Prosedyrer - Generelle Arkiv

Prosedyrer - Generelle Filer

Pros7

  • Kontrol af UV/VIS spektrofotometre (NMKL-prosedyre nr. 7, 1998)

Pros26

  • Kontroll och intern kalibrering av termometrar och temperaturkontroll på mikrobiologiska laboratorier (NMKL-prosedyre nr. 26, 2015)
  • Control and internal calibration of thermometers and temperature control on microbiological laboratories

Pros22

  • Anvisningar för värdering av immunokemiska testkit för livsmedelsanalys (NMKL-prosedyre nr. 22, 2008)

Pros20

  • Evaluering av resultater fra kvalitative metoder. (NMKL-prosedyre nr. 20, 2007)

Pros17

  • Kravspesifikasjoner ved kjøp av analysetjenester. (NMKL-prosedyre nr. 17, 2006)
  • Aistinvarainen laadunvalvonta (NMKL Procedure No. 17, 2006).

Pros13

  • Volumentrisk kontrol (NMKL-prosedyre nr. 13, 2003)

Pros12

  • Håndbok i prøvetaking av næringsmidler (NMKL-prosedyre nr. 12, 2014)

Pros1

  • Kalibrering och kontroll av vågar på laboratorier. (NMKL-Prosedyre nr. 1, 2005)

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. De mikrobiologiske metoder kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

GÅ TIL NORDVAL

info

Abonnement

NMKL tilbyr forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade prosedyrer og metoder.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk versjon. De fleste metoder finnes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørsmål eller bruk for mer informasjon?

Kontakt

NMKL - NordVal International
c/o Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
​5817 Bergen, Norge

Kontakt oss pr. telefon: +47 9026 3022
eller pr. e-post: post@NMKL.org