Pros8

Måleusikkerhet ved kvantitativ mikrobiologisk undersøkelse av næringsmidler (NMKL-prosedyre nr 8, 2008)

Beskrivelse:

I denne versjonen vises hvordan målusikkerhet kan etableres basert på data for intern reproduserbarhet, og hvordan man kan kontrollere at estimatet er adekvat ut i fra deltakelse i sammenlignende laboratorieprøvinger (ringtester). Vi har forsøkt å gjøre prosedyren brukervennlig ved å bruke reelle eksempler. Vi håper at leserne finner den enklere å benytte, slik at laboratoriene begynner å estimere måleusikkerhet. Prosedyren gir eksempler på hvordan data fra en kollaborativ avprøvning kan benyttes i beregning av måleusikkerhet, hvilket forutsetter at laboratoriet verifiserer at de kan oppnå tilsvarende presisjon. Prosedyren illustrerer også forholdet mellom standardavvik og konsentrasjonsnivå basert på data fra mange paralleller fra flere kollaborative valideringer, og derigjennom hvilken presisjon laboratoriet ventelig bør ha.
Pris 500,00kr
  • Produkt ID: NMKL Pro No8
  • Copyright: NMKL
  • Utgivelse: No 8 - 4. Ed. 2008

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. De mikrobiologiske metoder kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

GÅ TIL NORDVAL

info

Abonnement

NMKL tilbyder forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade procedurer og metoder eller få filerne tilsendt pr. e-mail. Der betales via bankoverførsel på baggrund af en faktura.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk version. De fleste metoder findes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format og kan sendes pr. e-mail.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørgsmål eller brug for yderligere information?

Kontakt

NMKL
Nordisk Metodikkomité for Næringsmidler
c/o DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet
Kemitorvet, bygning 201
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Kontakt os pr. telefon: +45 4019 1472

eller pr. e-mail: nmkl@food.dtu.dk