Kategorier som starter med N

Enheter som starter med N Filer

NMKL 201

 • Kvalitetskontroltest - Sensorisk bedømmelse av marine oljer (NMKL 201, 2017)

NMKL 200

 • Histamin. HPLC bestemmelse med post-kolonne derivatisering og fluorescensdeteksjon i fisk og fiskeprodukter (NMKL 200)

NMKL 199

 • Fett. Bestemmelse i fisk, fiskefôr og fiskemel med LF-NMR (NMKL 199)

NMKL 198

 • Växtstanoler och växtsteroler. Bestämning av fytosterolberikade livsmedel med gaskromatografi (GC-FID) (NMKL 198, 2014)

NMKL 197

 • Paralyserende algetoksiner. Bestemmelse i blåskjell, muslinger, østers og kamskjell ved post-kolonne oksidering og HPLC/ fluorescens. (NMKL 197, 2013)
 • Paralyyttiset nilviäis- ja äyriäis­toksiinit. Määritys sini­simpukoista, hieta­simpukoista, ostereista ja kam­pa­simpukoista kolonnin jälkeisellä hapetuksella ja HPLC/fluoresenssi-menetelmällä (NMKL 197, 2013)

NMKL 196

 • Biogene aminer. HPLC bestemmelse i næringsmidler. (NMKL 196, 2013)
 • Biogeeniset amiinit. HPLC-määritys elintarvikkeista. (NMKL 196,2013)

NMKL 195

 • Bekämpningsmedelsrester. Analys i livsmedel med etylacetatextraktion och gas- och vätskekromatografi med tandem-masspektrometribestämning (NMKL 195, 2013)
 • Kasvinsuojeluainejäämät. Analy­soin­ti elin­tarvikkeista etyyliase­taat­ti­uutolla sekä kaa­su- ja nestekro­mato­gra­fi­alla yhdistettynätandem-massa­spektro­metriaan (NMKL 195, 2013)

NMKL 194

 • Nitrat och nitrit. Spektrofotometrisk bestämning av nitrat och/eller nitrit i livsmedel och vatten efter reduktion med zink och Griess reaktion. (NMKL 194, 2013)
 • Nitraatti ja nitriitti. Nitraatin ja/tai nitriitin määrittäminen elin­tarvikkeis­ta ja vedestä spektrofoto­metri­sesti sinkillä pelkistämisen ja Griessin reaktion jälkeen. (NMKL 194, 2013)

NMKL 192

 • Gramnegativa bakterier i pastöriserad mjölk och grädde. Påvisande av återkontamination. (NMKL 192, 2011))
 • Gram-negatiiviset bakteerit pastöroidussa maidossa ja kermassa. Jälkisaastumisen osoittaminen. (NMKL 192, 2011)

NMKL 191

 • Tinn (Sn). Bestemmelse i næringsmidler med induktiv koplet plasma massespektrometri (ICPMS). (NMKL 191, 2009)

NMKL 190

 • Tinn (Sn). Bestemmelse i næringsmidler med flamme eller grafittovn atomabsorpsjonspektrometri (AAS). (NMKL 190, 2009)

NMKL 189

 • Aaerobt eller anaerobt kimtal eller sporetal. Bestemmelse på blodagar. (NMKL 189, 2. udg. 2017)

NMKL 188

 • Nitrat. Bestemmelse i melk og melkeprodukter med enzymatisk reduksjon og spektrometri etter Griess reaksjon. (NMKL 188, 2007)
 • Nitraatti. Määrittäminen maidosta ja maitovalmisteista entsymaattisella pelkistyksellä ja spektrometrialla Griessin reaktion mukaan.(NMKL 188, 2007)

NMKL 187

 • Salmonella. Påvisning i næringsmidler, avføring fra dyr og miljøprøver fra animalsk primærproduksjon ved bruk av MSRV. (2.utg, 2016) Osoittaminen elintarvikkeista, eläinten ulostenäytteistä sekä eläinten alkutuotannon ympäristömateriaaleista MSRV (2018)

NMKL 186

 • Tungmetaller - As, Cd, Hg og Pb. Bestemmelse med ICP-MS etter syreoppslutning under trykk. (NMKL 186, 2007))
 • Raskametallit - As, Cd, Hg ja Pb. Määrittäminen ICP-MS:sti paineenalaisen happodigestion jälkeen. (NMKL 186, 2007)
<<  4 5 6 7 8 [910 11 12 13  >>  

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. De mikrobiologiske metoder kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

GÅ TIL NORDVAL

info

Abonnement

NMKL tilbyr forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade prosedyrer og metoder.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk versjon. De fleste metoder finnes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørsmål eller bruk for mer informasjon?

Kontakt

NMKL - NordVal International
c/o Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
​5817 Bergen, Norge

Kontakt oss pr. telefon: +47 9026 3022
eller pr. e-post: post@NMKL.org