg., 2005)
 • Hiivat ja homeet. Määrittäminen elintarvikkeista ja rehuista (NMKL 98, 4. painos, 2005)

NMKL 96

 • Koliforme bakterier, termotolerante koliforme bakterier og E. coli, to MPN metoder til fersk og fryst sjømat. (NMKL 96, 4. utg., 2009)
 • Kolimuotoiset bakteerit, lämpökestoiset kolimuotoiset bakteerit ja E. coli, kaksi MPN- menetelmää tuoreille ja pakastetuille kaloille ja äyriäisille. (NMKL 96, 4. painos, 2010)

NMKL 95

 • Clostridium perfringens. Bestemmelse i næringsmidler, fôr og miljøprøver. (NMKL 95, 5. utg., 2009)
 • Clostridium perfringens. Määrittäminen elintarvikkeista, rehuista ja ympäristönäytteistä (NMKL 95, 5. painos, 2009)

NMKL 94

 • Bly och kadmium. Utlösning från keramiska föremål.(NMKL 94, 3. utg., 2010)
 • Lyijy ja kadmium, siirtyminen keraamisista tarvikkeista. (NMKL 94, 3. painos, 2010)

NMKL 91

 • Prøveudtagning og forbehandling af levnedsmidler og foder- stoffer til kvantitativ mikrobiologisk undersøgelse (NMKL 91, 6. utg., 2010)
 • Näytteenotto ja esikäsittely kvantitatiivista mikrobiologista tutkimusta varten. Elintarvike- ja rehunäytteet (NMKL 91, 6.painos, 2010)

NMKL 86

 • Aerobe mikroorgansimer. Bestemmelse i levnedsmidler ved 37 °C, 30 °C, 25 °C, 20 °C, 17/7 °C eller 6,5 °C efter kolonitalsmetoden. (NMKL 86, 5. utg., 2013)

NMKL 84

 • n-Dodecylgallat (DG), n-octylgallat (OG), n-propylgallat (PG) og nordihydroguajaretsyre (NDGA). Påvisning i fedt. TLC-metode. (NMKL 84. 2. utg., 1984)

NMKL 80

 • Clostridium botulinum. Påvisning i næringsmidler og annet prøvemateriale.(NMKL 80, 2nd. Ed, 1991)
 • Clostridium botulinum. Osoittaminen elintarvikkeista ja muista näytemateriaaleista. (NMKL 80, 2. painos, 1991))

NMKL 79

 • Botulinum neurotoksin. Påvisning i næringsmidler, fôr og prøver av dyremateriale. (NMKL 79, 3. utg., 2012)
 • Botulinumtoksiini. Osoittaminen elintarvikkeista, verestä ja muista näytemateriaaleista. (NMKL 79, 2012)
<<  1 2 3 4 5 [67 8 9 10  >>  

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. De mikrobiologiske metoder kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

GÅ TIL NORDVAL

info

Abonnement

NMKL tilbyr forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade prosedyrer og metoder.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk versjon. De fleste metoder finnes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørsmål eller bruk for mer informasjon?

Kontakt

NMKL - NordVal International
c/o Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
​5817 Bergen, Norge

Kontakt oss pr. telefon: +47 9026 3022
eller pr. e-post: post@NMKL.org