NMKL 99

Histamin.Fluorimetrisk bestemmelse i fisk./ Histamine. Fluorimetric determination in fish. (NMKL 99, 2. utg., 2013)

Beskrivelse:

Denne metoden er godkjent i Codex Alimentarius for bestemmelse av histamin i fisk og fiskeprodukter. Denne metoden er validert for histaminkonsentrasjoner i fisk fra 5,6 mg/kg til 158 mg/kg. Prøven ekstraheres med 75% (v/v) metanol, og renses på en anionionbytterkolonne for å fjerne interfererende substanser. o-Ftaldialdehyd løsning tilsettes til eluatet for å danne fluoriserende histaminderivater. Fluorescensen av derivatene måles spektrofotometrisk. Histamiini. Fluorometrinen määrittäminen kalasta. (NMKL 99, 2. painos, 2013)

Kuvaus

Menetelmä on validoitu kalan histamiinipitoisuuksille 5,6–158 mg/kg. Näyte uutetaan 75-prosenttisella (tilavuus/tilavuus) metanolilla ja puhdistetaan poistamalla häiritsevät aineet anioninvaihtopylväässä. Eluaattiin lisätään O-ftalaldehydiliuosta, jonka kanssa histamiini muodostaa fluoresoivia johdannaisyhdisteitä. Johdannaisten fluoresenssi-intensiteetti mitataan spektrofotometrisesti, ja histamiinin määrä lasketaan ulkoisten standardien avulla. Codex Alimentarius on hyväksynyt tämän menetelmän histamiinin määrittämiseksi kalasta ja kalatuotteista.
Pris €60
  • Produkt ID: NMKL99
  • Copyright: NMKL
  • Utgivelse: 2013, 2. ed.

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. De mikrobiologiske metoder kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

GÅ TIL NORDVAL

info

Abonnement

NMKL tilbyr forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade prosedyrer og metoder.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk versjon. De fleste metoder finnes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørsmål eller bruk for mer informasjon?

Kontakt

NMKL - NordVal International
c/o Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
​5817 Bergen, Norge

Kontakt oss pr. telefon: +47 9026 3022
eller pr. e-post: post@NMKL.org