Enheter som starter med P Filer

Pros30

 • Finnes kun på engelsk: Statstical Evaluation of Results from Quantitative Microbiological Methods

Pros28

 • Guidelines for reporting sensory data (kun tilgjengelig på engelsk)

Pros1

 • Kalibrering och kontroll av vågar på laboratorier. (NMKL-Prosedyre nr. 1, 2005)

Pros9

 • Utvärdering av det systematiska felet med användning av certifierade referensmaterial (NMKL-prosedyre nr. 9, 2007)

Pros8

 • Måleusikkerhet ved kvantitativ mikrobiologisk undersøkelse av næringsmidler (NMKL-prosedyre nr 8, 2008)

Pros7

 • Kontrol af UV/VIS spektrofotometre (NMKL-prosedyre nr. 7, 1998)

Pros31

 • Sensorisk analyse av brød

Pros29

 • Sensorisk analyse av kjøtt og kjøttprodukter

Pros27

 • Måleusikkerhet i sensoriske analyser (NMKL-prosedyre nr. 27, 2013)

Pros26

 • Kontroll och intern kalibrering av termometrar och temperaturkontroll på mikrobiologiska laboratorier (NMKL-prosedyre nr. 26, 2015)
 • Control and internal calibration of thermometers and temperature control on microbiological laboratories

Pros25

 • Utbyte (Recovery) vid kemiska analytiska mätningar (NMKL-prosedyre nr. 25, 2. version 2014)
 • Recovery information in analytical measurement

Pros24

 • Veiledning i kvalitetssikring for kemiske levnedsmiddellaboratorier (NMKL-prosedyre nr. 24, 2010)

Pros23

 • Handledning i kvalitetssäkring för mikrobiologiska laboratorier (NMKL-prosedyre nr. 23, 2008)

Pros22

 • Anvisningar för värdering av immunokemiska testkit för livsmedelsanalys (NMKL-prosedyre nr. 22, 2008)

Pros21

 • Kalan ja äyriäisten aistinvaraisen arvioinnin opas (NMKL Procedure No. 21, 2008, 2nd Ed. 2016)
[12  >>  

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. De mikrobiologiske metoder kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

GÅ TIL NORDVAL

info

Abonnement

NMKL tilbyder forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade procedurer og metoder eller få filerne tilsendt pr. e-mail. Der betales via bankoverførsel på baggrund af en faktura.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk version. De fleste metoder findes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format og kan sendes pr. e-mail.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information?

Kontakt

NMKL
Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler
c/o DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Kemitorvet, bygning 201
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Kontakt os pr. telefon: +45 4019 1472

eller pr. e-mail: nmkl@food.dtu.dk