Kategorier som starter med N

Enheter som starter med N Filer

NMKL 49

 • Bestemmelse af nitrit. Titrimetrisk metode. (NMKL 49, 1963)
 • Nitrite (NMKL 49)

NMKL 47

 • Helkonserves. Metode til holdbarhedsprøvning.(NMKL 47, 2. Ed., 1994)

NMKL 44

 • Koliforme bakterier. Bestemmelse i næringsmidler og fôr (NMKL 44, 6.ed., 2004)

NMKL 40

 • Fedt. Bestemmelse i mælk ved butyrometer-(Gerber) metoden. (NMKL 40, 2. Ed. 2005)
 • Rasvapitoisuus. Määrittäminen maidosta butyrometrilla - Gerberin menetelmä. (NMKL 40, 2. laitos, 2005)

NMKL 39

 • Jodtall. Bestemmelse i fett og oljer (Wijs metode). (NMKL 39, 3. utg., 2003)
 • JODILUKU. Määrittäminen rasvoista ja öljyistä. (Wijsin menetelmä).(NMKL 39, 3. laitos, 2003)

NMKL 38

 • Syretall/frie fettsyrer. Bestemmelse i fett. (NMKL 38, 4. Ed., 2001)
 • Happoluku/Vapaat rasvahapot. Määrittäminen rasvoista. (NMKL 38, 4. painos, 2001)

NMKL 33

 • Identifiering av sockerarter med papperskromatogram. (NMKL 33, 2. Ed., 1981)
 • Sugars (NMKL 33)

NMKL 32

 • Isolering og identifisering av fettoppløselige kunstige fargestoffer. (NMKL 32,1959)
 • Colouring matters (NMKL 32)

NMKL 31

 • Isolering och identifiering av vattenlösliga syntetiska färgämnen.(NMKL 31, 1959)
 • Colouring matters (NMKL 31)

NMKL 3

 • Salisylsyre i næringsmidler. Kvalitativ og kvantitativ (NMKL 3, 3. Ed., 1999)
 • Salisyylihapon määrittäminen elintarvikkeista. Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen analyysi.(NMKL 3, 3. painos 1999)

NMKL 26

 • Phosphataseaktivitet. Bestemmelse for kontrol af pasteuriseret mælk, fløde og valle. (NMKL 26, 4. Ed., 1998)
 • FOSFATAASIAKTIIVISUUS. MÄÄRITTÄMI¬NEN PASTÖROINNIN TARKISTAMISEKSI MAIDOSTA, KERMASTA JA HERASTA (NMKL 26, 4. painos, 1998)

NMKL 23

 • Vatten och aska. Gravimetrisk bestämning i kött och köttvaror. (NMKL 23, 3. Ed., 1991)
 • VESI JA TUHKA. GRAVIMETRINEN MÄÄRITTÄMINEN LIHASTA JA LIHAVALMISTEISTA (NMKL 23, 3.painos 1991)

NMKL 204

 • Total folat i fødevarer efter LC-ESI-MS/MS. Kvantificering af 6 folatvitamere.

NMKL 203

 • Natrium (Na). Bestemmelse med kapillær elektroforese i levnedsmidler

NMKL 202

 • Methylkviksølv: bestemmelse ved isotopfortynding GC-ICPMS i levnedsmidler (NMKL 202, 2018)
<<  3 4 5 6 7 [89 10 11 12  >>  

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. De mikrobiologiske metoder kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

GÅ TIL NORDVAL

info

Abonnement

NMKL tilbyr forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade prosedyrer og metoder.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk versjon. De fleste metoder finnes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørsmål eller bruk for mer informasjon?

Kontakt

NMKL - NordVal International
c/o Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
​5817 Bergen, Norge

Kontakt oss pr. telefon: +47 9026 3022
eller pr. e-post: post@NMKL.org