Pros19

Riktlinjer för sensorisk bedömning av livsmedelsförpackningar (NMKL-prosedyre nr. 19, 2007)

Beskrivelse:

Riktlinjerna i denna NMKL-procedur har baserats på såväl nationella som internationella rekommendationer och standarder samt på erfarenhet som har byggts upp under många år. Proceduren anger olika möjliga förfaringssätt som kan tillämpas då livsmedels förpackningar skall bedömas sensoriskt och påpekar kritiska moment och fallgropar i arbetet. Den är fokuserad på sensoriska aspekter vad gäller förpackade livsmedel med stor tyngdpunkt på lukt - och smakbedömningar och behandlar följaktligen inte sådana frågor som är förknippade med design och praktisk användbarhet av förpackningen. Tillämpningsområdet är vitt och spänner mellan olika problemställningar såsom löpande produktionskontroll av ingående material, utvärdering av lagring av förpackad vara och kontroll att lagstiftning och förordningar efterlevs .
Pris €65
  • Produkt ID: NMKL Pro No19
  • Copyright: NMKL
  • Utgivelse: No. 19 - 2007 (V4 of 2020)

Regneark - Excelark

info

NordVal International

NordVal International sertifiserer alternative metoder innenfor analyser av næringsmidler, vann, fôr og miljøprøver. Sertifikatene inneholder resultater fra metodevalideringer. De mikrobiologiske metoder kan anvendes i henhold til mikrobiologiske kriterier (EU 2073/2005).

GÅ TIL NORDVAL

info

Abonnement

NMKL tilbyr forskellige typer abonnement. Med et abonnement kan du til enhver tid downloade prosedyrer og metoder.

GÅ TIL ABONNEMENT

info

Webshop

Metodene foreligger enten på dansk, svensk eller norsk side om side med en engelsk versjon. De fleste metoder finnes også på finsk/engelsk.  Alle metoder foreligger i PDF-format.  

Gå til webshop

Online-abonnement

Har du spørsmål eller bruk for mer informasjon?

Kontakt

NMKL - NordVal International
c/o Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
​5817 Bergen, Norge

Kontakt oss pr. telefon: +47 9026 3022
eller pr. e-post: post@NMKL.org