Prosedyrer - Mikro Arkiv

Prosedyrer - Mikro Filer

Pros8

  • Måleusikkerhet ved kvantitativ mikrobiologisk undersøkelse av næringsmidler (NMKL-prosedyre nr 8, 2008)

Pros30

  • Finnes kun på engelsk: Statstical Evaluation of Results from Quantitative Microbiological Methods

Pros23

  • Handledning i kvalitetssäkring för mikrobiologiska laboratorier (NMKL-prosedyre nr. 23, 2008)

Pros18

  • Bruk av referansematerialer, referansestammer og kontrollkort i mikrobiologiske næringsmiddellaboratorier. (NMKL-prosedyre nr. 18, 2006)

Pros10

  • Kontroll av mikrobiologiske dyrkningsmedier (NMKL procedure No. 10, 2nd Ed. 2017)

Proc32

  • Verificering af mikrobiologiske metoder (NMKL procedure nr. 32, 2017; rettet okt. 2018)

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. De mikrobiologiske metoder kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

GÅ TIL NORDVAL

info

Abonnement

NMKL tilbyr forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade prosedyrer og metoder.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk versjon. De fleste metoder finnes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørsmål eller bruk for mer informasjon?

Kontakt

NMKL - NordVal International
c/o Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
​5817 Bergen, Norge

Kontakt oss pr. telefon: +47 9026 3022
eller pr. e-post: post@NMKL.org