Prosedyrer - Kjemi Arkiv

Prosedyrer - Kjemi Filer

Pros9

  • Utvärdering av det systematiska felet med användning av certifierade referensmaterial (NMKL-prosedyre nr. 9, 2007)

Pros5

  • Skattning och angivande av mätosäkerhet vid kemiska analyser (NMKL-prosedyre nr. 5, 2003)

Pros4

  • Validering av kjemiske analysemetoder (NMKL-prosedyre nr. 4, 2009)

Pros3

  • Kontrollkort och kontrollprov i den interna kvalitetskontrollen på kemiska livsmedelslaboratorier (NMKL prosedyre nr 3, 2016)

Pros25

  • Utbyte (Recovery) vid kemiska analytiska mätningar (NMKL-prosedyre nr. 25, 2. version 2014)
  • Recovery information in analytical measurement

Pros24

  • Veiledning i kvalitetssikring for kemiske levnedsmiddellaboratorier (NMKL-prosedyre nr. 24, 2010)

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. De mikrobiologiske metoder kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

GÅ TIL NORDVAL

info

Abonnement

NMKL tilbyr forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade prosedyrer og metoder.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk versjon. De fleste metoder finnes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørsmål eller bruk for mer informasjon?

Kontakt

NMKL - NordVal International
c/o Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
​5817 Bergen, Norge

Kontakt oss pr. telefon: +47 9026 3022
eller pr. e-post: post@NMKL.org