NMKL 100

Nitrit og nitrat. Bestemmelse i fødevarer, saltlager og saltblandinger. (NMKL 100. 2. utg., 2006)

Beskrivelse:

Metoden kan anvendes til kvantitativ bestemmelse af nitrat og nitrit i diverse fødevarer, saltlager og saltblandinger. Metoden har været valideret internt på referentens laboratorium på kød-, fisk-, mælke- og grønsagsprodukter samt vandige opløsninger af nitrit og nitrat i form af saltlager. Metoden vil kunne anvendes til andre fødevarer end de her prøvede. Nitriitti ja nitraatti. Määrittäminen elintarvikkeista, suolalaukoista ja suolaseoksista (NMKL 100, 2 painos, 2006)

Kuvaus

Menetelmä soveltuu nitraatin ja nitriitin kvantitatiiviseen määrittämiseen elintarvikkeista, suolalaukoista ja suolaseoksista. Menetelmä on validoitu sisäisesti referentin laboratoriossa kala-, maito- ja vihannesvalmisteilla ja suolalaukan muodossa olevilla nitriitin ja nitraatin vesiliuoksilla. Menetelmä voi olla käyttökelpoinen myös muille valmisteille kuin sisäisessä validoinnissa käytetyille.
Pris €60
  • Produkt ID: NMKL100
  • Copyright: NMKL
  • Utgivelse: 2006, 2. ed.

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. De mikrobiologiske metoder kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

GÅ TIL NORDVAL

info

Abonnement

NMKL tilbyr forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade prosedyrer og metoder.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk versjon. De fleste metoder finnes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørsmål eller bruk for mer informasjon?

Kontakt

NMKL - NordVal International
c/o Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
​5817 Bergen, Norge

Kontakt oss pr. telefon: +47 9026 3022
eller pr. e-post: post@NMKL.org