NMKL 95

Clostridium perfringens. Bestemmelse i næringsmidler, fôr og miljøprøver. (NMKL 95, 5. utg., 2009)

Beskrivelse:

Denne metoden er en horisontal metode for bestem-melse av Clostridium perfringens i næringsmidler, fôr og miljøprøver relatert til fôr og næringsmiddelproduksjon og behandling. Metoden er spesielt egnet for produkter hvor bakgrunnsfloraen ikke er for høy, slik som varmebehandlede næringsmidler. Metoden er også egnet for andre matrikser for å bestemme kontamineringsnivået. Clostridium perfringens. Määrittäminen elintarvikkeista, rehuista ja ympäristönäytteistä (NMKL 95, 5. painos, 2009)

Kuvaus

Tämä on horisontaalinen menetelmä Clostridium perfringensin määrittämiseen elintarvikkeista, rehuista ja ympäristönäytteistä, jotka liittyvät elintarvikkeiden tuotantoon ja käsittelyyn. Menetelmä soveltuu erityisesti tuotteille, joissa taustakasvuston määrä ei ole kovin suuri, kuten lämpökäsitellyille elintarvikkeille. Menetelmä soveltuu myös muille matriiseille kontaminaation määrän määrittämiseksi.
Pris €60
  • Produkt ID: NMKL95
  • Copyright: NMKL
  • Utgivelse: 2009, 5. ed.

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. De mikrobiologiske metoder kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

GÅ TIL NORDVAL

info

Abonnement

NMKL tilbyr forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade prosedyrer og metoder.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk versjon. De fleste metoder finnes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørsmål eller bruk for mer informasjon?

Kontakt

NMKL - NordVal International
c/o Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
​5817 Bergen, Norge

Kontakt oss pr. telefon: +47 9026 3022
eller pr. e-post: post@NMKL.org