NMKL 96

Koliforme bakterier, termotolerante koliforme bakterier og E. coli, to MPN metoder til fersk og fryst sjømat. (NMKL 96, 4. utg., 2009)

Beskrivelse:

Undersøkelsene gir opplysninger om koliforme bakterier, og dermed om hygienisk kvali¬tet av fersk og fryst sjømat og hygienisk standard ved foredling. Metoden kan brukes for undersøkelser med hensyn på koliforme bakterier, termotoleran¬te koliforme bakte¬rier inkludert E. coli. To metoder er beskrevet, en for alle typer fersk og fryst sjømat og en bare for skalldyr. For analyse av kimtall og kvalitetsforringende bakterier i fisk og fiskevarer kan NMKL-metode nr. 184 benyttes. Kolimuotoiset bakteerit, lämpökestoiset kolimuotoiset bakteerit ja E. coli, kaksi MPN- menetelmää tuoreille ja pakastetuille kaloille ja äyriäisille. (NMKL 96, 4. painos, 2010)

Kuvaus

Tutkimukset antavat tietoa tuoreiden ja pakastettujen kala- ja äyriäisruokien mikrobiologisesta ja hygieenisestä laadusta ja tuotannon hygieenisestä tasosta. Menetelmää voidaan käyttää kolimuotoisten bakteerien, lämpökestoisten kolimuotoisten bakteerien ja E.colin määrittämiseen. Tässä ohjeessa on kuvattu kaksi menetelmää eri matriiseille: yksi tuoreille ja pakastetuille mereneläville ja kaloille ja toinen ainoastaan äyriäisille. Bakteerien ja rikkivetyä tuottavien bakteerien kokonaislukumäärän määrittämiseen kaloista ja kalatuotteista voidaan käyttää NMKL-menetelmää nro 184.
Pris €60
  • Produkt ID: NMKL96
  • Copyright: NMKL
  • Utgivelse: 2009, 4. ed.

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. De mikrobiologiske metoder kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

GÅ TIL NORDVAL

info

Abonnement

NMKL tilbyr forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade prosedyrer og metoder.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk versjon. De fleste metoder finnes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørsmål eller bruk for mer informasjon?

Kontakt

NMKL - NordVal International
c/o Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
​5817 Bergen, Norge

Kontakt oss pr. telefon: +47 9026 3022
eller pr. e-post: post@NMKL.org