Metoder - Kjemisk Arkiv

Metoder - Kjemisk Filer

Tin - Spectrophotometric determination (NMKL 115)

 • Tin - Spectrophotometric determination (NMKL 115)

Svovlsyrling (SO2)

 • Sulphurous acid (NMKL 18)

NMKL 99

 • Histamin.Fluorimetrisk bestemmelse i fisk./ Histamine. Fluorimetric determination in fish. (NMKL 99, 2. utg., 2013)
 • Histamiini. Fluorometrinen määrittäminen kalasta. (NMKL 99, 2. painos, 2013)

NMKL 94

 • Bly och kadmium. Utlösning från keramiska föremål.(NMKL 94, 3. utg., 2010)
 • Lyijy ja kadmium, siirtyminen keraamisista tarvikkeista. (NMKL 94, 3. painos, 2010)

NMKL 84

 • n-Dodecylgallat (DG), n-octylgallat (OG), n-propylgallat (PG) og nordihydroguajaretsyre (NDGA). Påvisning i fedt. TLC-metode. (NMKL 84. 2. utg., 1984)

NMKL 77

 • Alpha-amylasaktivitet. Bestämning i spannmål och spannmålsprodukter. (NMKL 77, 1970)
 • Alpha-amylase activity. Determination in cereals and cereal products (NMKL 77, 1970)

NMKL 76

 • Polyfosfater. Påvisning ved papirkromatografi i kjøttvarer m.m. (NMKL 76, 2. utg., 1988)
 • Polyfosfaatit. Osoittaminen paperikromatografisesti mm. lihavalmisteista. (NMKL 76, 2. painos, 1988)

NMKL 70

 • Tomatpuré og tomatpasta. Refraktometrisk bestemmelse af opløseligt tørstof. (NMKL 70, 1969)
 • Dry matter in Purée - Paste (NMKL 70)

NMKL 63

 • Oksalsyre. Bestemmelse i næringsmidler. (NMKL 63, 2. Ed., 2000)
 • Oksaalihappo. Määrittäminen elintarvikkeista.(NMKL 63, 2. painos, 2000)

NMKL 6

 • Nitrogen (Kjeldahl) (NMKL 6, 4. utg., 2003)
 • Typpi. Määrittäminen elintarvik-keista ja rehuista Kjeldahl-menetelmällä. (NMKL 6, 4 laitos, 2003)

NMKL 57

 • Fosfor. Spektrofotometrisk bestämning efter torraskning i livsmedel.(NMKL 57, 2. Ed. 1994)
 • Fosfori. Spektrofotometrinen määrittäminen elintarvikkeista kuivapolton jäkeen. (NMKL 57, 2. painos, 1994)

NMKL 55

 • Bestemmelse av nettovekt og drenet vekt i næringsmidler (NMKL 55, 3. Ed., 2011)
 • Net content & drained weight (NMKL 55)

NMKL 54

 • Påvisning og bestemmelse af formaldehyd i levnedsmidler. (NMKL 54, 1964)
 • Formaldehyde (NMKL 54)

NMKL 49

 • Bestemmelse af nitrit. Titrimetrisk metode. (NMKL 49, 1963)
 • Nitrite (NMKL 49)

NMKL 40

 • Fedt. Bestemmelse i mælk ved butyrometer-(Gerber) metoden. (NMKL 40, 2. Ed. 2005)
 • Rasvapitoisuus. Määrittäminen maidosta butyrometrilla - Gerberin menetelmä. (NMKL 40, 2. laitos, 2005)
[12 3 4 5  >>  

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. De mikrobiologiske metoder kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

GÅ TIL NORDVAL

info

Abonnement

NMKL tilbyr forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade prosedyrer og metoder.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk versjon. De fleste metoder finnes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørsmål eller bruk for mer informasjon?

Kontakt

NMKL - NordVal International
c/o Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
​5817 Bergen, Norge

Kontakt oss pr. telefon: +47 9026 3022
eller pr. e-post: post@NMKL.org